Aanpak mediation bij echtscheiding

Uitgangspunten

 • DOOR1DEUR begeleidt uw echtscheiding van A tot Z.
 • Wij werken daarbij samen met financieel adviseurs, orthopedagogen, coaches, therapeuten, makelaars, psychologen, advocaten, een notaris en aanbieders van tijdelijke en definitieve huisvesting.
 • U bepaalt zelf van welke diensten van DOOR1DEUR u gebruik wilt maken. Wij bieden verschillende arrangementen.
 • De mediator is uw aanspreekpunt en staat garant voor een persoonlijke benadering en een goede afstemming met alle betrokkenen.
 • Hoe concreter de afspraken nu, hoe minder kans op conflicten in de toekomst. Daarom werken wij met een doortimmerd financieel advies en een gedetailleerd ouderschapsplan dat minimaal 5 jaar vooruit kijkt.
 • Wij vragen van u de bereidheid om samen aan tafel te zitten en het belang van de kinderen voorop te stellen.
 • Het is niet nodig dat u het over alles eens bent. Helemaal niet, het gaat erom dat u de motivatie heeft om er samen uit te komen.
 • Voor DOOR1DEUR is het het belangrijkste dat de belangen van u beiden optimaal worden gediend. Het vinden van een oplossing is hieraan ondergeschikt.

Volgorde van werken

1) De scheidingsmelding

Met de scheidingsmelding wordt formeel vastgesteld dat u werkelijk degene bent die de scheiding definitief wenst te door te voeren. De bijbehorende emoties kunnen worden verwerkt en de basis voor de volgende fasen wordt gelegd.

2) De kinderen, het ouderschapsplan

In de tweede fase van de (echt)scheidingsmediation staan de kinderen centraal. Het ouderschapsplan wordt opgesteld met daarin alle afspraken die betrekking hebben op de kinderen. De financiële aspecten worden meegenomen in het financieel advies.

3) De boedel en de financiële regelingen

In dit laatste onderdeel komen de overige praktische en financiële zaken aan bod. Door dit als laatste te doen voorkomt u het risico dat onenigheid, die hieruit kan voortkomen, invloed heeft op de twee eerste fasen.

Stappenplan

Vooraf wordt in overleg een stappenplan opgesteld. Dit is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en wensen. Maatwerk dus. Op hoofdlijnen worden de volgende stappen genomen:
1. Kennismaking met de mediator

 • Toelichting op de werkwijze en de diverse diensten en arrangementen van DOOR1DEUR.

2. Eerste mediationgesprek:

 • Bespreken van de spelregels van de mediation en het tekenen van de mediationovereenkomst
 • Scheidingsmelding: stilstaan bij het waarom van de scheiding en de emoties die daarmee gepaard gaan.
 • Tijdelijke afspraken over de periode totdat de scheiding definitief is (wie woont waar, zorg voor de kinderen).
 • Werkafspraken voor het vervolg.

U ontvangt tijdens de eerste bijeenkomst ieder een eigen klantmap, waarin u alle stukken en papieren overzichtelijk kunt bewaren.

3. Belangen, wensen en (financiële) doelstellingen in beeld brengen

4. Ouderschapsplan opstellen. Inclusief evt advies orthopedagoog

5. Financieel advies (inclusief evt woningtaxatie en alimentatieberekening)

 • Voor ondernemers leveren wij aanvullende diensten.

6. Bespreken van de conceptovereenkomst

7. Tekenen van het echtscheidingsconvenant (of beëindigingsovereenkomst bij samenwoners)

8. Juridische afhandeling

9. Inschrijven van de beschikking in de registers van de burgerlijke stand

10. Nazorg:

 • Eventueel naar de notaris voor het toedelen of overdragen van het onroerend goed en voor het aanpassen van uw testament.
 • Financiële nazorg: o.a. pensioenvoorzieningen, verzekeringen (WA, ziektekosten, inboedel, etc.), hypotheek, belastingaangifte, budgetbegeleiding, aanvraag uitkeringen etc..
 • Professionele begeleiding van de kinderen
 • Definitieve huisvesting
 • (Half)jaarlijkse evaluatie van het ouderschapsplan

Individuele begeleiding

Parallel aan het hele traject is individuele begeleiding mogelijk door een coach, psycholoog of therapeut.

Doorlooptijd

Afhankelijk van de complexiteit kan een echtscheidingstraject binnen 2 à 3 maanden worden afgerond.

Het resultaat

Wij willen samen met u streven naar een scheiding die “goed verloopt”.

Dat wil zeggen dat er niet voortdurend conflicten zijn. En dat u de verzorging en opvoeding van de kinderen als een gezamenlijke verantwoordelijkheid ervaart. Daarvoor is het nodig dat u de belangen van de kinderen voorop stelt. En dat u daar een eerlijke vaststelling van de partner- en kinderalimentatie, verdeling van het huis en de pensioenen aan toe voegt.

DOOR1DEUR biedt een samenhangende methode als alternatief voor vechtscheidingen. Dit kan tot goede resultaten leiden, maar het is geen wondermiddel en moet wel een kans krijgen. Stel uw verwachtingen daarom niet al te hoog.

 

Financieel

Beide partners gaan er financieel op achteruit. Samen heeft u nu eenmaal meer dan ieder alleen. Wees realistisch in uw financiële wensen. Een scheiding blijft voor beide partijen pure kapitaalvernietiging.

Omgangsregeling

Beide ouders zullen na de scheiding minder tijd met hun kinderen kunnen doorbrengen dan daarvoor.

Dit is erg pijnlijk en mede daarom kunnen partijen heel verdeeld zijn over de omgangsregeling. De discussie gaat dan vaak over ‘het belang van het kind’ zonder dat duidelijk is welke belangen dit eigenlijk zijn. Partijen kunnen pas uit die impasse komen door zoveel mogelijk belangen van de kinderen concreet te benoemen en vervolgens met elkaar te bespreken hoe zwaar elk belang zou moeten wegen.

Meer weten of een afspraak maken? Bel naar 055-8434552 of mail naar info@DOOR1DEUR.nl