Mediation en conflicthantering voor gemeente

Minder klachten, conflicten en bezwaren

Vanuit haar jarenlange ervaring bij de gemeentelijke overheid is DOOR1DEUR dé aangewezen partner om u te helpen bij het realiseren van een andere werkwijze. Het resultaat? Beter contact met de burger en minder conflicten, klachten en bezwaren. Door o.a.:

  • Mediation bij conflicten tussen overheid en burgers/bedrijven
  • Projectmanagement van pilotprojecten voor de inzet van mediationvaardigheden binnen de gemeentelijke organisatie
  • Online overleg: Uniek in Nederland: een online discussieplatform voor overleg met bewoners- en ondernemers over beleids- en planontwikkeling onder begeleiding van een mediator.
  • Onafhankelijk voorzitterschap van inspraak- en informatiebijeekomsten, klankbordgroepen en vergaderingen.

DOOR1DEUR mediation heeft veel ervaring bij de gemeente

Met 14 jaar gemeente ervaring op het gebied van projectmanagement , communicatie, inspraak, bewonersparticipatie en ruimtelijke ordening is DOOR1DEUR dé aangewezen partner voor mediation en projectmanagement bij de overheid.

Voordelen van de inzet van mediationvaardigheden bij de overheid

  • 50% van de burgers ziet af van een verdere formele bezwarenprocedure.
  • verbetering van de klanttevredenheid van 20%
  • verbetering van de arbeidstevredenheid van ambtenaren van 20%
  • vermindering van de administratieve lasten voor burgers van 23%
  • vermindering van de kosten voor de overheid van 27%