Mediation bij grensoverschrijdend gedrag | DOOR1DEUR - Apeldoorn Skip to content

Mediation bij grensoverschrijdend gedrag

Grensoverschrijdend gedrag is een veelvoorkomend en ernstig probleem op de Nederlandse werkvloer.

 Is er sprake van een strafbaar feit? Dan moet altijd passend (juridisch) opgetreden worden.

Echter, veel opmerkingen, appjes en gedragingen zijn niet zozeer strafbaar, maar wel onbehoorlijk of normoverschrijdend.

Grensoverschrijdend gedrag dat leidt tot gevoelens van onveiligheid.

Soms is er sprake van een grijs gebied, maar heeft het gedrag wel impact gehad op de vrouw.

De drempel om dit soort misstanden te melden is hoog

Voor vrouwen die grensoverschrijdend gedrag meemaken is de drempel om misstanden te melden vaak hoog.

Zij zien op tegen alle stress en commotie die een melding teweegbrengt.

Waar zij juist behoefte aan hebben is regie en controle over de situatie:

  • Wat gebeurt er precies met mijn melding?
  • Waar kan ik over meebeslissen?
  • Hoe wil ík dat er met mijn melding wordt omgegaan?
  • Hoe zie ik mijn toekomst binnen de organisatie en de samenwerking met de ander?

Mediation kan hierin voorzien.

gesprek grensoverschrijdend gedrag

Mediation bij grensoverschrijdend gedrag

Met mediation kunnen de betrokkenen in een vertrouwelijke setting zoeken naar oplossingen in wederzijds belang.

Als mediator sta ik tussen partijen.

Ik geef geen oordeel, maar ben juist bezig om het contact tussen partijen te normaliseren.

Dit doe ik door ze hun behoeften en verwachtingen te laten uitspreken.

En deze te concretiseren in afspraken.

Concreet kan mediation het volgende opleveren:

  • elkaar begrijpen
  • een genuanceerder beeld van elkaar krijgen
  • dat degene die (seksueel) grensoverschrijdend gedrag vertoont kritisch bij zichzelf te rade gaat. En tot het inzicht komt dat zijn gedrag niet okay is geweest.
  • afspraken over wat wenselijk is binnen de samenwerking. Hoe gaan we met elkaar om.

Melding van grensoverschrijdend gedrag? Biedt mediation aan!

Heb je te maken met grensoverschrijdend gedrag binnen de organisatie? Neem dan nu contact op en kom via mediation tot een oplossing.

Blij met DOOR1DEUR!

Deze organisaties zijn tevreden opdrachtgevers van DOOR1DEUR. Met het toepassen van mediation laten zij zien dat zij respectvol omgaan met hun klanten, zakenrelaties en werknemers. Ook als het even wat minder lekker loopt. Zo dragen zij bij aan een vreedzame maatschappij.

Arbeidsconflict of problemen in de samenwerking? Bel me, dan bespreken we samen wat in jouw situatie de beste aanpak is. Niets doen is geen optie.