Nog veel winst te behalen: conflict- management

Wat is conflictmanagement?

Conflictmanagement heeft als doel om conflicten vroegtijdig te herkennen waardoor je escalatie kunt voorkomen en de negatieve gevolgen kunt beperken. Daarnaast is het er ook op gericht om de positieve mogelijkheden van een conflict juist te benutten.

Risicomanagement

Ondernemingen die te maken hebben met conflicten zijn daar over het algemeen niet blij mee. Ze kosten een hoop tijd, energie en geld. Conflicten vormen een risico voor iedere organisatie. Conflictmanagement wordt daarom wel gezien als een van de belangrijke bouwstenen van risicomanagement. Een conflict managen betekent dat je continu bezig bent met het evalueren van een geschiloplossingstraject. Is dit de beste manier om tot een oplossing te komen of moeten we overstappen op een andere strategie?

Integraal conflictmanagement

Vooral grote multinationals hebben conflictmanagement tot een integraal onderdeel van hun beleid gemaakt. Voor het merendeel van het bedrijfsleven is dit echter nog niet het geval. De gangbare handelswijze in veel bedrijven is nog altijd: ‘kunnen we er samen niet uitkomen, dan stappen we naar de rechter.’ De macht der gewoonte en onbekendheid met mediation spelen hierin meestal een doorslaggevende rol.

Weerbarstige praktijk

De wil is er soms wel, maar om dat vervolgens ook toe te passen, is vaak nog een brug te ver, zo luidde de conclusie van een onderzoek dat in 2005 onder Duitse ondernemingen werd uitgevoerd. Veel van deze ondernemingen gaven te kennen dat mediation en onderhandelen methoden zijn die de meeste voordelen kunnen opleveren, maar dat de praktijk weerbarstig is. Bijvoorbeeld omdat de wederpartij het niet ziet zitten of zelf al juridische stappen heeft gezet. Het zijn vooral de bedrijven die al een mediationclausule in hun contract hebben, waar mediation de geëigende weg is om naar een oplossing van een conflict te zoeken. Dat gaat ook steeds vaker op voor ondernemingen waar er bij de juridische afdeling al voldoende kennis is over mediation.

Wat zijn de voordelen van conflictmanagement?

Als een conflict niet goed gemanaged wordt kan dat behoorlijk wat gevolgen hebben voor een onderneming. Los van de financiële gevolgen, moet je ook denken aan beschadigde relaties, onrust bij het personeel, minder motivatie en een groter verloop. Daarnaast gaan conflicten vaak gepaard met schade aan het imago. Het leidt onherroepelijk tot gemiste kansen en verloren klanten. Er is dus veel voor te zeggen om een conflict met behulp van mediation op te lossen. Niet alleen is dat een stuk goedkoper en neemt het minder tijd in beslag dan wanneer je als bedrijf naar de rechter stapt, het leidt in veel gevallen ook tot minder verlies van kansen, klanten en personeel.

Lees hier hoe DOOR1DEUR een zakelijke conflict voor u in goede banen leidt.

 

Conflicten: Sta jij ervoor open?

Ieder conflict is een kans om elkaar beter te begrijpen. Maar dan moet je het conflict wel aangaan. Of je een conflict aangaat wordt voor een deel bepaald door je opvoeding. Groeide je op in een gezin waar conflicten bespreekbaar waren en constructief werden opgelost? Dan zal je ook nu minder snel conflictmijdend gedrag vertonen. (Onbewuste) persoonlijke opvattingen spelen ook een rol. De volgende opvattingen maken het lastig om conflicten aan te gaan:

 • Je leidinggevende tegenspreken kan je je promotie kosten
 • Conflicten kan je beter vermijden
 • Als ik ruzie maak dan verpest ik de relatie
 • Iedereen moet mij aardig vinden
 • Als ik voor mezelf op kom vinden ze mij een egoïst

En met deze overtuigingen loop je er juist minder snel voor weg:

 • Je kan je niet ontwikkelen als je in je comfortzone blijft zitten
 • Conflicten horen bij het leven
 • Van ruzie kan je leren
 • Zonder wrijving geen glans
 • Weglopen lost niets op

Toch zijn er ook situaties waarin je conflicten beter kan vermijden. Bijvoorbeeld als de kwestie te onbelangrijk is om er energie in te steken, als jij (of de ander) beter eerst even kan afkoelen of als een confrontatie toch niets zal opleveren of zelfs extra schade veroorzaakt.

Belangrijkste is dat je je niet laat leiden door je primaire emoties maar een bewuste afweging maakt hoe je met het conflict omgaat. Even tot 10 tellen …

Neem contact op

Wat kan ik zelf doen bij een heftig conflict?

boos door conflict

Een conflict… Hoe los je het zelf op?

Ergernissen die zich opstapelen, beschuldigingen over en weer… Voor je het weet kom je van een meningsverschil of vervelende gebeurtenis terecht in een conflict of zelf een allesvernietigende loopgravenoorlog.

En wat doe je dan?

Wat werkt averechts bij een conflict?

Wat veel mensen doen bij een conflict maar wat de situatie alleen maar erger maakt is het volgende:

 • Argumenten en bewijsmateriaal voor je eigen gelijk verzamelen
 • De ander blijven aanvallen en beschuldigen
 • Je kop in het zand steken
 • De ander verantwoordelijk maken voor het ontstaan en dus ook de oplossing van het conflict
 • Medestanders werven
 • Je als een slachtoffer gedragen
 • Een ander het voor je laten oplossen (bijvoorbeeld je partner, collega of adviseur)

Ze komen in feite allemaal neer op geen eigen verantwoordelijkheid nemen. En daar wordt niemand beter van, inclusief jijzelf.

Beter kan je een conflict bewust gebruiken om van te leren. Te leren over jezelf en over anderen. Om zo een meer begripvol en wijs persoon te worden.

Dit vraagt van je dat je eigen verantwoordelijkheid neemt en dat je je kwetsbaar opstelt.

Stel jezelf een paar moeilijke vragen:

Wat wel werkt bij een conflict is om jezelf diep in de ogen te kijken en jezelf een paar moeilijke vragen te stellen:

 • Hoe heb ik zelf bijgedragen aan de situatie zoals die nu is?
 • Welke overtuiging heb ik over de ander die het rechtvaardigt dat ik vasthoud aan mijn standpunt? (bijvoorbeeld de ander is een dief, opportunist of narcist)
 • Van welke punten vind ik dat ík gelijk heb? En waarom zijn juist die punten zo belangrijk voor mij?
 • Wat heb ik eventueel gedaan waar ik open en eerlijk over zou moeten zijn? (Geef toe als je iets hebt gedaan, gedacht of gevoeld. Of als er een dubbele agenda is. Zolang de ander voelt dat er iets niet klopt en er geen openheid is kom je nergens)
 • Welke angst zit er achter mijn angst om de arbeids- of samenwerkingsrelatie te verbreken of juist te behouden? (bijvoorbeeld de angst voor financiële gevolgen, gezichtsverlies, stress etc..)
 • Welke van mijn behoeften, wensen of verwachtingen ten aanzien van het werk, de samenwerking etc. heb ik níet duidelijk uitgesproken naar de ander? En waarom heb ik dat niet gedaan?
 • Welke vormen van manipulatie heb ik gebruikt om de ander zo ver te krijgen dat hij of zij meegaat in wat ík wil?
 • Maak ik de ander verantwoordelijk voor het vervullen van mijn eigen behoeften of het oplossen van mijn eigen problemen terwijl ik daar zelf verantwoordelijk voor ben?

Stop!

Niet meteen antwoorden! Als je de vragen meteen vanuit je eerste emotie gaat beantwoorden dan schiet je in de verdediging en ga je ze allemaal ontkennend beantwoorden. Dus laat de vragen eerst rustig op je inwerken, slaap er een nachtje, een week over, dan komen de inzichten vanzelf.

De vragen helpen je om te begrijpen wat je eigen rol is in het conflict. Ze dwingen je om je aandacht op jezelf te richten in plaats van op de ander. Om te kijken naar je eigen rol in alle gebeurtenissen die hebben geleid tot het conflict.

En de ander dan? Gaat die vrijuit?

Nee zeker niet. Maar de enige over wie jij de controle hebt, dat ben jijzelf! Dus jij bent de sleutel tot het oplossen van dit conflict.

Hoe?

Als je jezelf en je eigen rol onder de loep neemt dan kan je je daardoor heel kwetsbaar voelen. Maar juist deze kwetsbaarheid kan de ander helpen om zich minder verdedigend op te stellen en in plaats daarvan zich open te stellen voor jouw zorgen en behoeften.

Geen garantie

Je kwetsbaar opstellen is geen garantie dat de ander dat ook gaat doen. Zie het vooral als een uitnodiging naar de ander om zich ook kwetsbaar op te stellen. Zonder die uitnodiging kan de ander het gevoel houden dat in de verdediging blijven zitten uit angst voor een nieuwe aanval of beschuldiging zijn of haar enige optie is.

Conflict niet opgelost? Je wordt er toch altijd beter van!

Wordt de ander niet meer open naar jou toe? Dat is heel jammer, maar zie het zeker niet als gezichtsverlies! Jouw inzet zorgt er in ieder geval voor dat het conflict minder aan je blijft knagen. Je hebt immers echt je best hebt gedaan om het conflict op te lossen. En wie weet, levert het je zelfinzichten op die je helpen om ergens in je leven een volgend conflict op te lossen of zelfs te voorkomen.

Dus ga ervoor!

Voel je je aangesproken tot bovenstaande en kan je wel wat ondersteuning gebruiken bij een conflict?  Neem dan nu contact op. Als mediator help ik partijen om samen conflicten op te lossen. Als conflictcoach kan ik je helpen om zelf anders om te gaan met conflicten.

Foto: #gratisography