Scheidingscoach steunt u bij scheiding

Kunt u wel wat hulp gebruiken?

Het kan zijn dat u door de scheiding zó overspoeld raakt door emoties dat u behoefte heeft aan hulp van een deskundige scheidingscoach. Deze kan helpen bij het nemen van belangrijke beslissing en de verwerking van de scheiding.

Hulp bij het nemen van belangrijke beslissingen

Een scheiding is een periode van crisis waarin helder denken bemoeilijkt wordt door heftige gevoelens van woede, pijn, onmacht en verdriet. Maar tegelijkertijd moet u ook belangrijke beslissingen nemen over de toekomst.
Een scheidingscoach helpt u om de belangrijkste zaken op een rij te zetten ter voorbereiding van een volgend mediationgesprek. Aan de orde kunnen komen:

  1. Hoe wil ik invulling geven aan mijn leven als alleenstaande? Wat heb ik daarvoor nodig? Waar wil ik wonen?
  2. Hoe wil ik mijn rol als ouder gaan invullen in de nieuwe situatie? Wat voor omgangsregeling past bij mij als persoon? Wat verwacht ik daarbij van mijn ex-partner?
  3. Welke (al dan niet gezamenlijke) sociale contacten zijn voor mij belangrijk? Welke afspraken wil ik daarover maken met mijn ex-partner?
  4. Hoe wil ik de spullen verdelen? Wat is voor mij belangrijk en waarom? Wat betekent het voor mij om afstand te doen en hoe kan ik daar het beste mee omgaan?
  5. Wat verwacht ik van mijn nieuwe financiële situatie? Wat betekent financiële (on)afhankelijkheid voor mij? Hoe wil ik daarmee omgaan?

Met de scheidingscoach bereidt u de mediationgesprekken inhoudelijk voor. Daarnaast besteedt de coach aandacht aan de emoties die u rond de scheiding ervaart en hoe u daar het beste mee om kunt gaan.

Hulp bij de verwerking van de scheiding

Een scheiding verwerken is een eenzaam proces, want alleen u weet wat u voelt en denkt. Soms loopt u daarin vast en weet u het zelf even niet meer. U kunt DOOR1DEUR inschakelen als scheidingscoach. Dit is echter niet mogelijk als DOOR1DEUR ook uw mediation verzorgt. Dit in verband met de onpartijdigheid van de mediator.

Wilt u een scheidingscoach inschakelen?

Neem dan contact op met de mediator van DOOR1DEUR.