MEDIATION VOOR DE OVERHEID

Wanneer er sprake is van een conflict tussen de gemeente en een burger, ondernemer of meerdere burgers of ondernemers tegelijk, dan is dat negen van de tien keer op het gebied van ruimtelijke ordening. De burger/ondernemer wil een plan realiseren, is tegen een plan of het beleid van de gemeente of heeft last van een bepaalde situatie. De gemeente aan de andere kant heeft te maken met meerdere belangen, procedures en wet- en regelgeving en kan zich geen precedentwerking veroorloven. Soms botst dat met elkaar. Vaak zijn de spanningen tussen overheid en de andere partij al enigszins opgelopen en dat komt het overleg niet ten goede. Om te voorkomen dat de situatie (verder) escaleert, schakelt u register mediator Mieke van der Linden van DOOR1DEUR in.

 • Wordt u geconfronteerd met een conflict en weet u dat de gebruikelijke werkwijze (procedures) u geen oplossing gaat bieden?
 • Heeft u een gevoelige kwestie die u zorgvuldig wilt laten begeleiden om conflicten te voorkomen?
 • Wilt u de eindeloze cirkel van ‘gedoe’ met bepaalde burgers/ondernemers doorbreken en op constructieve wijze in overleg treden en tot een oplossing komen?
 • Bent u zelf inmiddels in een positie gekomen waarin u weinig tot geen goed meer kunt doen in de ogen van de bewoners/ondernemers en wilt u toch in gesprek blijven met hen?
 • Zoekt u een mediator die weet waarmee zij bezig is en u ontzorgt, zodat u uw tijd aan uw eigen werk kunt besteden?
 • Wilt u door met een bepaalde kwestie, maar zorgt een conflict voor vertraging / stagnatie?
 • Wilt u echt het beste voor de burger, maar zonder precedentwerking en binnen de kaders van de bestaande wet- en regelgeving?

Ja, ik wil graag een sparren met een mediator over een ontstane situatie.

Waar mensen zijn, ontstaan soms conflicten.

Als overheidsinstantie heeft u hiermee wellicht vaker te maken dan het bedrijfsleven. Dit omdat de plannen van de gemeente een breder publiek raken en het is nu eenmaal lastig (zo niet onmogelijk) om het iedereen 100% naar de zin te maken. Dit is bijvoorbeeld bij het treffen van verkeersmaatregelen vaak het geval: de een is er blij mee, de ander ondervindt er hinder van.
Ook kan het gebeuren dat burgers last hebben van een situatie die door de gemeente is gecreëerd. Denk bijvoorbeeld aan wateroverlast na realisatie van een nieuwbouwwijk. Of mensen hebben last van een bedrijf dat een vergunning heeft gekregen – stankoverlast of geluidsoverlast.

Wilt u graag bestaande, vervelende situaties in goed overleg bespreekbaar maken met partijen en tot een oplossing komen? Of wilt u graag door met nieuwe plannen, zonder dat burgers procedures vertragen of negatieve publiciteit zoeken, en daarbij ‘on speaking terms’ blijven met hen? Heeft u moeite om duidelijk te maken aan burgers dat u heus bereid bent te luisteren en te helpen waar mogelijk, maar dat uw positie als ambtenaar dit soms lastig maakt?

In alle bovenstaande voorbeelden – en ongetwijfeld kunt u deze lijst zelf aanvullen – biedt mediation een uitkomst.

Uw mediator

Mediator Mieke van der Linden is 10 jaar fulltime mediator en zeer ervaren. Zij heeft daarvoor ruim 15 jaar overheidservaring opgedaan op het gebied van communicatie, inspraak, bewonersparticipatie, ruimtelijke ordening en projectmanagement. Mieke realiseert dankzij haar prettige, rustige en stevige persoonlijkheid een bovengemiddeld slagingspercentage (94% sinds 1 januari 2016). Dankzij vele tevreden klanten werkt Mieke voornamelijk op basis van doorverwijzing en aanbeveling. Zo is zij werkzaam voor diverse grote bedrijven en maatschappelijke instellingen en preferred provider van een grote landelijk werkende arbodienst.

Werkwijze

De werkwijze van Mieke is gericht op efficiëntie. Zij ontzorgt u voor zo ver u dat zelf wenst. De contactpersoon / -personen binnen de gemeente worden regelmatig van een tussentijdse terugkoppeling voorzien, zodat iedereen op de hoogte blijft van de stand van zaken. Haar aanpak is daadkrachtig, pragmatisch en resultaatgericht. Binnen drie werkdagen kunt u al terecht voor een eerste kennismaking c.q. oriënterend gesprek teneinde te bepalen of de kwestie waar u mee te maken heeft geschikt is voor mediation. Is dat het geval, dan kan de mediator direct van start gaan met het benaderen van partijen voor het maken van een afspraak voor een intakegesprek.

Mieke van der Linden…

 • is bekend met het werken in een politiek gevoelige omgeving (15 jaar werkervaring bij gemeente en provincie)
 • beschikt over een sterk ontwikkeld gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen
 • is vaardig met het omgaan met tegenstrijdige belangen van burger en overheid
 • is gewend te werken in een politiek bestuurlijke omgeving en weet hoe om te gaan met zaken als mandatering, de wet openbaarheid van bestuur, etc..
 • een mediator die zelfstandig opereert en waarmee het makkelijk schakelen is

 

Wilt u een afspraak maken?

Bel …… of klik hier om het contactformulier in te vullen!