Juridische afhandeling

DOOR1DEUR regelt ook de juridische afhandeling van uw echtscheiding.

1. Opstellen scheidingsconvenant

Bij mediation door DOOR1DEUR maakt u afspraken over zaken als regelingen voor de kinderen, bezittingen en schulden, verdeling van de spullen, alimentatie en pensioen. De mediator legt dit vast in een scheidingsconvenant. Een convenant is nodig bij echtscheidingen en bij het beëindigen van een geregistreerd partnerschap (als er minderjarige kinderen zijn).

NB Bij de beëindiging van geregistreerd partnerschap zonder minderjarige kinderen is het opstellen van een overeenkomst van beëindiging door een advocaat of notaris afdoende.

2. Juridische toetsing van het scheidingsconvenant

De afspraken in het scheidingsconvenant mogen niet ingaan tegen de wettelijke regels. Daarom vindt altijd juridische toetsing plaats door een advocaat.

Indienen van het verzoekschrift bij de rechtbank

Het gemeenschappelijk verzoekschrift tot echtscheiding wordt samen met het scheidingsconvenant en –in geval van minderjarige kinderen – het ouderschapsplan via een advocaat ingediend bij de rechtbank. U hoeft zelf niet naar de rechtbank.

Inschrijving bij de burgerlijke stand

De advocaat schrijft het besluit van de rechtbank (= beschikking)  voor u in in de registers de burgerlijke stand. Vanaf dat moment bent u officieel gescheiden.

Bij de beëindiging van geregistreerd partnerschap zorgt de betrokken advocaat of notaris ervoor dat de beschikking of de overeenkomst van beëindiging van uw partnerschap wordt ingeschreven in de registers de burgerlijke stand.