Kosten mediation

De kosten van de mediation worden berekend  op basis van een vast uurtarief. Indien gewenst zijn vaste prijsafspraken mogelijk.

Het uurtarief is incl.:

  • kantoorkosten
  • reiskosten binnen Apeldoorn
  • gesprekslocatie in het kantoor van DOOR1DEUR aan de Koninginnelaan 33 te Apeldoorn

Het uurtarief is excl.:

  • 21% BTW
  • Reistijd
  • Reiskosten buiten Apeldoorn (€ 0,40 per kilometer)
  • Evt. huur van vergaderruimte anders dan in het kantoor van DOOR1DEUR aan de Koninginnelaan 33 te Apeldoorn
  • Evt. inhuur van deskundigen zoals een notaris, accountant of advocaat (in overleg)

In principe betaalt elke partij de helft van de kosten. Bij arbeidsgeschillen komt het vaak voor dat de werkgever, de Arbodienst of de verzekeraar de kosten volledig voor eigen rekening neemt. Hierover maken partijen vooraf duidelijke afspraken.

Op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing
Afwijkingen van de standaard worden vooraf besproken.

Facturering

Facturering vindt na afloop van het laatste mediationgesprek plaats, tenzij het een langer durend traject betreft.

KvK: 50973525
RABO 15.84.77.154
BTW NL.1001.25.683.B.01