In mediation: manager die zich bedreigd voelt door zijn medewerker

Vandaag nr. 3 van mijn serie blogs met inzichten uit het boek ‘Omgaan met conflicten’ van Lessons Learned (Spectrum). ⁠

In dit boekje staat oa het verhaal van een P&O-dame die onderzoek deed naar verzuim en ziekte binnen een bedrijf waar in ploegendienst wordt gewerkt. Belangrijkste conclusie: de mate van verzuim hangt af van de ploegbaas. Bij baas A werden arbeiders eerder ziek dan bij baas B. Die analyse werd nog eens bevestigd toen de bazen van ploeg verwisselden.

De vrouw maakte een verslag van haar bevindingen. Tijdens een vergadering met de fabrieksmanager, neemt de vrouw ongevraagd het woord wanneer de manager een vraag stelt over ziekteverzuim. ‘We moeten ziekte en verzuim analyseren op basis van de ploegbaas en niet op basis van de ploeg waarin men werkt.’, vertelt de vrouw enthousiast.

Die opmerking wordt haar niet in dank afgenomen. De fabrieksmanager dient de vrouw dan ook onmiddellijk van repliek in ronduit beledigende woorden. Zo wordt het rapport omschreven als een ‘plakplaatjesboek’, wordt de jonge onderzoeker weggezet als een ‘vrouw’ die bovendien ‘denkt niet zo hard te hoeven werken als de rest’. De manager sluit zijn opmerking af met de vraag: ‘Heb je nog meer van die briljante ideeën, schatje?’

Het mag duidelijk zijn dat de manager zich bedreigd voelt door het onderzoek van de vrouw. Zelf heeft hij geen verklaring voor het hoge ziekteverzuim, maar is er niet van gediend dat een jonge medewerkster met dergelijke conclusies op de proppen komt.

Hoe ga je om met dit soort negatief gedrag?

Dergelijk gedrag kun je nooit helemaal uitbannen. Onzekere mensen die beledigende opmerkingen maken, zullen altijd deel uitmaken van de workforce. Dat neemt niet weg dat het binnen organisaties regel zou moeten zijn dat deze manier van leidinggeven niet thuishoort in de bedrijfscultuur. Het is aan het topmanagement om duidelijk te maken dat dit soort gedrag nooit en te nimmer zal worden ondersteund en getolereerd op de werkvloer.

Mensen die anderen beledigen, doen dat vaak omdat ze bang zijn voor die ander. Managers kunnen zich bedreigd voelen door medewerkers die kwaliteiten of inzichten hebben waar zij zelf niet over beschikken. Terwijl zij die juist zouden moeten omarmen en benutten. Daar niet toe in staat zijn is echt killing voor de organisatie.

Bij mediation bij een arbeidsconflict kom ik heel af en toe zo’n situatie tegen

Vaak kiest de goede medewerker die klein wordt gehouden voor een exit om elders te gaan werken waar zijn of haar kwaliteiten wel worden gewaardeerd. De manager blijft mensen klein houden op de werkvloer. En niemand die het doorheeft.

Dat zijn van die momenten dat ik de geheimhouding van mediation echt tegen de organisatie vind werken.

Daarom is het goed om een HR-manager of directeur te laten delen in de vertrouwelijkheid van de mediation. Via de verslaglegging krijgt deze dan toch signalen door dat de manager niet goed functioneert.

Ook (dreigende) conflicten op de werkvloer?

Neem contact met me op, dan kijken we samen of mediation een mogelijke oplossing is.