Wat is de toegevoegde waarde van een mediator?

Mediator Mieke van der Linden

Wanneer mensen geen ervaring hebben met mediation, willen ze nog wel eens twijfelen aan de toegevoegde waarde. “Als twee partijen te ver uit elkaar staan en er samen niet uitkomen, wat kan een mediator daar dan nog aan doen?” Hoog tijd om aan die toegevoegde waarde eens een blogartikel te wijden.

Orde in de chaos

Je zou een conflict kunnen omschrijven als chaos. De toegevoegde waarde van een mediator is om daarin orde te brengen. Dit houdt in dat je het proces op een duidelijke en professionele manier moet sturen, de communicatie en denkprocessen structureert en de emoties reguleert. Omdat je spelregels introduceert, creëer je duidelijkheid en voorspelbaarheid. Je zorgt er bijvoorbeeld voor dat mensen zich aan de afspraken houden, onderling respect tonen en elkaar laten uitpraten. Daarnaast waak je ervoor dat je alle partijen evenveel invloed geeft op het proces. Zo creëer je een situatie waarin er sprake is van een evenwichtige machtsbalans.

Kijken naar de toekomst

In een conflictsituatie zijn mensen vaak geneigd om te blijven hangen in het verleden. De toegevoegde waarde van een mediator is nu juist om conflictpartners te wijzen op de toekomst. Ik wijs ze er dan ook op dat het gaat om de gezamenlijke belangen en niet om de verschillen. Dat vergt niet alleen dat je toekomstgericht denkt en doet. Je moet ook inhoud van emotie kunnen onderscheiden. Dat is voor de betrokkenen meestal niet zo eenvoudig. Als onafhankelijk en onpartijdig bemiddelaar die tussen de partijen instaat, kan ik de betrokkenen helpen om de emotie los te koppelen van de inhoud. Het kan daarbij nuttig zijn om verder te kijken dan het conflict zelf en zaken te onderzoeken die daarbuiten staan, maar wel van invloed kunnen zijn bij het vinden van een oplossing.

Beide partijen apart spreken

De toegevoegde waarde van een mediator komt ook tot uiting in individuele gesprekken met beide conflictpartners. Het voordeel van aparte gesprekken is dat je in vertrouwen de mogelijke oplossingen kunt onderzoeken. Het biedt mij daarnaast de mogelijkheid om vertrouwelijke onderwerpen te bespreken. Zo krijg ik een beter inzicht in de werkelijke belangen, maar ook in de blokkades die ervoor zorgen dat de betrokkenen het conflict niet zelf kunnen oplossen. Vaak heeft dit te maken met emoties, conflictpartners willen geen gezichtsverlies leiden, eisen excuses, hebben geen vertrouwen in de ander of zijn van mening dat deze te kwader trouw handelt. Wanneer je meer inzicht hebt in deze blocking issues en deze vervolgens bespreekbaar kunt maken, open je de wegen om uit het conflict te komen.

Ruime ervaring in het begeleiden van gesprekken

Als mediator kan ik bogen op een jarenlange ervaring. Ik weet hoe ik gesprekken het beste kan begeleiden en welke vraagtechnieken en interventiemethoden ik moet gebruiken. Ik zorg ervoor dat de discussie evenwichtig verloopt en dat de betrokkenen evenveel aan het woord komen. Met een bovengemiddeld slagingspercentage, ontvang ik regelmatig lovende reacties op mijn manier van werken. DOOR1DEUR mediation is zonder meer een toegevoegde waarde, aldus mijn klanten.

 

 

Hoe ga je als mediator om met complimenten?

compliment mediator

Wat doe je als mediator wanneer je een complimenten krijgt van één van de partijen? Het is een vraag die ik mijzelf regelmatig stel. Als mediator is het mijn taak om onpartijdig in het gesprek te staan tussen personen die met elkaar in conflict zijn. In dit artikel ga ik in op de vraag hoe ik mijn neutraliteit behoud als mediator als ik tijdens de bemiddeling een compliment krijg.

Neutraliteit is essentieel bij mediation

Goede conflictbemiddeling valt of staat bij de neutrale houding van de mediator. Voor deelnemers is het van groot belang dat zij op geen enkele manier het idee hebben dat je partij kiest voor iemand. Kenmerkend voor een mediator is nu juist dat je een onafhankelijke bemiddelaar bent die mensen helpt om bijvoorbeeld een arbeidsconflict of een samenwerkingsconflict op te lossen. Mijn rol als mediator is niet die van een advocaat die de belangen behartigt van een partij, ook spreek ik geen oordeel uit zoals bijvoorbeeld een rechter. Mijn taak is die van een gespreksleider. Ik luister en stel vragen om zo het conflict helder te krijgen en te bekijken of beide partijen tot een oplossing kunnen komen.

Eigen mening telt niet

Laat ik het begrip neutraliteit nog wat nader toelichten. Bij mediation doet mijn eigen mening er niet toe. Mijn eigen normen en waarden, voorkeuren en vooroordelen horen geen rol te spelen tijdens het gesprek. Ik ben juist geïnteresseerd in de verhalen en opinies van de deelnemende partijen. Het is dan ook vooral de kunst om goed te luisteren naar wat anderen zeggen en je daar op te focussen. Daarbij moet je ook datgene wat iemand zegt, loskoppelen van de persoon zelf. Iemand kan bijvoorbeeld erg onsympathiek overkomen, maar dat wil niet zeggen dat hij of zij geen redelijke standpunten zou kunnen innemen.

Complimenten ondervangen door gevoelsreflectie

Je kunt je voorstellen dat het best lastig is wanneer een van de partijen mij als mediator een compliment maakt. Het is zonder meer een valkuil. Op het moment dat je van de ene partij een compliment accepteert of daar zelfs je waardering voor uitspreekt, is er geen sprake meer van neutraliteit. De andere partij kan dit namelijk als onpartijdig ervaren. Dat kan gevolgen hebben voor het verloop van de bemiddeling.
Maar wat kun je dan wel doen? Een goede manier is om te reageren met een gevoelsreflectie. Hierbij gaat het er om dat je de achterliggende gevoelens benoemt en laat weten dat je de gevoelens hebt gehoord. Hiermee kun je ook voorkomen dat een thema steeds weer terugkomt in het gesprek. Het is daarbij goed om de gevoelens nog eens te herhalen en een vraag te stellen.

Enkele voorbeelden van complimenten

  • Deelnemer: U heeft er een goede kijk op en begrijpt vast dat de sfeer in het team helemaal is verziekt. Er valt gewoon niet met deze collega samen te werken.
    Mediator: “Ik zie dat de samenwerking in het team u dwars zit, klopt dat?”
    Je gaat niet in op ‘de goede kijk’ en geeft de medewerker geen gelijk, maar je constateert de gevoelens die spelen bij het conflict.
  • Deelnemer:“Zonder uw bemiddeling zou dit arbeidsconflict lang niet zo helder zijn benoemd.”
    Mediator: “Ik merk dat u tevreden bent met de voortgang van het gesprek, is dat juist?”
    Daarmee laat je het compliment bij de gever en behoud je op gepaste wijze je professionele distantie.

Mediator nodig?

Heeft u ook te maken met een conflictsituatie? Dan kunt u mij inschakelen als mediator.

Een mediator is ook maar een mens!

Mediator is geen robot maar mens

Een mediator is ook maar een mens!

Laatst kreeg ik de tip van een professioneel schrijfster om mijn blogs  wat persoonlijker te maken. Best lastig dacht ik in eerste instantie. Als mediator ben ik gericht op anderen. Het draait om hén en om het conflict waarin zíj verwikkeld zijn geraakt. Zij moeten sámen tot een goede en door beide partijen gedragen oplossing komen. Wat ik ervan vind is niet relevant. En het is evenmin aan mij om een oplossing aan te dragen. Mensen houden zich nu eenmaal beter aan afspraken die ze zelf hebben bedacht.

Maar bij nader inzien speelt de persoon achter de mediator een veel grotere rol dan ik aanvankelijk besefte. Dat ik mijn persoonlijke emoties geen rol laat spelen bij mediationtrajecten wil niet zeggen dat ik als een robot functioneer. Het is mijn creatief brein dat een oplossing bedenkt en partijen laat denken dat ze die zelf hebben verzonnen. Het is mijn intuïtie die maakt dat ik doorvraag op het ene en het andere laat voor wat het is en die aanvoelt waar de angel zit. Het is mijn directieve instelling die mensen even apart neemt en ze op de man af vraagt wat ze nu écht willen omdat ik vermoed dat ze niet staan achter wat ze beweren.

Een mediator heeft nooit ruzie?

Zo, het beeld van mezelf als mediator heb ik nu bijgesteld. Nu nog het beeld van de buitenwacht, met stip op 1: EEN MEDIATOR HEEFT ZELF NÓÓIT RUZIE!

Sorry, ik moet jullie teleurstellen. Ook ik beland wel eens in een stevige  familieruzie. En in het bedrijfshockeyteam van DOOR1DEUR is het ook niet altijd pais-en-vree. Inmiddels rijd ik niet meer met reclame op mijn auto. Niet alleen omdat bedrijven het niet prettig  vonden dat mijn auto pontificaal voor de deur stond geparkeerd (Hé, daar is stront aan de knikker!). En ook niet omdat ik op zaterdagochtend lekker anoniem in joggingpak met een out-of-bed-look naar de Albert Heijn wil.  Belangrijkste reden is dat ik ook wel eens ‘vergeet’ om voorrang te geven en soms, heel soms… dat verbaal laat merken aan mijn medeweggebruiker… Dat verwacht je toch niet van een mediator!

Dus ja, ik ben als mediator ook maar een mens. Gelukkig maar. Want hoe heerlijk is het om stiekem een traantje weg te pinken bij een prachtige hereniging!

Overweegt u om een mediator in te schakelen? Neem dan nu contact op Wij helpen u graag!