Uit elkaar na samenwoning

Als u uit elkaar gaat na samenwoning dan hoeft u minder formele zaken te regelen dan na een huwelijk. Alleen een ouderschapsplan en kinderalimentatie zijn verplicht. Maar dat betekent niet dat de scheiding emotioneel minder moeilijk is. En u moet net als na een huwelijk samen veel bespreken en besluiten. Over de kinderen, uw woning, de spullen, de belasting etc.. Wij helpen u graag om dat samen in goed overleg te doen.

De insteek van DOOR1DEUR bij mediation

Een scheiding gaat om teleurstelling, verdriet, boosheid en niet uitgekomen hoop en verwachting. Als deze gevoelens niet aan bod komen en de aandacht alleen uitgaat naar de zakelijke kant, waarin de één de ander amper iets gunt, dan zijn de problemen in de toekomst haast al uit te schrijven. Wij helpen u om samen uw relatie goed af te sluiten en -als u kinderen heeft – de overstap te maken van ex-partners naar collega-ouders.

Uw scheiding van A-Z geregeld

DOOR1DEUR begeleidt uw scheiding na samenwoning van begin tot eind. Er samen goed uitkomen en de kinderen zo min mogelijk belasten staan voorop. Scheidingsbemiddeling (mediation) biedt ruime mogelijkheden voor u en uw ex-partner. Het geeft de kinderen de kans hun stem te laten horen en biedt ruimte aan uitleg over uw echte wensen en gevoelens bij de ingenomen standpunten. De scheidingsbemiddelaar is onafhankelijk. De mediator helpt u om samen afspraken te maken over de volgende onderwerpen:

  • het ouderschapsplan
  • kinderalimentatie
  • verdeling van de spullen
  • de woning
  • uw evt. onderneming

De gesprekken zijn informeel en vertrouwelijk en vinden bij ons op kantoor aan de Koninginnelaan in Apeldoorn plaats. Er wordt vooraf een mediationovereenkomst gesloten. Na samenwoning hoeft u alleen samen een ouderschapsplan te ondertekenen. De overige afspraken die u maakt kunnen wij voor u vastleggen in een aparte overeenkomst, maar dat hoeft niet.

De mediator

IMG_0012_2De mediator bij uw scheiding is Mieke van der Linden. Zij is MfN-registermediator (voorheen heette dit NMI). Als gecertificeerd familiemediator mag zij werken op doorverwijzing van de Raad voor Rechtsbijstand en mag zij werken onder toevoeging. Dat is een belangrijke meerwaarde als u in aanmerking komt voor subsidie voor uw scheiding. Deze subsidie is er ook voor ex-samenwoners!

Mieke is auteur van het boek ‘Mijn Zorgen voor Morgen, Praktijkgids Echtscheiding’. Zij is zeer deskundig op het gebied van kinderen in scheidingssituaties en kan u hier uitgebreid over adviseren en informeren. Daarnaast is zij zelf al 8 jaar co-ouder en weet daarom vanuit eigen ervaring wat er allemaal komt kijken bij een goed gedeeld ouderschap na de scheiding.

De kosten

U krijgt vooraf duidelijkheid over de totale kosten van uw scheiding. Er zijn vaste prijzen voor het ouderschapsplan en de kinderalimentatieberekening. De mediation gaat in principe op basis van een uurtarief maar ook daarvoor zijn – onder voorwaarden- vaste prijsafspraken mogelijk. Prijzen op aanvraag. Wij zijn gecertificeerd familiemediator en mogen daarom werken onder toevoeging voor de Raad voor Rechtsbijstand. Dat betekent dat u bij ons – o.a. afhankelijk van uw inkomen – mogelijk een tegemoetkoming kunt krijgen voor de mediation en andere scheidingskosten. Daarvoor komt u sneller in aanmerking dan u denkt. Lees de informatie over toevoeging.

Stappenplan

Iedere scheiding is uniek en iedere mediation is uniek. Daarom biedt DOOR1DEUR altijd maatwerk naar uw persoonlijke situatie en wensen. Over het algemeen zijn daarbij de volgende stappen te onderscheiden:

1. Kennismaking met de mediator

Toelichting op de werkwijze en de mogelijke diensten van DOOR1DEUR. Samen kijken we wat past bij uw wensen (bijv. wilt u zoveel mogelijk zelf doen of juist zoveel mogelijk ontzorgd worden) en wat de kosten zijn. De mediator toetst of u mogelijk in aanmerking komt voor toevoeging (subsidie), waardoor u een groot deel van kosten van de scheiding vergoed krijgt.

2. Start van de mediation

We bespreken de spelregels van de mediation en tekenen de mediationovereenkomst. Vervolgens is er ruim aandacht voor de zogenoemde ‘scheidingsmelding’: we staan stil bij het waarom van de scheiding, wat betekent dit voor u beiden, wat heeft u van elkaar nodig om samen tot goede afspraken te komen die voor u beiden én de kinderen een nieuwe start mogelijk maken?

3. Tijdelijke afspraken

Met hulp van de mediator maakt u samen tijdelijke afspraken over de periode totdat de scheiding definitief is. O.a. wie woont waar, wie zorgt er wanneer voor de kinderen, financiële regeling etc..

4. Inventarisatie van uw toekomstwensen en uw financiële en juridische situatie

We bespreken wat u ieder nodig heeft om een nieuwe start te kunnen maken, welke gegevens opgezocht moeten worden om een kinderalimentatieberekening te kunnen maken en hoe er moet worden verdeeld (bijv. volgens samenlevingscontract).

5. Ouderschapsplan

Minderjarige kinderen krijgen uitgebreid de aandacht. Hoe vertelt u hun over de scheiding? Wat betekent de scheiding voor hen? Wat kunt u als ouders doen om uw kinderen zoveel mogelijk te ontlasten? Welke zorgregeling sluit het beste aan bij de leeftijd van uw kinderen en uw persoonlijke situatie? De mediator is op dit vlak zeer deskundig kan u hier uitgebreid in adviseren en bijstaan. Indien gewenst kan er ook een gesprek tussen de kinderen en de mediator plaatsvinden waarin de kinderen kunnen aangeven wat hun behoeften zijn. Beslissingen liggen natuurlijk altijd bij u als ouder en niet bij het kind. Alle afspraken over de kinderen, incl. de kinderalimentatie worden vastgelegd in een ouderschapsplan dat u samen ondertekent.

6. Financiële afspraken

Alle bezittingen worden verdeeld en we maken afspraken over kinderalimentatie, het huis etc..

7. Overeenkomst

Indien gewenst kunnen afspraken -naast het ouderschapsplan-  worden verwoord in een duidelijk en goed leesbare overeenkomst die u samen ondertekent. Dit is echter niet noodzakelijk.

Formele beëindiging van samenwoning

U hoeft uw samenwoning niet formeel te beëindigen. Het ‘bij elkaar weggaan’ op zich is al voldoende. Uitzondering is als u in een samenlevingscontract specifieke afspraken heeft vastgelegd over de wijze van beëindiging van uw samenwoning.

Bent u geregistreerd partners? Lees hier over de juridische afhandeling van geregistreerd partnerschap.

Nazorg

Nadat u definitief uit elkaar bent kunnen wij u -afhankelijk van uw wensen – eventueel helpen met / doorverwijzen voor:

  • mediationverklaring ten behoeve van een urgentieaanvraag bij de woonruimtewinkel.
  • notaris voor het toedelen of overdragen van het onroerend goed en voor het aanpassen van uw testament.
  • financiële nazorg: o.a. verzekeringen (WA, ziektekosten, inboedel, etc.), hypotheek, belastingaangifte, budgetbegeleiding, aanvraag uitkeringen etc..
  • professionele begeleiding van uw kinderen
  • evaluatie ouderschapsplan: (half)jaarlijks gesprek over hoe de gezamenlijke zorg voor de kinderen verloopt

Ondernemers

Als u samen een onderneming heeft dan kunnen wij u helpen met het maken van afspraken over de wijze van voortzetting daarvan. Zelfstandig ondernemerschap kan de berekening van de kinderalimentatie behoorlijk complex maken. Wij geven ook op dit vlak deskundig advies.