Projectmanagement van pilots

Mediationvaardigheden worden door steeds meer overheden met succes toegepast bij beleidsontwikkeling, het primaire proces, bezwaren en klachten.

Wilt u binnen uw gemeente ook ervaring opdoen met mediation?

DOOR1DEUR verzorgt pilotprojecten voor de inzet van mediationvaardigheden binnen de gemeentelijke organisatie.
Wij bieden projectmanagement, adviseren en verzorgen de training van medewerkers.

Een pilotproject is altijd maatwerk, waarbij we in de basis uitgaan van de volgende vijf fasen:

1. Initiatieffase

Het idee om met mediationvaardigheden te gaan werken wordt omgezet in een besluit om een pilotproject te gaan uitvoeren. Dit besluit wordt genomen en gedragen door het management van de organisatie en wordt ook bestuurlijk ondersteund.

2. Voorbereidingsfase

Het opstellen en uitvoeren van het projectplan met vijf belangrijke onderdelen:

  • Inhoudelijke keuzes t.a.v. de pilot: In welk beleidsveld toepassen? Omvang van de pilot? Projectdoelstellingen? Type interventies?
  • Planning, begroting en faciliteiten
  • Training, draagvlak, communicatie en informatie
  • Projectorganisatie. O.a. opdrachtgever/opdrachtnemer en verankering binnen de organisatie.
  • Wijze van sturing, monitoring en besluitvorming

3. Startbijeenkomst

Een helder en motiverend markeerpunt voor de start van de pilot. Het signaal is: de voorbereidingen zijn klaar, vanaf morgen gaan we werken met mediationvaardigheden binnen het afgesproken werkveld.

4. Uitvoering

Het concreet werken met mediationvaardigheden in het geselecteerde domein en proces. Meteen vanaf het begin de resultaten monitoren zodat de werkwijze waar nodig kan worden aangepast, verbreed of verdiept.

5. Afronding en evaluatie

Markeren van de afsluiting van de pilot en het nemen van een vervolgbesluit over de inzet van mediationvaardigheden als reguliere interventie in de werkprocessen van de organisatie.

Interesse? Neem dan contact met ons op. Wij informeren wij u graag over de mogelijkheden.