Individuele begeleiding

Het kan zijn dat u zó overspoeld raakt door emoties dat u behoefte heeft aan hulp van een deskundige coach of therapeut. Deze kan helpen bij het nemen van belangrijke beslissing en de verwerking van de echtscheiding

Hulp bij het nemen van belangrijke beslissingen

Echtscheiding is een periode van crisis waarin helder denken bemoeilijkt wordt door heftige gevoelens van woede, pijn, onmacht en verdriet. Maar tegelijkertijd moet u ook belangrijke beslissingen nemen over de toekomst.
Een coach help u om de belangrijkste zaken op een rij te zetten ter voorbereiding van een volgend mediationgesprek. Aan de orde komen o.a.:

  1. Hoe wil ik invulling geven aan mijn leven als alleenstaande? Wat heb ik daarvoor nodig? Waar wil ik wonen?
  2. Hoe wil ik mijn rol als ouder gaan invullen in de nieuwe situatie? Wat voor omgangsregeling past bij mij als persoon? Wat verwacht ik daarbij van mijn ex-partner?
  3. Welke (al dan niet gezamenlijke) sociale contacten zijn voor mij belangrijk? Welke afspraken wil ik daarover maken met mijn ex-partner?
  4. Hoe wil ik de spullen verdelen? Wat is voor mij belangrijk en waarom? Wat betekent het voor mij om afstand te doen en hoe kan ik daar het beste mee omgaan?
  5. Wat verwacht ik van mijn nieuwe financiële situatie? Wat betekent financiële (on)afhankelijkheid voor mij? Hoe wil ik daarmee omgaan?

In totaal zijn er vier sessie van anderhalf uur. Een sessie is steeds een praktische inhoudelijke voorbereiding op het eerstvolgende mediationgesprek. Daarnaast besteedt de coach in alle gesprekken aandacht aan de emoties die u rond de scheiding ervaart en hoe u daar het beste mee om kunt gaan.
Het gehele begeleidingstraject kost € 360,-. Sommige verzekeraars vergoeden deze kosten.

Hulp bij de verwerking van de echtscheiding

Een scheiding verwerken is een eenzaam proces, want alleen u weet wat u voelt en denkt. Soms loopt u daarin vast en weet u het zelf even niet meer. Voor hulp bij de verwerking van de echtscheiding hebben wij contact met verschillende psychologen en therapeuten. Ieder met zijn of haar eigen werkwijze en tarieven. Van een aantal worden de kosten -afhankelijk van uw verzekering – door verzekeraars vergoed. Wij helpen u graag op weg bij het maken van een keuze.