Mediation bij een arbeidsconflict kan de volgende uitkomsten hebben:

  • Herstel van de arbeidsrelatie door meer begrip voor elkaar en de wijze waarop het conflict is ontstaan.
  • Beëindiging van de arbeidsovereenkomst. In dat geval volgt een exit -mediation.

Herstel van de arbeidsrelatie

Bij conflicten op de werkvloer kan mediation inzicht geven in hoe het conflict is ontstaan en wat ervoor heeft gezorgd dat het conflict is geëscaleerd. Hierdoor komt er meer begrip over en weer en ontstaat er ruimte om samen te bouwen aan vertrouwen en het herstel van de relatie. De concrete samenwerkingsafspraken die hieruit voortkomen kunnen worden vastgelegd in een overeenkomst maar alleen als partij dat wensen.

Re-integratie

Bij 80 – 90 % van de arbeidsmediations is het conflict al zo ver geëscaleerd dat er sprake is van ziekteverzuim. Als een medewerker door een conflict langer dan 6 weken ziek thuis zit, dan zijn werkgever en werknemer verplicht om samen een “re-integratieplan” op te stellen. De mediation kan worden benut om ook afspraken over de re-integratie te maken.

Andersom kan het ook zo zijn dat het ziek zijn en/of de re-integratie juist de oorzaak is van het arbeidsconflict. Ook dan zijn zowel de samenwerkingsrelatie als de re-integratie onderwerp van gesprek.

Beëindiging van het dienstverband

Tijdens de mediation kunnen partijen er achter komen dat samenwerking niet meer mogelijk is. In dat geval zal de mediation gericht zijn op het maken van afspraken over de beëindiging van het dienstverband. De mediation wordt dan ook wel een exit-mediation’ genoemd.

Exit-mediation

Een exit-mediation biedt bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst aanzienlijke winst in tijd en geld in vergelijking met het ‘vechtmodel’. Bovendien bespaart het veel ergernis.

De mediator helpt partijen om overeenstemming te krijgen over de wijze, de termijn en de condities van de beëindiging van het dienstverband, met inachtneming van de wederzijdse belangen. Uiteindelijk legt de mediator de afspraken vast in een beëindigingovereenkomst, die de werkgever en werknemer ondertekenen.

Recht op een WW-uitkering

Met het verbreken van de arbeidsrelatie via wederzijds goedvinden of exit-mediation wordt het recht op een WW-uitkering niet negatief beïnvloed. Zolang u rekening houdt met de geldende regels is er geen verschil met de UWV Werkbedrijf opzegging of ontbinding door de Kantonrechter.

Geheimhouding

Het overgrote deel van de mediation bij arbeidsconflicten slaagt. Maar mocht er in uw geval geen overeenstemming worden bereikt, dan mag niets van wat is (toe)gezegd tijdens de mediation gebruikt worden in een juridische procedure. Daarvoor is er bij de start van de mediation voor geheimhouding getekend, die de rechter ook zal respecteren.

Meer informatie?

Neem contact op met DOOR1DEUR voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden van mediation.