Winactie week van de mediation

MET WIE HEEFT U IETS GOED TE MAKEN EN WAAROM?

Deze week is het de week van de mediation. Doel van deze week is dat zoveel mogelijk Nederlanders weten dat ze voor een scheiding, burenruzie, arbeids- of zakelijk conflict niet meteen naar de rechtbank hoeven, maar het ook kunnen oplossen met een professionele mediator. Met behulp van een neutrale derde kunnen ze een oplossing zoeken die voor alle partijen werkt. Dat kost minder geld, geeft hen meer invloed op de uitkomst en ze weten daardoor eerder waar ze aan toe zijn. Of het nu privé is, of op het werk: mediation is de eerste stap in professionele conflictoplossing.

boeketWin een prachtig boeket van Greetz!!

DOOR1DEUR draagt graag bij aan de bekendheid van mediation met een winactie. Laat ons weten met wie u het graag goed zou willen maken en waarom. Plaats uw reactie onder deze blog of onder een van onze posts op social media en wie weet wint u een boeket van Greetz ter waarde van € 45,- !!! (boeket van € 40,- plus € 5,- verzendkosten)

De actie loopt gedurende de week van de mediation: 15 t/m 19 oktober.
Wilt u wel graag meedoen maar liever niet in het openbaar? Mail dan uw reactie naar info@door1deur.nl.

 

 

hulp en advies bij scheiding en relatieproblemen

Scheiding en relatieproblemen? Bel de Nationale hulp- en advieslijn

DOOR1DEUR start Nationale hulp- en advieslijn bij scheiding en relatieproblemen

 

Op woensdag 9 mei is de landelijke ‘DOOR1DEUR Nationale hulp- en advieslijn bij scheiding en relatieproblemen’ van start gegaan.

Door te bellen naar 0900-0609 (90 ct/min) kunnen mensen direct met hun vragen en zorgen over hun scheiding en relatieproblemen terecht bij een deskundige.

 Op internet staat veel informatie over scheiden en relatieproblemen. Mensen hebben echter behoefte aan persoonlijk contact en maatwerk zonder dat zij al meteen de stap moeten zetten naar een advocaat, mediator of relatietherapeut. En liefst DIRECT als de nood hoog en acuut is.

De DOOR1DEUR hulp- en advieslijn biedt de mogelijkheid om even te ‘sparren’ met iemand die blanco in de situatie staat en je advies en/of tips kan geven waar je weer mee verder kunt. Daarbij kan het gaan om scheiden of blijven, financiële zaken, zorg voor de kinderen, verdriet, conflicten, hoe je het beste kunt omgaan met je ex-partner, etc..

Aan de advieslijn werken inmiddels ruim 30 deskundigen mee.

 

Vragen die mensen kunnen stellen aan de Nationale hulp- en advieslijn zijn bijvoorbeeld:

 • Zal ik scheiden of blijven?
 • Hoe ga ik om met relatieproblemen en hoe verbeter ik mijn relatie?
 • Scheiden via een advocaat of via een mediator?
 • Wat moet ik allemaal regelen bij een scheiding?
 • Wat kost een scheiding?
 • Kom ik in aanmerking voor subsidie van de Raad voor Rechtsbijstand?
 • Co-ouderschap of weekendregeling?
 • Hoe ga ik om met mijn (bijna) ex?
  – die weigert te scheiden / moeilijk doet/ niet mee wil werken / zich niet aan de afspraken houdt
 • Kan ik partneralimentatie krijgen of moet ik dat betalen en voor hoe lang?
 • Heeft partneralimentatie invloed op mijn toeslagen?
 • Kan ik in mijn huis blijven wonen?
 • Moet ik de erfenis of schenkingen delen als ik ga scheiden?
 • Moet ik mijn pensioen delen?
 • Hoe vertel ik aan mijn partner dat ik wil scheiden?
 • Hoe moet het dan met de kinderen? Is het voor hen toch niet beter om bij elkaar te blijven?
 • Wat is co-ouderschap? Kunnen de kinderen hierover ook mee beslissen?
 • Wat is een mediator?
 • Wat kost een mediator?
 • Wat moet er allemaal financieel geregeld worden bij een scheiding?
 • We wonen samen en hebben niks geregeld maar wel samen een huis gekocht, wat nu?
 • Hoe zit het met alimentatie?
 • Hoe vaak moeten we naar de mediator?
 • Wat kunnen we doen om ruzies te voorkomen waar de kinderen bij zijn?
 • Ik wil scheiden maar hoe doe ik dat?
 • We weten niet of we moeten scheiden of bij elkaar moeten blijven?
 • Waarom zou ik scheiden met behulp van mediation?
 • Wat moet ik allemaal regelen bij een scheiding?
 • Hoe zit dat met de financiën en alimentatie?
 • We willen scheiden maar hoe zorgen we ervoor dat we het voor de kinderen zo goed mogelijk regelen?
 • Wat is een ouderschapsplan en wat staat daarin?
 • Welke rol hebben de kinderen bij het maken van een ouderschapsplan?
 • We zijn al lang gescheiden. Hoe kunnen we onze afspraken bij stellen?

Waarom een advieslijn?

Ik heb zelf ruim 12 jaar in een vechtscheiding gezeten en had in die tijd dolgraag de mogelijkheid gehad om anoniem te kunnen sparren met een deskundige over mijn situatie. Ook in mijn dagelijkse mediationpraktijk merkt ik dat veel mensen met vragen en twijfels zitten en behoefte hebben aan een individuele vraagbaak cq sparringpartner.

Ik hoop dat voor deze mensen Nationale hulp- en advieslijn een goede en toegankelijke manier is om rust en helderheid te krijgen.

Mieke

boos door conflict

Wat kan ik zelf doen als ik een heftig conflict heb?

Hoe kom je uit een hoog opgelopen conflict?

Ergernissen die zich opstapelen, beschuldigingen over en weer… Voor je het weet kom je van een meningsverschil of vervelende gebeurtenis terecht in een allesvernietigende loopgravenoorlog.

En wat doe je dan?

Hier is wat in ieder geval niet werkt:

 • Argumenten en bewijsmateriaal voor je eigen gelijk verzamelen
 • De ander blijven aanvallen en beschuldigen
 • Je kop in het zand steken
 • De ander verantwoordelijk maken voor het ontstaan en dus ook de oplossing van het conflict
 • Medestanders werven
 • Je als een slachtoffer gedragen
 • Een ander het voor je laten oplossen (bijvoorbeeld je partner, collega of adviseur)

Ze komen in feite allemaal neer op geen eigen verantwoordelijkheid nemen. En daar wordt niemand beter van, inclusief jijzelf.

Beter kan je een conflict bewust gebruiken om van te leren. Te leren over jezelf en over anderen. Om zo een meer begripvol en wijs persoon te worden.

Dit vraagt van je dat je eigen verantwoordelijkheid neemt en dat je je kwetsbaar opstelt.

Stel jezelf een paar moeilijke vragen:

 1. Hoe heb ik zelf bijgedragen aan de situatie zoals die nu is?
 2. Welke overtuiging heb ik over de ander die het rechtvaardigt dat ik vasthoud aan mijn standpunt? (bijvoorbeeld de ander is een dief, opportunist of narcist)
 3. Van welke punten vind ik dat ík gelijk heb? En waarom zijn juist die punten zo belangrijk voor mij?
 4. Wat heb ik eventueel gedaan waar ik open en eerlijk over zou moeten zijn? (Geef toe als je iets hebt gedaan, gedacht of gevoeld. Of als er een dubbele agenda is. Zolang de ander voelt dat er iets niet klopt en er geen openheid is kom je nergens)
 5. Welke angst zit er achter mijn angst om de arbeids- of samenwerkingsrelatie te verbreken of juist te behouden? (bijvoorbeeld de angst voor financiële gevolgen, gezichtsverlies, stress etc..)
 6. Welke van mijn behoeften, wensen of verwachtingen ten aanzien van het werk, de samenwerking etc. heb ik níet duidelijk uitgesproken naar de ander? En waarom heb ik dat niet gedaan?
 7. Welke vormen van manipulatie heb ik gebruikt om de ander zo ver te krijgen dat hij of zij meegaat in wat ík wil?
 8. Maak ik de ander verantwoordelijk voor het vervullen van mijn eigen behoeften of het oplossen van mijn eigen problemen terwijl ik daar zelf verantwoordelijk voor ben?

Stop!

Niet meteen antwoorden! Als je de vragen meteen vanuit je eerste emotie gaat beantwoorden dan schiet je in de verdediging en ga je ze allemaal ontkennend beantwoorden. Dus laat de vragen eerst rustig op je inwerken, slaap er een nachtje, een week over, dan komen de inzichten vanzelf.

De vragen helpen je om te begrijpen wat je eigen rol is in het conflict. Ze dwingen je om je aandacht op jezelf te richten in plaats van op de ander. Om te kijken naar je eigen rol in alle gebeurtenissen die hebben geleid tot het conflict.

En de ander dan? Gaat die vrijuit?

Nee zeker niet. Maar de enige over wie jij de controle hebt, dat ben jijzelf! Dus jij bent de sleutel tot het oplossen van dit conflict.

Hoe?

Als je jezelf en je eigen rol onder de loep neemt dan kan je je daardoor heel kwetsbaar voelen. Maar juist deze kwetsbaarheid kan de ander helpen om zich minder verdedigend op te stellen en in plaats daarvan zich open te stellen voor jouw zorgen en behoeften.

Geen garantie

Je kwetsbaar opstellen is geen garantie dat de ander dat ook gaat doen. Zie het vooral als een uitnodiging naar de ander om zich ook kwetsbaar op te stellen. Zonder die uitnodiging kan de ander het gevoel houden dat in de verdediging blijven zitten uit angst voor een nieuwe aanval of beschuldiging zijn of haar enige optie is.

Je wordt er altijd beter van

Wordt de ander niet meer open naar jou toe? Dat is heel jammer, maar zie het zeker niet als gezichtsverlies! Jouw inzet zorgt er in ieder geval voor dat het conflict minder aan je blijft knagen. Je hebt immers echt je best hebt gedaan om het conflict op te lossen. En wie weet, levert het je zelfinzichten op die je helpen om ergens in je leven een volgend conflict op te lossen of zelfs te voorkomen.

Dus ga ervoor!

 

Foto: #gratisography

 

Voel je je aangesproken tot bovenstaande en kan je wel wat ondersteuning gebruiken bij een conflict?  Als mediator help ik partijen om samen conflicten op te lossen. Als conflictcoach kan ik je helpen om zelf anders om te gaan met conflicten.

 

 

vechtscheidingen

MEER VECHTSCHEIDINGEN DOOR VERKIEZINGSSTRIJD

Kinderen de dupe van stemmenstrijd: meer vechtscheidingen op komst

Vooruitstrevend, het door 8 politieke partijen getekende Regenboog Stembusakkoord, dat meer rechten geeft aan LHBTI’s (lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen). De basisgedachte vind ik goed.
Heel jammer alleen dat hiermee in de toekomst nog meer kinderen de dupe worden van vechtscheidingen.
Partijen hadden zich eerst hard kunnen maken voor een oplossing alvorens het akkoord te ondertekenen. Maar nee, stemmen scoren is nu ff belangrijker dan kinderen. Ik hoop dat in de uiteindelijke meerouderschapswet dit probleem wordt ondervangen. Laten we duimen dat dit moment niet weer vlak voor de verkiezingen valt…

Lees hier verder over de gevolgen van het Regenboog Stembusakkoord.

Foto: gratisography

tv programma voor kinderen over scheiden

Scheiden, hoe is dat voor kinderen? Het klokhuis geeft antwoord

Scheiden, dat is voor niemand leuk, maar ook zeker niet voor de kinderen in het desbetreffende gezin. Het Klokhuis besteedt in een reeks van vier afleveringen aandacht aan dit onderwerp. De eerste aflevering ging van start op donderdag 19 januari. Deze aflevering besteedde aandacht aan het onderwerp ‘Uit elkaar’. De komende drie donderdagen zal er een aflevering volgen. Ze gaan achtereenvolgens over de onderwerpen: Vechtscheiding (26 januari), De Rechtbank  (2 februari) en Hulp (9 februari)

Waarom een kindertelevisieprogramma over scheiden?

Het aantal echtscheidingen (en relatiebreuken) in Nederland is enorm groot. Gemiddeld krijgen ongeveer 70.000 (thuiswonende) kinderen per jaar van hun ouders te horen dat zij uit elkaar gaan. Dat enorme aantal is niet niks. Het is ongeveer 3% van de kinderen in Nederland per jaar! In televisieprogramma’s wordt al veel aandacht besteed aan het onderwerp scheiden, maar deze zijn bijna allemaal gericht op volwassenen. Het Klokhuis wil met deze speciale serie afleveringen meer onder de aandacht brengen wat het doet met kinderen. Het doel is om hiermee het gevoelige onderwerp meer en gemakkelijker bespreekbaar te maken, vooral voor diegenen die in een dergelijke situatie zitten.

Als ouders uit elkaar gaan, raakt dat kinderen enorm


In de meeste gevallen doen ouders er alles aan om een echtscheiding zo goed en zo rustig mogelijk te laten verlopen. Dat doen zij vooral voor hun kinderen. Maar toch blijft het een situatie die zeer heftig is voor kinderen. In het Klokhuis vertellen kinderen openhartig over hun ervaringen en gevoelens rondom de scheiding van hun ouders. Daarnaast worden er antwoorden gegeven op vragen zoals: Wat doet een vechtscheiding met een kind? Welke rol speelt een rechtbank? Wie of wat kan een kind helpen als ouders uit elkaar gaan?

Aflevering 1. Uit elkaar – 19 januari


Hier kun je de eerste aflevering van de speciale reeks van Het Klokhuis terugkijken. In deze aflevering zie je presentator Maurice Lede die in gesprek gaat met kinderen van gescheiden ouders. Kinderpsycholoog Steven Pont geeft zijn visie op het onderwerp. In een dramasketch is Jonathan bang dat zijn ouders uit elkaar gaan, maar Said stelt hem gerust. Bert en Joke weten in een quiz alles over scheiden, ook al hebben zij zelf een voortreffelijke relatie.

Mediation met een schadelijk persoon

MEDIATION MET SCHADELIJK PERSOON

Het kan dat je je afvraagt of mediation wel zinvol is omdat je de andere partij als een zeer schadelijk persoon ervaart. Laten we eerst vaststellen wat we onder een schadelijke persoon hebben, zodat we het over dezelfde hebben.

Wat typeert een schadelijk persoon

Schadelijke personen hebben minimaal 6 van onderstaande kenmerken:

 1. Je kan het nooit goed bij ze doen
 2. Ze hebben commentaar op de kleinste dingetjes
 3. Ze blijven oude koeien uit de sloot halen om aan te tonen dat jij ‘slecht’ bent
 4. Ze gedragen zich alsof ze zelf fantastisch zijn en nooit een fout maken
 5. Ze zijn kritisch, dwingend en houden geen rekening met jouw behoeften
 6. Ze accepteren niet dat iemand anders is dan zijzelf
 7. Ze gaan over je grenzen heen en respecteren geen ‘nee’
 8. Ze geven niets om je gevoelens
 9. Het gaat altijd om hen: wat zij denken, wat zij nodig hebben, wat zij voelen
 10. Zij hoeven geen verantwoordelijkheid te nemen, want zij zijn het slachtoffer

Met een schadelijk persoon in mediation

Deze mensen zijn niet in gevecht met jou maar met zichzelf. Soms lijkt het wel alsof ze constant op zoek zijn naar een onderwerp om ruzie over te maken of een persoon om ruzie mee te maken. Vaak hebben ze dan ook een historie aan conflicten. Maar in hun ogen is dat toeval, want het komt niet door hen. Als je bovenstaande kenmerken leest dan zul je zelf al wel begrijpen dat een dergelijk persoon weinig tot geen begrip zal kunnen opbrengen voor de persoon waar hij of zij mee in conflict is. Bij mediation kijk je samen met partijen naar de belangen en emoties achter de standpunten. Een schadelijk persoon heeft niet het empathisch vermogen dat daarvoor nodig is. Mediation met een schadelijk persoon zal je dan ook geen begrip brengen voor jouw kant van het verhaal. Dus als dat je doel is dan zou ik ervan af zien. Het hoogst haalbare is een compromis met behulp van ‘handjeklap’. En dat is dan nog in het gunstigste geval. Schadelijke personen vinden het meestal wel heel comfortabel om in de slachtofferrol te kunnen blijven zitten. En dat is niet mogelijk als er een oplossing wordt gevonden.

Nieuwe jurisprudentie over bedenktermijn in arbeidszaken

Er zijn nu twee zaken waarin is geoordeeld over het moment van ingaan van de bedenktermijn. In beide zaken zijn de rechters tot een totaal andere uitkomst gekomen. Volgende de ‘Leidse leer’ gaat de bedenktermijn al van start op de datum van het bereiken van overeenstemming over de beëindigingsvoorwaarden. Dit kan dus ook een bevestiging zijn per e-mail tussen de gemachtigden van de werkgever en werknemer. De (hogere) rechtspraak zal de komende periode hopelijk meer duidelijkheid verschaffen over de inwerkingtreding van de bedenktermijn. Het meest veilig en zeker is op dit moment wel om de vaststellingsovereenkomst zo spoedig mogelijk te ondertekenen, want daarmee treedt de bedenktermijn in ieder geval in werking.

start 

Als onderdeel van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is per 1 juli 2015 de wettelijke bedenktermijn bij vaststellingsovereenkomsten in werking getreden. Een werknemer heeft met een beroep op de bedenktermijn het recht om binnen 14 dagen, zonder opgave van redenen, alsnog op de vaststellingsovereenkomst terug te komen. Er zijn inmiddels enkele rechtszaken gevoerd over de vraag wanneer  de termijn exact aanvangt.  De wet geeft aan dat de termijn gaan lopen ‘vanaf de datum waarop de overeenkomst ‘tot stand is gekomen’.De wet schrijft echter tevens voor dat een vaststellingsovereenkomst schriftelijk moet worden aangegaan. Dit zorgt in de praktijk voor discussie, omdat het regelmatig voorkomt dat reeds per e-mail overeenstemming is bereikt over een beëindiging, terwijl dan nog geen sprake is van een ondertekende vaststellingsovereenkomst.In februari 2015 overwoog de kantonrechter Rotterdam namelijk dat de rechtszekerheid meebrengt dat zowel werknemer als werkgevergebaat zijn bij een duidelijk aantoonbaar en concreet moment waarop de bedenktermijn aanvangt. De rechter oordeelde in die zaak dat de bedenktermijn pas ging lopen vanaf het moment waarop daadwerkelijk ondertekening van de vaststellingsovereenkomst plaatsvond.  De gemachtigde van de werknemer was op een datum vóór ondertekening van de vaststellingsovereenkomst via de e-mail akkoord gegaan met de volledige inhoud van de overeenkomst. Daarmee begon de bedenktermijn dus nog niet te lopen, aldus de kantonrechter.

Op 1 juni 2016 kwam de Kantonrechter Leiden echter tot een geheel andere conclusie (zaaknummer 4933980 \ CV EXPL 16-1950, maar deze uitspraak is niet op rechtspraak.nl gepubliceerd) De kantonrechter Leiden kwam tot een iets meer pragmatische benadering en overwoog dat het schriftelijkheidsvereiste in het kader van de bedenktermijn niet zó ver gaat dat de bedenktermijn pas start als beide partijen de vaststellingsovereenkomst hebben ondertekend. In die zaak was er over de voorwaarden  waaronder de beëindiging van het dienstverband zou moeten plaatsvinden onderhandeld en per e-mail was vastgesteld dat overeenstemming was bereikt. De kantonrechter oordeelde dat op dat moment voor de werknemer duidelijk was welke afspraken waren gemaakt, waardoor de werknemer op dat moment ook de consequenties van de beëindiging kon overzien. Uit bestaande jurisprudentie blijkt dat in diezelfde lijn wordt geoordeeld met betrekking tot aanzeggen en ontslaan via een WhatsApp-berichtje: ook dan is aan het schriftelijkheidsvereiste voldaan.

Bron: nieuwsbrief  DVDW advocaten 28/06/16 en website Mfn.nl

Jurisprudentie over mediation bij arbeidsconflict op een rij!

Voor het oplossen van een arbeidsconflict wordt steeds meer gebruik gemaakt van mediation. In welke mate wordt van werkgever en werknemer inzet voor mediation verwacht?

De Mediators federatie Nederland (MfN) heeft een aantal uitspraken op een rij gezet waaruit blijkt dat van de werkgever verregaande inspanningen worden verwacht om een arbeidsconflict met een werknemer te voorkomen of op te lossen. Aan de inspanningen van de werkgever zit wel een grens. Zie hieronder het overzicht zoals opgesteld door de MfN:

arbeidsconflict tekening

ECLI:NL:RBNNE:2015:4491

Op 23 september 2015 oordeelt de kantonrechter dat het verzoek van de werkgever tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst met de werknemer onvoldoende gemotiveerd is (zie overweging 5.7). De werkgever heeft meermalen het verzoek van de werknemer tot mediation van de hand gewezen. De kantonrechter is van oordeel dat het in de rede had gelegen om met de werknemer – al dan niet in de vorm van mediation – in gesprek te gaan.

Bron:  http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNNE:2015:4491

ECLI:NL:RBDHA:2016:3384

In deze uitspraak van de kantonrechter blijkt dat de werknemer ook een inspanningsverplichting heeft als het gaat om het handhaven of herstellen van een goede arbeidsverhouding. In deze zaak hebben werkgever en werknemer drie mediationtrajecten doorlopen in verband met de tussen partijen gerezen verschillen van inzicht. De kantonrechter wijst het verzoek van de werkgever tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst met de werknemer toe, nu niet is gebleken dat de trajecten hebben geleid tot enige verbetering in de onderlinge verhoudingen (zie overweging 5.3).

Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2016:3384

ECLI:NL:GHSHE:2016:1311

In dit arrest heeft het hof ’s-Hertogenbosch geoordeeld dat een werkgever het initiatief moet nemen om de arbeidsverhouding te normaliseren bij een arbeidsconflict. Verder overweegt het hof in dit arrest: “Het hof is voorshands van oordeel dat onder de hiervoor beschreven omstandigheden van [geïntimeerde] verlangd mocht worden dat zij op haar kosten een onafhankelijke mediator had ingeschakeld. Het was niet realistisch om te verwachten dat [appellant] zich weer kon melden op het werk zonder daaraan voorafgaande mediation.” (zie overweging 3.12)

Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2016:1311

ECLI:NL:GHARL:2016:3301

Op 18 november 2015 heeft de kantonrechter een beschikking gewezen waaruit blijkt dat van de werkgever vergaande inspanningen worden verwacht om een verstoorde arbeidsverhouding met de werknemer te voorkomen. In deze casus wordt het verzoek van de werkgever tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst met de werknemer afgewezen door de kantonrechter. De werkgever zou, ook na het doorlopen van twee mediationtrajecten, onvoldoende hebben gedaan om tot een werkbare verhouding te komen. Het hof komt in haar arrest van 25 april 2016 echter tot een andere conclusie nu is gebleken dat de werknemer al langere tijd wordt begeleid door een psycholoog en diverse therapieën heeft gevolgd. De werkgever heeft geen instrumenten ten dienste staan die zij als goed werkgever zou moeten hanteren of aanbieden ter regulering van de voortdurende conflicten als gevolg van de houding en het gedrag van de werknemer. Bovendien kan van een werkgever niet zonder meer verlangd worden dat hij regelmatig mediation inzet bij dezelfde werknemer om steeds opnieuw ernstig verstoorde verhoudingen te voorkomen of om deze op te lossen (zie overweging 5.9).

Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2016:3301

ECLI:NL:GHSHE:2016:2104

Ook in dit arrest gaat het om een verzoek van een werkgever tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een werknemer wegens een verstoorde arbeidsverhouding. Partijen hebben vijf juridische procedures doorlopen, alsmede twee mediationtrajecten. Het hof is van oordeel dat de werkgever zich meer inspanningen had moeten en kunnen getroosten om tot herstel van de arbeidsverhouding te komen. “Het is het hof onvoldoende gebleken dat herstel van de verhoudingen onmogelijk is en dus de verstoring van de arbeidsverhoudingen zodanig duurzaam is dat voortzetting van de arbeidsovereenkomst in redelijkheid niet van de werkgever kan worden gevergd” (zie overweging 3.8.4.).

Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2016:2104

Bron: website MfN

DOOR1DEUR helpt landelijk bij echtscheiding via www.hulpbijechtscheiding.com

kopie foto homepage hulpbijechtscheiding

Geen bemiddeling nodig, maar wel advies?

Veel mensen willen graag na de scheiding een goed ouderschapsplan opstellen voor kinderen met een eerlijke kinderalimentatieberekening. Zij hebben echter geen behoefte aan bemiddeling of mediation omdat zij samen op een lijn zitten en het beste willen voor hun kinderen. Het liefst regelen zij alles vanuit huis en in goed overleg. Maar niet op de achterkant van een sigarendoosje. Want zij vinden het belangrijk dat er een goed ouderschapsplan komt en dat zij hierin deskundig geadviseerd worden.

Voor deze groep biedt DOOR1DEUR nu een online dienst via de website www.hulpbijechtscheiding.com.

 

Ouderschapsplan online geregeld mét goed advies

Via de website www.hulpbijechtscheiding .com kunt u als ouders samen online tot een ouderschapsplan komen dat volledig en goed doordacht is en dat past bij de situatie van u en uw kind(eren). Het plan is financieel goed onderbouwd met een uitgebreide kinderalimentatieberekening en advies van een financieel planner met betrekking tot kinderbijslag en eventuele belastingtoeslagen.

 

Hoe werkt het?

 1. U meldt zich aan via het contactformulier op de website hulpbijechtscheiding.nl
 2. Vervolgens neemt de mediator contact met u op over de opdrachtverlening en om eventuele bijzonderheden met u te bespreken.
 3. U ontvangt per mail:
  • een lijst met ca. 80 vragen over welke afspraken u samen over de kinderen wilt maken. Bij de vragen staan handige tips en adviezen voor de beantwoording.
  • informatie over welke zorgregelingen passend zijn bij een bepaalde leeftijd
  • een checklist met de financiële gegevens die nodig zijn voor het maken van een kinderalimentatieberekening.
 4. Zodra u alle gevraagde gegevens binnen heeft gaan wij met uw gegevens aan de slag:
  • de financieel planner stelt de alimentatieberekening op
  • de mediator stelt een eerste versie van het ouderschapsplan op met daarin meegenomen de uitkomsten van de alimentatieberekening.
 5. U ontvangt de eerste versie van het ouderschapsplan en de onderliggende alimentatieberekening . Daarbij zitten ook eventuele opmerkingen van de mediator als zij bijzondere punten heeft gesignaleerd.
 6. Nadat u samen een reactie heeft gegeven op de eerste versie ontvangt u een definitieve aangepaste versie die u samen kunt ondertekenen.

 

Wat is het resultaat?

Het resultaat is een goed uitgedacht ouderschapsplan met daarin:

 • een zorgregeling die past bij de ontwikkelingsfasen van de kinderen en de persoonlijke situatie van de ouders
 • een duidelijke rol- en taakverdeling van de ouders
 • een financiële paragraaf met afspraken over kinderbijslag, kindgebonden budget, opvangtoeslag, kinderalimentatie, wie betaalt wat en hoeveel, een eventuele gezamenlijke kinderrekening etc.. (op basis van advies wat voor u financieel het meest voordelig is)
 • duidelijke afspraken over zaken waar in de praktijk vaak irritaties over ontstaan: verhuizing, nieuwe partners, hoe krijg je spullen terug, hoe omgaan met signalen van de kinderen, etc..
 • een uitgebreide alimentatieberekening opgesteld oor een financieel planner

 

Toch niet samen op 1 lijn?

Blijkt u bij de beantwoording van de vragen over het ouderschapsplan toch niet samen op 1 lijn te zitten dan is het mogelijk om hierover een of meer mediationgesprekken te hebben met de mediator. Dit kan via Skype of in het kantoor van DOOR1DEUR in Apeldoorn.

De kosten hiervan bedragen € 150,- per uur incl. btw.

 

Wat zijn de kosten?

De kosten bedragen € 499,- all-in. Dit is exclusief eventuele mediationgesprekken in het geval u samen toch niet op 1 lijn blijkt te zitten.

 

Wie is uw adviseur?

De persoon die u adviseert en het ouderschapsplan voor u opstelt is mediator drs. Mieke van der Linden. Als MfN-registermediator en gecertificeerd familiemediator heeft zij de afgelopen jaren al heel wat ouders geholpen met het opstellen van een goed ouderschapsplan. Als co-ouder is zij al ruim 10 jaar ervaringsdeskundige en weet zij als geen ander wat er allemaal komt kijken bij gedeeld ouderschap na de scheiding.

 

Interesse?

Neem contact op met DOOR1DEUR door te mailen naar info@door1deur.nl of bel 055-8434552.

5 tips bij ziekmelding bij een arbeidsconflict

In deze blog geef ik 5 praktische tips aan ondernemers als er sprake is van arbeidsconflict in combinatie met ziekmelding. Lees meer