BEMIDDELING BIJ EEN ARBEIDSCONFLICT: HERSTEL OF EXIT?

Arbeidsmediation kan de volgende uitkomsten hebben:

  • Herstel van de arbeidsrelatie door:
    • het voorkomen van verdere escalatie van het conflict
    • re-integratie op de eigen werkplek, elders in het bedrijf of bij een andere werkgever
  • Beëindiging van de arbeidsovereenkomst. In dat geval volgt een exit-mediation.

HERSTEL VAN DE ARBEIDSRELATIE

Bij conflicten op de werkvloer kan mediation duidelijkheid geven over de situatie. Zaken worden benoemd en er wordt voorkomen dat het conflict volledig uit de hand loopt en dat de relatie voorgoed wordt verstoord. Wat zijn de belangen van beide partijen, welk beeld komt hieruit naar voren en wat zijn in deze situatie de mogelijke opties?

Mediation is een goed middel om tot een oplossing te komen die beide partijen zelf kiezen. Tijdens de mediation worden er concrete afspraken gemaakt voor de toekomst en deze worden over het algemeen vastgelegd in een overeenkomst.

Re-integratie

Bij 80 – 90 % van de arbeidsmediations is het conflict al zo ver geëscaleerd dat er sprake is van ziekteverzuim. Als een medewerker door een conflict langer dan 6 weken ziek thuis zit, dan zijn werkgever en werknemer verplicht om samen een “re-integratieplan” op te stellen. Een van de acties die u in het re-integratieplan kunt opnemen is mediation. Partijen kunnen dan onder begeleiding van de mediator toewerken naar re-integratie van de werknemer.

Beëindiging van het dienstverband

Tijdens de mediation kunnen partijen er echter ook achter komen dat samenwerking niet meer mogelijk is. In dat geval zal de mediator een exit-mediation met partijen starten, waarbij er afspraken worden gemaakt over de beëindiging van het dienstverband.

EXIT-MEDIATION

Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst biedt een exit-mediation aanzienlijke winst in tijd en geld in vergelijking met het ‘vechtmodel’. Bovendien bespaart het veel ergernis.

De mediator helpt partijen om overeenstemming te krijgen over de wijze, de termijn en de condities van de beëindiging van het dienstverband, met inachtneming van de wederzijdse belangen. Uiteindelijk legt de mediator de afspraken vast in een beëindigingovereenkomst, die de werkgever en werknemer ondertekenen.

Geheimhouding

Als er geen overeenstemming wordt bereikt, dan mag niets van wat is (toe)gezegd tijdens de mediation gebruikt worden in een juridische procedure. Daarvoor is er bij de start van de mediation een geheimhoudingsverklaring getekend, die de rechter ook zal respecteren.

Recht op een WW-uitkering

Met het verbreken van de arbeidsrelatie via wederzijds goedvinden of exit-mediation wordt het recht op een WW-uitkering niet negatief beïnvloed. Zolang u rekening houdt met de geldende regels is er geen verschil met de UWV Werkbedrijf opzegging of ontbinding door de Kantonrechter.

Neem contact op met Door1Deur Mediation voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden qua exit-mediation.