Samenwerking: blijf investeren in 1+1=3! | DOOR1DEUR - Apeldoorn Skip to content

Samenwerking: 1+1=3 óf 1+1=0?

Bijna 80% van de samenwerkingsverbanden mislukt door o.a. miscommunicatie, onduidelijke afspraken, cultuurverschillen, verschillen in verwachting en perceptie, onvoldoende eigenbelang (jawel!) en onderling gebrek aan vertrouwen. Terwijl samenwerking juist bedoeld is om meerwaarde te genereren: 1+1=3! Investeren in een succesvolle samenwerking is daarom van groot belang.

DOOR1DEUR adviseert en begeleidt samenwerkingsverbanden van diverse aard en omvang. In de startfase en bij bestaande samenwerkingen die vastlopen of neigen naar schijnsamenwerking.

Aanpak bij de start van de samenwerking

In de aanpak van DOOR1DEUR staan het inzichtelijk én bespreekbaar maken van de belangen centraal.  Wat zijn de gezamenlijke en de individuele belangen?  Waar overlappen ze elkaar en waar botsen ze? Welke oplossingen passen bij de belangen van alle betrokkenen? Alleen zo ontstaat een samenwerking die iets oplevert dat individueel niet bereikbaar is.

DOOR1DEUR regisseert een zorgvuldig en helder proces waarin partijen in alle openheid tot elkaar kunnen komen.

Met de volgende resultaten:

 • Duidelijke gezamenlijke visie en doelstellingen
 • Gezamenlijke normen: Zo gaan wij met elkaar om
 • Geschikte samenwerkingsvorm
 • Wederzijds vertrouwen
 • Effectief besluitvormingsproces
 • Een beloningsstructuur die samenwerking aanmoedigt in plaats van opportunistisch gedrag
 • Concrete samenwerkingsafspraken vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst

APK bij een bestaande samenwerking

Voor bestaande samenwerkingsverbanden organiseert DOOR1DEUR evaluatiebijeenkomsten. Een paar voorbeelden van vragen die centraal kunnen staan:

 • Wij werken al een tijd samen en merken dat het niet meer zo lekker loopt. Wat is er aan de hand en hoe kunnen wij het beste verder?
 • Wat is nu eigenlijk de meerwaarde van het samenwerkingsverband voor de betrokken partijen en werken wij eigenlijk wel goed samen?
 • Onze samenwerking loopt al een tijd en wordt steeds intensiever. Hoe komen wij tot nieuwe passende afspraken en een betere besturing en governance?
 • In de praktijk heeft iedere partner steeds meer oog voor zijn eigen belangen en lijken onze doelen heel verschillend. Hoe gaan wij met elkaar door?
 • Wij ervaren nog steeds de meerwaarde van het samenwerkingsverband, maar lopen regelmatig tegen conflicten en onderling wantrouwen aan. Hoe komen wij weer nader tot elkaar?

Iedere evaluatie is maatwerk, afhankelijk van de fase en de situatie waarin het samenwerkingsverband verkeert.

Ook een mediator nodig? Of u nu een arbeidsconflict heeft of problemen heeft in de samenwerking: Als u wilt ingrijpen dan sta ik direct voor u klaar.