Onafhankelijk voorzitter - DOOR1DEUR Skip to content

Onafhankelijk voorzitter

Zoekt u een onafhankelijk voorzitter voor o.a.:

  • inspraak- en informatieavonden
  • klankbordgroepen
  • vergaderingen van bijv. een projectgroep
  • adviescommissies en commissies op het gebied van klachten, bedenkingen en bezwaren
  • nieuw te vormen samenwerkingsverbanden.

Dan bent u bij DOOR1DEUR op de goede plek. Met 15 jaar ervaring met bewonersparticipatie bij de gemeentelijke en provinciale overheid en 10 jaar ervaring met mediation is mediator Mieke van der Linden de aangewezen persoon om uw bijeenkomsten in goede banen te leiden.

Voordelen van een onafhankelijke voorzitter

  • De onafhankelijk voorzitter is neutraal: heeft geen belang bij de agenda, bij één van de partijen of bij de inhoud van de uitkomst.
  • Hij heeft wél belang bij het proces van de vergadering: tempo, sfeer, inbreng, betrokkenheid en gedragen resultaat.
  • Partijen kunnen zich concentreren op de inhoud en houden de handen vrij voor de onderhandelingen zélf.

Onze werkwijze

DOOR1DEUR werkt op basis van afspraken met betrokken partijen. Gewerkt wordt aan een overlegstructuur waarin plaats is voor communicatie, inhoud, ideeën en innovatie.

Door een combinatie van professioneel en ervaren voorzitterschap en de toepassing van mediationtechnieken komen partijen optimaal tot hun recht. De onderlinge verhoudingen verbeteren zodat in een open sfeer gezamenlijk naar een gedragen oplossing toe kan worden gewerkt.

Het voorzitterschap kan eenmalig worden vervuld, of voor langere tijd. Ook facilitaire zaken zoals de vergaderlocatie, verslaglegging, opstelling en inrichting van de vergaderzaal kunnen verzorgd worden.

Inspraak- en informatieavonden

Wij zien inspraak- en informatieavonden niet als een verplicht onderdeel van een wettelijke procedure. Wij beschouwen deze bijeenkomsten als een waardevol moment van overleg tussen plannenmakers en publiek. Vaak krijgt u maar één kans om uw publiek te overtuigen van uw beleid. Zo’n ontmoeting verdient dan ook professionele aandacht.
Een onafhankelijke gespreksleider geeft rust en vertrouwen op uw bijeenkomst. Hij zorgt er voor dat u ongehinderd uw verhaal kunt doen en geeft uw publiek de ruimte om in alle vrijheid daarop te reageren.
Hij zoekt in overleg met u een vorm die past bij het karakter van uw bijeenkomst. Hij bewaakt de agenda en stuurt de discussie. Zo ontstaat een open gedachtewisseling die leidt tot resultaten waarmee u aan de slag kunt.

Klankbordgroepen

Klankbordgroepen zijn vaak bonte verzamelingen van belangen en meningen. Dan is het lastig om toe te werken naar een eenduidige uitkomst. DOOR1DEUR kan in dit proces een waardevolle rol spelen. Als onafhankelijk gespreksleider en door toepassing van mediationtechnieken. Iedereen wordt gehoord. Emoties krijgen een plek.

Er is veel aandacht voor de belangen die achter standpunten schuilgaan. Want het zijn die belangen die uiteindelijk aan de basis liggen van een oplossing. Samen werkt men daar op efficiënte en transparante wijze naar toe.

Meer informatie?

Voor meer informatie over een onafhankelijk voorzitter kunt u contact met ons opnemen. Wij helpen u graag!

Ook een mediator nodig? Of u nu een arbeidsconflict heeft of problemen heeft in de samenwerking: Als u wilt ingrijpen dan sta ik direct voor u klaar.