Financieel

De 16 belangrijkste onderwerpen van financieel advies bij scheiding

Financieel advies is belangrijk bij scheiding omdat u keuzes gaat maken waar u nog jaren mee vooruit moet! Daarom hebben we in deze blog de belangrijkste financiële onderwerpen en stappen bij scheiding voor u op een rij gezet. Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen advies dat nodig is vóór de scheiding en financieel advies ná de scheiding.

Financieel advies tijdens de scheiding

 1. Inventarisatie financiële wensen, doelstellingen en belangen
 2. Waarde vaststellen van het gemeenschappelijk vermogen:
  • Eigen woning, tweede woning (d.m.v. waardebepaling of taxatie)
  • De onderneming
  • Spaargelden en effecten, erfenis, schenking
  • Werknemerstegoeden
  • Kapitaalverzekeringen
  • Lijfrenteverzekeringen / koopsompolissen
  • Stamrechtvoorzieningen
  • Pensioenen
  • Vorderingen
  • Auto, caravan, inboedel en andere roerende goederen
  • Schulden
 3. Verdeling van het vermogen
 4. Berekening partner – en kinderalimentatie
 5. Onderzoek of één van de partners in de echtelijke woning kan blijven wonen.
 6. Onderzoek of vertrekkende partner een eigen woning kan kopen of op zoek moet gaan naar een huurwoning.
 7. Opstellen verdeelscenario’s
 8. Verdeling van het pensioen
 9. Onderzoek of het pensioeninkomen na scheiding voldoende is om van te kunnen wonen en leven. Advies over eventuele oplossingen.
 10. Inzicht in de toekomstige financiële positie van beide partijen: het nieuwe netto-inkomen.
 11. Het oversluiten en afsluiten van alle benodigde verzekeringen, waaronder een eventuele alimentatieverzekering

Belangrijk advies ná de scheiding

 1. Afsluiten aanvullende pensioenvoorzieningen
 2. Het oversluiten van de hypotheek of het sluiten van een nieuwe hypotheek
 3. Uw aangifte inkomstenbelasting over het jaar van scheiding
 4. Het aanvragen van eventuele kortingen en toeslagen bij de belastingdienst
 5. Het aanvragen van de voorlopige aanslag

Door wie laat u zich adviseren?

U bent vrij om bij de mediation naar wens en behoefte uw eigen financieel planner, hypotheekadviseur, accountant, pensioenadviseur etc. te betrekken voor financieel advies.  Beschikt u niet over een eigen adviseur? DOOR1DEUR werkt samen met een financieel adviseur die ook de alimentatieberekeningen maakt. Hij is aangesloten bij de Federatie Financieel Planners (FFP) en kan naast alimentatie berekenen ook helpen met andere financiële zaken. Daarbij kunt u rekenen op aandacht voor risico’s afdekken, fiscale optimalisatie en budget advies.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze blog of wilt u een afspraak maken voor mediation? Neem dan contact op, wij helpen u graag!