Mediation bij arbeidsconflict in Apeldoorn

Heeft u te maken met een arbeidsconflict tussen werkgever en werknemer? Of tussen werknemers onderling? Dan kunt u terecht bij DOOR1DEUR. DOOR1DEUR is gevestigd aan de Koninginnelaan in Apeldoorn en heeft ruim 9 jaar ervaring en deskundigheid op het gebied van arbeidsconflicten. Mediations op locatie zijn in overleg mogelijk.

Arbeidsconflicten hebben vaak grote negatieve gevolgen. De werknemer functioneert minder, wordt ziek, verzuimt (ruim 10% van alle ziekmeldingen wordt veroorzaakt door een arbeidsconflict!) of gaat op zoek naar ander werk. Het conflict kost de werkgever tijd, geld en energie. Het is slecht voor de werksfeer en de productiviteit vermindert.

Ontslag lijkt vaak de oplossing, maar is ook erg duur. Niet alleen de procedure en de ontslagvergoeding, maar ook het opvullen van de vacature, inwerken van de nieuwe kracht, de opgelopen achterstand/schade door de ongemotiveerde werkhouding en de verslechterde werksfeer in het team. Het conflict zelf blijkt vaak na ontslag nog niet opgelost.

Genoeg redenen dus om geen tijd te verliezen en direct een mediator in te schakelen.

U kunt mediation inzetten bij diverse arbeidsconflicten, zoals:

 • Problemen in de samenwerking tussen collega’s
 • Arbeidsverzuim
 • Disfunctioneren
 • Ontslagzaken
 • Problemen rond re-integratie
 • Ongewenste omgangsvormen
 • Beëindiging van de arbeidsrelatie

Soms is afscheid nemen van elkaar nemen onvermijdelijk. In dat geval is exit-mediation een goede optie.

‘Het overgrote deel van de arbeidsmediations is succesvol, waarbij in goed overleg uit elkaar gaan ook als oplossing wordt beschouwd.’

De voordelen van mediation bij arbeidsconflicten:

 • Merendeel van de arbeidsmediations slaagt
 • Behoud van de relatie
 • U houdt zelf controle over de oplossing
 • Sneller en goedkoper dan een rechtszaak     

Mediation in het kort

Arbeidsmediation kan zorgen voor herstel van de arbeidsrelatie of beëindiging van de arbeidsovereenkomst in goed overleg. Bij mediation lost u samen met de andere partij uw conflict op met de hulp van een mediator. Gemiddeld zijn 2 à 4 gesprekken nodig van elk ongeveer 2 uur. Ca. 4 van de 5 arbeidsmediations slagen, vaak binnen een looptijd van een of twee maanden. Hoeveel gesprekken er in uw geval nodig zijn en over welke periode hangt af van de aard van het conflict en de deelnemers zelf. Er geldt een geheimhoudingsplicht.

Start van het mediationtraject

Bij voorkeur overleggen werkgever en werknemer eerst samen welke mediator zij willen inschakelen. Het is niet zo dat ‘wie betaalt, betaalt’. Werkgever en werknemer zijn samen opdrachtgever van de mediation en moeten samen achter de keuze voor de mediator staan. Het is belangrijk dat beide deelnemers vertrouwen hebben in de onafhankelijkheid en werkwijze van de mediator.

Is er geen of moeizaam contact dan is het meestal de werkgever die DOOR1DEUR benadert voor mediation. In dat geval zal de mediator van DOOR1DEUR het eerste contact met werknemer leggen.

Is een intakegesprek nodig?

In principe heeft een intakegesprek geen meerwaarde en werkt het alleen maar kostenverhogend. Hierop zijn twee uitzonderingen:

 • Werkgever en/of werknemer hecht(en) aan een kennismaking vooraf om voldoende vertrouwen in de mediator en haar werkwijze te krijgen. (Bijvoorbeeld als de werkgever degene is geweest die de mediator heeft uitgezocht)
 • De situatie is dusdanig complex en/of er zijn meerdere betrokkenen waardoor de mediator vooraf meer inzicht in het ontstaan van het conflict nodig heeft om te kunnen bepalen of de juiste personen aan tafel zitten.

Wie betaalt de kosten van een arbeidsconflict? 

Bij arbeidsgeschillen is het meestal de werkgever, de Arbodienst of de verzekeraar die de kosten volledig voor eigen rekening neemt. Hierover maken partijen vooraf duidelijke afspraken.

Kosten van mediation

DOOR1DEUR geeft u graag vooraf duidelijkheid over wat een mediation kost.

In de regel werken wij op basis van een mediation uurtarief van € 150,- excl. btw.

Dit bedrag is inclusief:

 • het opstellen van een vaststellingsovereenkomst
 • kantoorkosten
 • reiskosten binnen Apeldoorn

Dit bedrag is exclusief:

 • 21% BTW
 • reistijd buiten Apeldoorn (50% van het uurtarief)
 • reiskosten buiten Apeldoorn (€ 0,40 per kilometer)
 • eventuele huur van vergaderruimte anders dan het kantoor van DOOR1DEUR aan de Koninginnelaan 33 te Apeldoorn
 • de kosten van in te schakelen derden zoals een notaris, accountant of advocaat

Een vast bedrag voor het gehele mediationtraject is bespreekbaar.
Op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Facturering vindt na afloop van het laatste mediationgesprek plaats, tenzij het een langer durend traject betreft.

Waarom kiest u voor DOOR1DEUR?

DOOR1DEUR zorgt ervoor dat er zo snel mogelijk een afspraak wordt ingepland voor een eerste mediationgesprek. Wij geven de garantie dat u –buiten de schoolvakanties – binnen 3 werkdagen terecht kunt. De werkwijze is discreet, doortastend en oplossingsgericht. Gecombineerd met empathie en prettig persoonlijk contact vertaalt dit zich in een bovengemiddeld slagingspercentage.