Hoe ga je als mediator om met complimenten?

compliment mediator

Wat doe je als mediator wanneer je een complimenten krijgt van één van de partijen? Het is een vraag die ik mijzelf regelmatig stel. Als mediator is het mijn taak om onpartijdig in het gesprek te staan tussen personen die met elkaar in conflict zijn. In dit artikel ga ik in op de vraag hoe ik mijn neutraliteit behoud als mediator als ik tijdens de bemiddeling een compliment krijg.

Neutraliteit is essentieel bij mediation

Goede conflictbemiddeling valt of staat bij de neutrale houding van de mediator. Voor deelnemers is het van groot belang dat zij op geen enkele manier het idee hebben dat je partij kiest voor iemand. Kenmerkend voor een mediator is nu juist dat je een onafhankelijke bemiddelaar bent die mensen helpt om bijvoorbeeld een arbeidsconflict of een samenwerkingsconflict op te lossen. Mijn rol als mediator is niet die van een advocaat die de belangen behartigt van een partij, ook spreek ik geen oordeel uit zoals bijvoorbeeld een rechter. Mijn taak is die van een gespreksleider. Ik luister en stel vragen om zo het conflict helder te krijgen en te bekijken of beide partijen tot een oplossing kunnen komen.

Eigen mening telt niet

Laat ik het begrip neutraliteit nog wat nader toelichten. Bij mediation doet mijn eigen mening er niet toe. Mijn eigen normen en waarden, voorkeuren en vooroordelen horen geen rol te spelen tijdens het gesprek. Ik ben juist geïnteresseerd in de verhalen en opinies van de deelnemende partijen. Het is dan ook vooral de kunst om goed te luisteren naar wat anderen zeggen en je daar op te focussen. Daarbij moet je ook datgene wat iemand zegt, loskoppelen van de persoon zelf. Iemand kan bijvoorbeeld erg onsympathiek overkomen, maar dat wil niet zeggen dat hij of zij geen redelijke standpunten zou kunnen innemen.

Complimenten ondervangen door gevoelsreflectie

Je kunt je voorstellen dat het best lastig is wanneer een van de partijen mij als mediator een compliment maakt. Het is zonder meer een valkuil. Op het moment dat je van de ene partij een compliment accepteert of daar zelfs je waardering voor uitspreekt, is er geen sprake meer van neutraliteit. De andere partij kan dit namelijk als onpartijdig ervaren. Dat kan gevolgen hebben voor het verloop van de bemiddeling.
Maar wat kun je dan wel doen? Een goede manier is om te reageren met een gevoelsreflectie. Hierbij gaat het er om dat je de achterliggende gevoelens benoemt en laat weten dat je de gevoelens hebt gehoord. Hiermee kun je ook voorkomen dat een thema steeds weer terugkomt in het gesprek. Het is daarbij goed om de gevoelens nog eens te herhalen en een vraag te stellen.

Enkele voorbeelden van complimenten

  • Deelnemer: U heeft er een goede kijk op en begrijpt vast dat de sfeer in het team helemaal is verziekt. Er valt gewoon niet met deze collega samen te werken.
    Mediator: “Ik zie dat de samenwerking in het team u dwars zit, klopt dat?”
    Je gaat niet in op ‘de goede kijk’ en geeft de medewerker geen gelijk, maar je constateert de gevoelens die spelen bij het conflict.
  • Deelnemer:“Zonder uw bemiddeling zou dit arbeidsconflict lang niet zo helder zijn benoemd.”
    Mediator: “Ik merk dat u tevreden bent met de voortgang van het gesprek, is dat juist?”
    Daarmee laat je het compliment bij de gever en behoud je op gepaste wijze je professionele distantie.

Mediator nodig?

Heeft u ook te maken met een conflictsituatie? Dan kunt u mij inschakelen als mediator.

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *