vechtscheidingen

Kinderen de dupe van stemmenstrijd: meer vechtscheidingen op komst

Vooruitstrevend, het door 8 politieke partijen getekende Regenboog Stembusakkoord, dat meer rechten geeft aan LHBTI’s (lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen). De basisgedachte vind ik goed.
Heel jammer alleen dat hiermee in de toekomst nog meer kinderen de dupe worden van vechtscheidingen.
Partijen hadden zich eerst hard kunnen maken voor een oplossing alvorens het akkoord te ondertekenen. Maar nee, stemmen scoren is nu ff belangrijker dan kinderen. Ik hoop dat in de uiteindelijke meerouderschapswet dit probleem wordt ondervangen. Laten we duimen dat dit moment niet weer vlak voor de verkiezingen valt…

Lees hier verder over de gevolgen van het Regenboog Stembusakkoord.

Foto: gratisography

Neem contact op