Financieel advies

Het financieel advies wordt in 10 stappen opgesteld.

 1. Inventarisatie financiële wensen, doelstellingen en belangen
 2. Waarde vaststellen van het gemeenschappelijk vermogen:
  • Eigen woning, tweede woning (dmv waardebepaling of taxatie)
  • De onderneming
  • Spaargelden en effecten, erfenis, schenking
  • Werknemerstegoeden
  • Kapitaalverzekeringen
  • Lijfrenteverzekeringen / koopsompolissen
  • Stamrechtvoorzieningen
  • Pensioenen
  • Vorderingen
  • auto, caravan, inboedel en andere roerende goederen
  • Schulden
 3. Verdeling van het vermogen
 4. Berekening partner – en kinderalimentatie
 5. Onderzoek of één vd partners in de echtelijke woning kan blijven wonen.
 6. Onderzoek of vertrekkende partner een eigen woning kan kopen of op zoek moet gaan naar een huurwoning.
 7. Opstellen verdeelscenario’s
 8. Onderzoek of het pensioeninkomen na echtscheiding voldoende is om van te kunnen wonen en leven. Advies over evt oplossingen.
 9. Inzicht in de toekomstige financiële positie van beide partijen: het nieuwe netto-inkomen.
 10. Aanvraag ‘Pensioenverevening bij echtscheiding’

Bij alle onderdelen van het financieel advies is aandacht voor risico’s afdekken, fiscale optimalisatie en budget advies.

Financiële nazorg

Voor een vast bedrag verzorgt de financieel adviseur in het jaar na de scheiding:

 • uw aangifte inkomstenbelasting
 • het aanvragen van eventuele kortingen en toeslagen bij de belastingdienst
 • het aanvragen van de voorlopige aanslag

Daarnaast kunt u bij de financieel adviseurs terecht voor o.a.:

 • pensioenvoorzieningen
 • het afsluiten van een eventuele alimentatieverzekering
 • het oversluiten of ophogen van de hypotheek
 • het oversluiten en afsluiten van alle benodigde verzekeringen

Dit kan op provisiebasis, op uurtarief en in abonnementsvorm en gaat direct in overleg met de financieel adviseur.

Financieel adviseurs

De financieel adviseurs waar wij mee samenwerken zijn aangesloten bij de Federatie Financieel Planners (FFP).

Daarmee onderscheiden zij zich door integriteit, kwaliteit, deskundigheid en ervaring.
Daarnaast zijn zij Register Financieel Echtscheidingsadviseur (RFEA) danwel Erkend Hypotheek Adviseur (SEH) en aangesloten bij het DSI, een stichting gericht op het bevorderen van de deskundigheid en de integriteit van de financiële dienstverlening.