Presentatie voor basisscholen over echtscheiding (o.a. informatieplicht, scheidingsprotocol)

DOOR1DEUR verzorgt op verzoek presentaties voor leerkrachten van scholen in het basisonderwijs. Onderwerpen die daarbij aan bod komen:

  • Signalen die kinderen kunnen geven dat zij het moeilijk hebben met de scheiding van hun ouders
  • Hoe kan de leerkracht een kind in scheidingssituatie ondersteunen
  • Leerkracht als doorverwijzer bij kinderen die in de problemen komen (emotioneel, gedrag, leerprestaties)
  • Rechten en plichten van school t.a.v. gescheiden ouders (o.a. informatieplicht)
  • Aandachtspunten bij het ontwikkelen van beleid door school t.a.v. gescheiden ouders
  • Wijzen waarop het beleid kan worden geformaliseerd  (o.a. scheidingsprotocol)
  • Tips: Hoe als leerkracht je onpartijdigheid tonen in oudergesprekken?

Het informeren en adviseren van leerkrachten kan een belangrijke bijdrage leveren aan de aandacht voor de positie en problematiek van kinderen in scheidingssituaties. Dit sluit aan bij onze visie op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarom bieden wij de presentatie kosteloos aan aan basisscholen in Apeldoorn en omgeving. Wilt u ook een presentatie aanvragen? Neem dan contact op met Mieke van der Linden van DOOR1DEUR.