Mediation bij arbeidsconflict | DOOR1DEUR - Apeldoorn Skip to content

Arbeidsconflict? Geen probleem met DOOR1DEUR!

Een arbeidsconflict... en dan?

Een arbeidsconflict met een werknemer of tussen twee werknemers onderling heeft vaak grote gevolgen voor het bedrijf en de werksfeer. Vaak blijft een kracht ziek thuis zitten, dus andere werknemers worden belast met extra werk. En duurt die situatie te lang, dan zul je een vervanger moeten aannemen, waardoor je met dubbele loonkosten wordt geconfronteerd.

Bij jou als werkgever, betrokken (HR-)manager of leidinggevende kunnen er ook gevoelens van frustratie, stress, onmacht en onrecht ontstaan. Het conflict kost tijd, terwijl je al druk genoeg bent met je dagelijkse werkzaamheden. Je zit niet te wachten op ‘gedoe’ dat je ook nog eens veel negatieve energie oplevert. Een gespannen werkrelatie betekent altijd stress – voor beide partijen én voor de naaste collega’s van de zieke werknemer.

Als werkgever kun je het gevoel krijgen de grip op de situatie te verliezen. De Arbo-arts en het UWV bepalen alles; niemand vraagt of jij het er ook mee eens bent. Wanneer de medewerker alle contact afhoudt, niet terugbelt en misschien zelfs een advocaat in de arm neemt helpt dat ook niet mee. De situatie voelt als onrecht: je bent altijd een goed werkgever geweest en dan krijg je nu dit… waarom kan een medewerker dan niet gewoon met je in gesprek gaan en vertellen wat er aan de hand is?

Veel vraagtekens en onzekerheid

Een arbeidsconflict zorgt voor veel vraagtekens. Hoe ga je om met de kwestie? Met de werknemer? Met de directe collega’s die het extra werk op hun bord krijgen? Bij een combinatie van een arbeidsconflict met ziekteverzuim word je opeens geconfronteerd met ingewikkelde regelgeving rond de Wet verbetering poortwachter. Als je per ongeluk een fout maakt, kost alles nóg meer geld.

De Wet verbetering poortwachter is in ieder geval over één ding heel duidelijk: als de bedrijfsarts dat adviseert moet je als werkgever op tijd een mediator inschakelen als je een werknemer ziek thuis hebt zitten als gevolg van een (vermeend) arbeidsconflict. Doe je dat niet, dan voldoe je niet aan de vereisten van deze wet. DOOR1DEUR is gespecialiseerd in mediation bij arbeidsconflicten en loodst je door de ontstane conflictsituatie heen met respect voor beide partijen en oog voor beider belangen.

Wat gebeurt er wanneer je als werkgever geen/niet op tijd mediation opstart?

 • Dan voldoe je als werkgever als je werknemer ziek thuis zit door het conflict niet aan de vereisten van de Wet verbetering poortwachter – en dat kan het bedrijf veel geld kosten
 • Hoe langer het conflict voortduurt hoe meer het ten koste gaat van belangrijker zaken (corebusiness)
 • Je verliest een waardevolle werknemer die wellicht moeilijk vervangbaar is
 • De teller tikt door: zolang het conflict niet is opgelost zit een duurbetaalde werknemer thuis en moet vervanging worden ingehuurd
 • Andere werknemers worden belast met extra werk, waardoor zij ook een gevoel van ontevredenheid kunnen krijgen
 • Het arbeidsconflict drukt een negatieve stempel op de werksfeer
 • Alle stress is ook van invloed op jezelf, waardoor je ook tegen problemen aan gaat lopen als gevolg van alle spanningen en financiële druk.

De spreekwoordelijke bal ligt bij jou.

Wil je als werkgever iets doen aan de situatie? De koe bij de hoorns vatten? In gesprek gaan met je medewerker en zorgen voor een oplossing? Dan belt je DOOR1DEUR en maak je een afspraak. De resultaatgerichte, no-nonsense aanpak van mediator Mieke van der Linden in combinatie met prettig en persoonlijk contact zorgt voor een bovengemiddeld slagingspercentage. Het resultaat? Geen gestress meer. Geen onnodige kosten meer. Geen spanningen meer op de werkvloer.

Met een mediationtraject kan het volgende worden bereikt:

 • Werkgever en werknemer gaan uit elkaar. In een beëindigingsovereenkomst (vaststellingsovereenkomst) worden de afspraken vastgelegd over de voorwaarden waaronder je uit elkaar gaat.
 • Herstel van de samenwerking.
 • Afspraken over de re-integratie.
 • Als er geen overeenstemming wordt bereikt en het wordt een gang naar de rechter, dan heb je als werkgever aantoonbaar alles gedaan om tot een oplossing te komen. Dan zal de rechter in de regel een concrete uitspraak doen, zodat de arbeidsrelatie beëindigd kan worden. Heb je nog geen mediationtraject gevolgd, dan is de kans groot dat je daarop wordt afgestraft ofwel dat een rechter bepaalt dat er alsnog via mediation geprobeerd moet worden om tot overeenstemming te komen.

DOOR1DEUR – Specialist in het oplossen en voorkomen van conflicten

Bij arbeidsconflicten met ziekmelding is snelheid geboden. Daarom kun je binnen drie werkdagen bij DOOR1DEUR terecht voor een eerste gesprek. Ook vervolggesprekken kunnen snel worden ingepland. In een kort tijdsbestek weet je dus waar je aan toe bent.

De mediator
Mediator Mieke van der Linden is ruim 12 jaar fulltime mediator en zeer ervaren. Mieke realiseert dankzij haar prettige, rustige en stevige persoonlijkheid een bovengemiddeld slagingspercentage (92% sinds 1 januari 2016). Dankzij vele tevreden klanten werkt Mieke voornamelijk op basis van doorverwijzing en aanbeveling. Zo is zij werkzaam voor diverse grote bedrijven en maatschappelijke instellingen en preferred provider van een grote landelijk werkende arbodienst.

“Je zult ervaren dat je vanaf het moment dat je het traject in mijn handen legt u steeds meer grip krijgt op de situatie. Wat de uitkomst ook zal zijn, er komt in ieder geval een eind aan veel onzekerheid. Je weet waar je met je werknemer(s) aan toe bent en welke stappen je moet nemen.”

De mediation
De mediation vindt in principe plaats in het kantoor van DOOR1DEUR in Apeldoorn. Zit je buiten Apeldoorn met je organisatie? Dan kan in de buurt een neutrale ruimte gehuurd worden (circa € 40,-/gesprek). Beschik je zelf over een geschikte locatie en je werknemer voelt zich daar ook voldoende veilig en prettig bij, dan kan de mediation ook op de lokatie van de eigen organisatie plaatsvinden.

Kosten
Ieder mediationtraject is maatwerk en wordt afgestemd op de gezamenlijke wensen en doelstellingen van werkgever en werknemer. Een mediationtraject kost gemiddeld € 1.650,- (10 uur à € 165,-) exclusief btw en reiskosten.

“Het vraagt moed om in gesprek te gaan en naar de ander te luisteren, ook al is het ongemakkelijk en het laatste waar je zin in hebt.”

Blij met DOOR1DEUR!

Deze organisaties zijn tevreden opdrachtgevers van DOOR1DEUR. Met het toepassen van mediation laten zij zien dat zij op een respectvolle manier omgaan met hun klanten, zakenrelaties en werknemers. Ook als het even wat minder lekker loopt. Zo dragen zij bij aan een vreedzame maatschappij.

Arbeidsconflict of problemen in de samenwerking? Bel me, dan bespreken we samen wat in jouw situatie de beste aanpak is. Niets doen is geen optie.