GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG? BIEDT MEDIATION AAN!

Mediation grensoverschrijdend gedrag

⁠Grensoverschrijdend gedrag, wat doe je ermee op de werkvloer als er geen sprake is van strafbare feiten?

Opmerkingen, appjes en gedragingen die misschien niet strafbaar zijn, maar wél als onbehoorlijk of normoverschrijdend worden ervaren.

En leiden tot gevoelens van onveiligheid.⁠

Voor slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag is de drempel om misstanden te melden vaak hoog.⁠

Zij zien op tegen alle stress en commotie die een melding teweegbrengt.⁠

Waar zij juist behoefte aan hebben is regie en controle over de situatie:⁠

  • Wat gebeurt er precies met mijn melding?⁠
  • Waar kan ik over meebeslissen?⁠
  • Hoe wil ík dat er met mijn melding wordt omgegaan?⁠
  • Hoe zie ik mijn toekomst binnen de organisatie en de samenwerking met de ander?

Mediation kan hierin voorzien.⁠

Met mediation kunnen de betrokkenen in een vertrouwelijke setting zoeken naar oplossingen in wederzijds belang.⁠

Als mediator sta ik tussen hen in.⁠

Ik geef geen oordeel, maar ben juist bezig om het contact tussen hen te normaliseren.⁠

Dit doe ik door ze hun behoeften en verwachtingen te laten uitspreken.⁠

En deze te concretiseren in afspraken.⁠

Concreet kan mediation het volgende opleveren: ⁠

  • elkaar begrijpen⁠
  • een genuanceerder beeld van elkaar krijgen⁠
  • dat degene die grensoverschrijdend gedrag vertoont kritisch bij zichzelf te rade gaat. En tot het inzicht komt dat zijn/haar gedrag niet okay is geweest.⁠
  • afspraken over wat wenselijk is binnen de samenwerking. Hoe gaan we met elkaar om?

Heb jij te maken met grensoverschrijdend gedrag binnen de organisatie?⁠

Neem dan nu contact op en kom via mediation tot een oplossing.⁠

★ ℳ𝒾𝑒𝑘𝑒

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *