Uw echtscheiding van A-Z geregeld

DOOR1DEUR begeleidt uw echtscheiding van begin tot eind. Er samen goed uitkomen en de kinderen zo min mogelijk belasten staan voorop. Scheidingsbemiddeling (mediation) biedt ruime mogelijkheden voor u en uw ex-partner. Het geeft de kinderen de kans hun stem te laten horen en biedt ruimte aan uitleg over uw echte wensen en gevoelens bij de ingenomen standpunten. De scheidingsbemiddelaar is onafhankelijk. De mediator helpt u om samen afspraken te maken over de volgende onderwerpen:

 • het ouderschapsplan
 • kinder- en partneralimentatie
 • verdeling van de gemeenschap van goederen
 • de woning
 • uw evt. onderneming
 • verdeling van het pensioen

De gesprekken zijn informeel en vertrouwelijk en vinden bij ons op kantoor aan de Koninginnelaan in Apeldoorn plaats. Er wordt vooraf een mediationovereenkomst gesloten. Wij regelen voor u de echtscheiding procedure bij de Rechtbank, u hoeft daar zelf niet heen.

De insteek van DOOR1DEUR bij mediation

Een scheiding gaat om teleurstelling, verdriet, boosheid en niet uitgekomen hoop en verwachting. Als deze gevoelens niet aan bod komen en de aandacht alleen uitgaat naar de zakelijke kant, waarin de één de ander amper iets gunt, dan zijn de problemen in de toekomst haast al uit te schrijven. Wij helpen u om samen uw huwelijk goed af te sluiten en -als u kinderen heeft – de overstap te maken van ex-partners naar collega-ouders.

De mediator

Mieke van der Linden Praktijkgids EchtscheidingDe mediator bij uw echtscheiding is Mieke van der Linden. Zij is MfN-registermediator (voorheen heette dit NMI). Als gecertificeerd familiemediator mag zij werken op doorverwijzing van de Raad voor Rechtsbijstand en mag zij werken onder toevoeging. Dat is een belangrijke meerwaarde als u in aanmerking komt voor subsidie voor uw echtscheiding.

Mieke is auteur van het boek  ‘Mijn Zorgen voor Morgen, Praktijkgids Echtscheiding’. Zij is zeer deskundig op het gebied van kinderen in scheidingssituaties en kan u hier uitgebreid over adviseren en informeren. Daarnaast is zij zelf al 8 jaar co-ouder en weet daarom vanuit eigen ervaring wat er allemaal komt kijken bij een goed gedeeld ouderschap na de echtscheiding.

De kosten

U krijgt vooraf duidelijkheid over de totale kosten van uw echtscheiding. Er zijn vaste prijzen voor het ouderschapsplan, het scheidingsconvenant, de kinderalimentatieberekening, de partneralimentatieberekening en de noodzakelijke juridische procedure. De mediation gaat in principe op basis van een uurtarief maar ook daarvoor zijn – onder voorwaarden- vaste prijsafspraken mogelijk. Prijzen op aanvraag. Wij zijn gecertificeerd familiemediator en mogen daarom werken onder toevoeging voor de Raad voor Rechtsbijstand. Dat betekent dat u bij ons – o.a. afhankelijk van uw inkomen – mogelijk een tegemoetkoming kunt krijgen voor de mediation en andere scheidingskosten. Daarvoor komt u sneller in aanmerking dan u denkt.  Lees de informatie over toevoeging.

Stappenplan

Iedere echtscheiding is uniek en iedere mediation is uniek. Daarom biedt DOOR1DEUR altijd maatwerk naar uw persoonlijke situatie en wensen. Over het algemeen zijn daarbij de volgende stappen te onderscheiden:

1. Kennismaking met de mediator

Toelichting op de werkwijze en de mogelijke diensten  van DOOR1DEUR. Samen kijken we wat past bij uw wensen (bijv. wilt u zoveel mogelijk zelf doen of juist zoveel mogelijk ontzorgd worden) en wat de kosten zijn. De mediator toetst of u mogelijk in aanmerking komt voor toevoeging (subsidie), waardoor u een groot deel van kosten van de echtscheiding vergoed krijgt.

2. Start van de mediation

We bespreken de spelregels van de mediation en tekenen de mediationovereenkomst. Vervolgens is er ruim aandacht voor de zogenoemde ‘scheidingsmelding’: we staan stil bij het waarom van de echtscheiding, wat betekent dit voor u beiden, wat heeft u van elkaar nodig om samen tot goede afspraken te komen die voor u beiden een nieuwe start mogelijk maken?

3. Tijdelijke afspraken

Met hulp van de mediator maakt u samen tijdelijke afspraken over de periode totdat de echtscheiding definitief is. O.a. wie woont waar, wie zorgt er wanneer voor de kinderen, financiële regeling etc..

4. Inventarisatie van uw toekomstwensen en uw financiële en juridische situatie

We bespreken wat u ieder nodig heeft om een nieuwe start te kunnen maken, welke gegevens opgezocht moeten worden om een  verdeling en alimentatieberekeningen te kunnen maken en hoe er moet worden verdeeld  (volgens gemeenschap van goederen, huwelijkse voorwaarden etc.).

5. Afspraken over de kinderen

Minderjarige kinderen krijgen uitgebreid de aandacht. Hoe vertelt u hun over de echtscheiding? Wat betekent de scheiding voor hen? Wat kunt u als ouders doen om uw kinderen zoveel mogelijk te ontlasten? Welke zorgregeling sluit het beste aan bij de leeftijd van uw kinderen en uw persoonlijke situatie? De mediator is op dit vlak zeer deskundig kan u hier uitgebreid in adviseren en bijstaan. Indien gewenst kan er ook een gesprek tussen de kinderen en de mediator plaatsvinden waarin de kinderen kunnen aangeven wat hun behoeften zijn. Beslissingen liggen natuurlijk altijd bij u als ouder en niet bij het kind.

6. Financiële afspraken

Alle bezittingen worden verdeeld en we maken afspraken over kinderalimentatie, eventuele partneralimentatie, de verdeling van het pensioen, het huis, de inboedel etc..

7. Scheidingsconvenant

Alle afspraken worden in goed overleg verwoord in een duidelijk en goed leesbaar scheidingsconvenant.

8. Juridische en formele afhandeling

Een advocaat toetst het scheidingsconvenant en leidt het door naar de rechtbank. De rechter neemt vervolgens een besluit (= beschikking). De advocaat schrijft deze beschikking voor u in in de registers van de burgerlijke stand. Vanaf dat moment bent u officieel gescheiden.

Nazorg

Nadat uw echtscheiding officieel is kunnen wij u -afhankelijk van uw wensen – eventueel helpen met / doorverwijzen voor:

 • mediationverklaring ten behoeve van een urgentieaanvraag bij de woonruimtewinkel.
 • notaris voor het toedelen of overdragen van het onroerend goed en voor het aanpassen van uw testament.
 • financiële nazorg: o.a. pensioenvoorzieningen, verzekeringen (WA, ziektekosten, inboedel, etc.), hypotheek, belastingaangifte, budgetbegeleiding, aanvraag uitkeringen etc..
 • professionele begeleiding van uw kinderen
 • evaluatie ouderschapsplan: (half)jaarlijks gesprek over hoe de gezamenlijke zorg voor de kinderen verloopt

 

Ondernemers

Voor ondernemers leveren wij aanvullende diensten.