Onafhankelijk voorzitter - DOOR1DEUR Skip to content
MIREILLE DROSTE PHOTOGRAPHY_-9

Onafhankelijk voorzitter

Zoek je een onafhankelijk voorzitter voor o.a.:

  • inspraak- en informatieavonden
  • klankbordgroepen
  • vergaderingen van bijv. een projectgroep
  • adviescommissies en commissies op het gebied van klachten, bedenkingen en bezwaren
  • nieuw te vormen samenwerkingsverbanden.

Dan ben je bij DOOR1DEUR op de goede plek.

Met 15 jaar ervaring met bewonersparticipatie bij de gemeentelijke en provinciale overheid en ruim 12 jaar ervaring met mediation ben ik, mediator Mieke van der Linden, de aangewezen persoon om bijeenkomsten in goede banen te leiden.

Mijn werkwijze

  • Als onafhankelijk voorzitter ben ik neutraal: ik heb geen belang bij de agenda, bij één van de partijen of bij de inhoud van de uitkomst.
  • Wél heb ik belang bij het proces van de vergadering: tempo, sfeer, inbreng, betrokkenheid en gedragen resultaat.
  • Partijen kunnen zich concentreren op de inhoud en houden de handen vrij voor de onderhandelingen zelf.

Ik werk op basis van afspraken met betrokken partijen. Vooraf bepalen we samen een overlegstructuur waarin plaats is voor communicatie, inhoud, ideeën en innovatie.

Door een combinatie van professioneel en ervaren voorzitterschap en de toepassing van mediationtechnieken komen partijen optimaal tot hun recht. De onderlinge verhoudingen verbeteren zodat in een open sfeer gezamenlijk naar een gedragen oplossing toe kan worden gewerkt.

Het voorzitterschap kan eenmalig worden vervuld, of voor langere tijd.

Inspraak- en informatieavonden

Ik beschouw inspraak- en informatieavonden als een waardevol moment van overleg tussen plannenmakers en publiek. Niet als een verplicht onderdeel van een wettelijke procedure.

Vaak krijg je maar één kans om je publiek te overtuigen van je beleid.

Zo’n ontmoeting verdient dan ook professionele aandacht.

Als onafhankelijke gespreksleider geef ik rust en vertrouwen op de bijeenkomst. En ik zorg er voor dat je ongehinderd je verhaal kunt doen en dat je publiek de ruimte krijgt om in alle vrijheid daarop te reageren.

In overleg met jou zoek ik een vorm die past bij het karakter van de bijeenkomst.

Ik bewaak de agenda en stuur de discussie.

Zo ontstaat een open gedachtewisseling die leidt tot resultaten waarmee je aan de slag kunt.

Klankbordgroepen

Klankbordgroepen zijn vaak bonte verzamelingen van belangen en meningen. Dan is het lastig om toe te werken naar een eenduidige uitkomst.

DOOR1DEUR kan in dit proces een waardevolle rol spelen.

Als onafhankelijk gespreksleider en door toepassing van mediationtechnieken.

Iedereen wordt gehoord. Emoties krijgen een plek.

Er is veel aandacht voor de belangen die achter standpunten schuilgaan. Want het zijn die belangen die uiteindelijk aan de basis liggen van een oplossing.

Samen werkt men daar op efficiënte en transparante wijze naar toe.

haute-stock-photography-subscription-the-agency-collection-final-45 - Bewerkt

Ook een onafhankelijk voorzitter nodig?

Wil je ook een bijeenkomst in goede banen laten leiden? Dan nemen we samen door wat de doelen, wensen en mogelijke valkuilen zijn zodat ik je een passend voorstel kan doen.