Mediation bij arbeidsconflict in  Apeldoorn

Als u te maken heeft met een arbeidsconflict tussen werkgever en werknemer kunt u terecht bij DOOR1DEUR. DOOR1DEUR is gevestigd aan de Koninginnelaan in Apeldoorn en heeft ruim 5 jaar ervaring en deskundigheid op het gebied van arbeidsconflicten. Mediations op locatie zijn in overleg mogelijk.

Mediation in het kort

Bij mediation lost u samen met de andere partij uw conflict op met de hulp van een mediator. Gemiddeld zijn 2 à 4 gesprekken nodig van elk ongeveer 2 uur. Ca. 4 van de 5 arbeidsmediations slagen, vaak binnen een looptijd van een of twee maanden. Hoeveel gesprekken er in uw geval nodig zijn en over welke periode hangt af van de aard van het conflict en de deelnemers zelf. Er geldt een geheimhoudingsplicht.

Arbeidsmediation kan zorgen voor herstel van de arbeidsrelatie of beëindiging van de arbeidsovereenkomst in goed overleg.

Start van het mediationtraject

Bij voorkeur overleggen werkgever en werknemer eerst samen welke mediator zij willen inschakelen. Het is niet zo dat ‘wie betaalt, betaalt’. Werkgever en werknemer zijn samen opdrachtgever tot de mediation en moeten samen achter de keuze voor de mediator staan. Het is belangrijk dat beide deelnemers vertrouwen hebben in de onafhankelijkheid en werkwijze van de mediator.

Is er geen of moeizaam contact dan is het meestal de werkgever die DOOR1DEUR benadert voor mediation. In dat geval zal de mediator van DOOR1DEUR het eerste contact met werknemer leggen.

Is een intakegesprek nodig?

In principe heeft een intakegesprek geen meerwaarde en werkt het alleen maar kostenverhogend. Hierop zijn twee uitzonderingen:

  • Werkgever en/of werknemer hecht(en) aan een kennismaking vooraf om voldoende vertrouwen in de mediator en haar werkwijze te krijgen. (Bijvoorbeeld als de werkgever degene is geweest die de mediator heeft uitgezocht)
  • De situatie is dusdanig complex en/of er zijn meerdere betrokkenen waardoor de mediator vooraf meer inzicht in het ontstaan van het conflict nodig heeft om te kunnen bepalen of de juiste personen aan tafel zitten.

 

Waarom kiest u voor DOOR1DEUR?

DOOR1DEUR zorgt ervoor dat er zo snel mogelijk een afspraak wordt ingepland voor een eerste mediationgesprek. Wij geven de garantie dat u –buiten de schoolvakanties – binnen 3 werkdagen terecht kunt. De werkwijze is discreet, doortastend en oplossingsgericht. Gecombineerd met empathie en prettig persoonlijk contact vertaalt dit zich in een bovengemiddeld slagingspercentage.