Bent u werknemer en heeft u een arbeidsconflict? DOOR1DEUR helpt! Skip to content

Arbeidsconflict? Met DOOR1DEUR krijg je weer rust en duidelijkheid!

Een arbeidsconflict... wat nu?

Een arbeidsconflict heeft een grote impact op uw leven. Bijvoorbeeld een conflict tussen u en uw werkgever of leidinggevende, of een nare werksfeer op uw afdeling. Hoe dan ook is er sprake van een situatie die ervoor zorgt dat u niet meer ‘normaal kunt werken’. Een dergelijke situatie kan er de oorzaak van zijn dat u met spanningsklachten of zelfs een burnout thuis komt te zitten.

Als u het lastig vindt om hierover in gesprek te gaan met uw werkgever, dan kan de bemiddeling van een derde, onafhankelijk persoon die u kunt vertrouwen een grote geruststelling zijn.

Waarom leest u deze pagina?

Wanneer u als werknemer nu deze pagina zit te lezen, dan zou u daar o.a. de volgende twee redenen voor kunnen hebben:

  1. Uw werkgever heeft DOOR1DEUR als mediator voorgesteld en u wilt weten of dit een goede en onafhankelijke mediator is.
  2. U mag of wilt zelf één of meer mediators waar u een goed gevoel over heeft voorstellen aan uw werkgever, zodat uw werkgever daaruit een keuze kan maken.

In ieder geval staat u op het punt om het tij te keren! Om een oplossing te zoeken voor de nare situatie die is ontstaan en die u enkel negatieve energie kost. Dat is een positief iets. U gaat de koe bij de hoorns vatten en samen met uw werkgever stappen verzinnen die hoe dan ook altijd een nieuwe wending aan de situatie gaan geven. DOOR1DEUR helpt daarbij. Het maakt niet uit wie  het initiatief heeft genomen om een mediator in te schakelen – een mediator hoort altijd onafhankelijk te zijn! De mediator ziet erop toe dat u elkaar hoort, oog krijgt voor elkaars standpunten en zorgt ervoor dat uw beider belangen helder worden.

De doelen

In een aantal gesprekken brengen we samen in kaart of u met goede afspraken weer aan het werk kunt gaan of kunt re-integreren. Wanneer tijdens de mediation blijkt dat de arbeidsrelatie tussen u en uw werkgever niet meer kan worden hersteld, dan bespreken we samen de voorwaarden waaronder en de manier waarop u uit elkaar gaat.

DOOR1DEUR heeft zo veel ervaring met mediation bij arbeidsconflicten, wij weten waar u in uw positie als werknemer behoefte aan heeft en wat u rust kan geven en door onze bemiddeling komen al deze zaken aan bod. Het resultaat is dat zowel u als uw werkgever weer verder kan – al dan niet met elkaar  – en dat u hierover een goed gevoel heeft. Ook is er bijvoorbeeld ruimte om (onder voorwaarden) een vertrouwenspersoon mee te nemen naar de mediationgesprekken en is er ruimte voor juridisch advies in het mediationtraject, zodat u zeker weet dat u geen verkeerde beslissingen neemt.

Bent u klaar met de ontstane situatie en wilt u gaan voor een volgende stap?

Wanneer u het nodig heeft om vertrouwen in DOOR1DEUR te krijgen als mediator, dan is een individueel intakegesprek mogelijk. Als u dat wilt, kan het contact met uw werkgever voor en tijdens het mediationtraject via de mediator verlopen.

Uw mediator

Mediator Mieke van der Linden is ruim 10 jaar fulltime mediator en zeer ervaren.

Mieke realiseert dankzij haar prettige, rustige en stevige persoonlijkheid een bovengemiddeld slagingspercentage (94% sinds 1 januari 2016).

Dankzij vele tevreden klanten werkt Mieke voornamelijk op basis van doorverwijzing en aanbeveling. Zo is zij werkzaam voor diverse grote bedrijven en maatschappelijke instellingen en een grote landelijk werkende arbodienst.

“U zult ervaren dat u vanaf het moment dat u het traject in mijn handen legt u steeds meer grip krijgt op de situatie. Wat de uitkomst ook zal zijn, er komt in ieder geval een eind aan veel onzekerheid. U weet waar u met uw werkgever aan toe bent en welke stappen u moet nemen.”


Waar vinden de gesprekken plaats?

De mediation vindt in principe plaats in het kantoor van DOOR1DEUR in Apeldoorn. 

Ook kan het in de buurt van bij voorbeeld uw werkgever of uw woonadres plaatsvinden in een neutrale (te huren) ruimte.  De gesprekken kunnen ook bij de organisatie plaatsvinden, maar alleen als u zich daar goed bij voelt.


Kosten

De kosten van een mediationtraject worden in de regel door de werkgever gedragen. 

“Het vraagt moed om in gesprek te gaan en naar de ander te luisteren, ook al is het ongemakkelijk en het laatste waar je zin in hebt.”

Ook een mediator nodig? Of u nu een arbeidsconflict heeft of problemen heeft in de samenwerking: Als u wilt ingrijpen dan sta ik direct voor u klaar.