De 10 meest gestelde vragen over de mediationclausule

Mediationclausule opstellen

In deze blog beantwoord ik de 10 meestgestelde vragen over de mediationclausule. Onderaan de blog kan je een voorbeeldclausule kosteloos downloaden.

Wat is een mediationclausule?

Een mediationclausule is een extra clausule die kan worden toegevoegd aan elk contract, overeenkomst of (overheids-) besluit. De clausule zet contractpartijen ertoe aan om – in het geval van onenigheid of een (dreigend) geschil over de rechtsgeldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst- eerst mediation in te zetten. Als de gewenste oplossing uitblijft, kunnen de contractpartijen alsnog naar de rechter stappen.

Wat is het doel ervan?

Mediationclausule heeft een preventieve werking. Het moet rechtszaken voorkomen. Door met elkaar in gesprek te gaan in een mediationsetting kunnen misverstanden worden opgehelderd en kan (onnodige) escalatie en een gang naar de rechter worden voorkomen.

Wat staat er in een mediationclausule?

Mediationclausules zijn er in verschillende vormen. Grofweg kan je een onderscheid maken tussen:

 • de eenvoudige vorm, waarin simpelweg wordt bepaald dat eerst mediation zal worden beproefd.
 • de complexere vorm, waarin uitvoerig de procedure staat uitgewerkt. Ook kan daarin een combinatie worden afgesproken van mediation gevolgd door bindend advies, arbitrage of de procedure van artikel 96 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, en daarmee bij voorbaat voorzien in een ‘beslisser’ voor het geval de mediation niet slaagt.

Een mediationclausule krijgt meer gewicht naarmate deze nauwkeuriger is geformuleerd en vollediger is uitgewerkt.

In wat voor overeenkomsten kan je het toepassen?

Een mediation- of bemiddelingsclausule kan worden opgenomen in elke overeenkomst, contract of besluit tussen twee of meer partijen. Denk hierbij aan arbeidsovereenkomsten, huur- en koopcontracten, overheidsbesluiten, zoals beschikkingen, samenwerkingsovereenkomsten, commerciële contracten, vaststellingsovereenkomsten, samenlevingscontracten, partnerschapsvoorwaarden, leveringsvoorwaarden en convenanten.

Wat zijn de voordelen van een mediationclausule?

Een mediationclausule nodigt partijen uit (dan wel dwingt, als partijen dat hebben afgesproken) om bij (dreigende) geschillen eerst met elkaar in overleg te treden door met elkaar het gesprek aan te gaan. Dit voorkomt misverstanden en (onnodige) escalatie.

Een van de grootste voordelen van mediation en bemiddeling is het zelfbeschikkingsrecht. Dit houdt in dat partijen zelf mee bouwen aan en invloed hebben op de oplossingen en/of uitkomst.

Een mediation

 • verbindt alle betrokkenen op belangenniveau
 • richt zich op doelmatig oplossen van onenigheid of geschillen
  stuurt op voortgang en continuïteit, of respectvolle functionele beëindiging.

Een mediation of bemiddeling biedt alle betrokkenen belangrijke voordelen, zoals:

 • geld- en tijdbesparing
 • gericht op de toekomst
 • continuïteit, voortgang en duurzaamheid in de relatie
 • relatiebehoud of een functioneel respectvol afscheid
 • uitvoerbaarheid boven gelijk en ongelijk
 • voorkomen of beperken van (openbare) imago- en reputatieschade (afspraken over vertrouwelijkheid en geheimhouding kunnen worden gemaakt)

Het gebruik van een mediationclausule biedt ook de samenleving voordelen:

 • ontlasten van de rechtspraak
 • onenigheid en geschillen gezamenlijk voorkomen of oplossen, zelf of onder begeleiding van een bemiddelaar, leidt tot een meer robuuste en duurzame samenleving, en daar mee minder maatschappelijke kosten, ruis en schade.

En heeft het ook nadelen?

Mediation heeft als mogelijk nadeel dat de geïnvesteerde tijd, geld en/of moeite en energie geen garantie geven op resultaat. Maar in de praktijk blijkt dat het toegenomen inzicht in de zienswijzen van de andere partij(en), ook als mediation niet slaagt, als positieve bijvangst wordt ervaren.

Is het gebruik van een mediationclausule verankerd in de wet?

In Nederland is het gebruik van een mediationclausule (nog) geen gemeengoed, in tegenstelling tot veel andere landen. Er is dan ook geen wettelijke verankering voor het gebruik van een zo’n clausule in contracten en besluiten.

Wordt een mediationclausule als een harde afspraak gezien door rechters?

In principe kan een partij, die een mediationclausule was overeengekomen in een contract, naar de rechter gaan zonder eerst mediation te beproeven. De rechter neemt de zaak dan wel in behandeling. Dit omdat mediation in beginsel vrijwillig is.

Echter, de rechter kan bij het vormen van zijn oordeel wel degelijk meewegen dat een partij zich heeft onttrokken aan de door hem met de wederpartij afgesproken mediationclausule. Dit kan dan nadelig uitpakken voor de partij die die clausule niet wilde uitvoeren.

Wat als de andere partij geen clausule wil opnemen?

Onderzoek altijd of een bemiddelingsclausule aan de overeenkomst kan worden toegevoegd. Aarzel niet en vraag je gesprekspartner(s) erom.

Ontmoet je onwil, weigering? Ga dan na waar de zorgen liggen. Wat ligt er aan de onwil of weigering ten grondslag? Ga na wat je hierin voor elkaar kan betekenen. Ga ook na wat het voor jou betekent als geen mediationclausule wordt opgenomen.

Bij twijfel niet inhalen! Als de onwil of weigering voor jou niet goed voelt, ga dan bij jezelf na of je op die basis de overeenkomst dan wel wilt sluiten. Misschien is het verstandig er toch vanaf te zien.

Wat als de mediation mislukt?

Een mediationclausule houdt een inspanningsverplichting voor partijen in. Partijen spreken af mediation in ieder geval te zullen proberen. Het garandeert niet dat er via mediation een oplossing komt. Als de mediation mislukt dan blijft het recht op toegang tot de rechter bestaan.

Heb je een voorbeeld van een mediationclausule?

Jazeker! Hieronder kan je een eenvoudige en een uitgebreide mediationclausule gratis downloaden.

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment