Scheidingsprocedure? Ook dat regelen wij voor u! | DOOR1DEUR-A'doorn Skip to content

De scheidingsprocedure: Hoe DOOR1DEUR dit voor u regelt

DOOR1DEUR regelt uw scheiding van A tot Z, dus ook de formele scheidingsprocedure. Op deze pagina leest u hoe juridische afhandeling verloopt bij:

Scheidingsprocedure na samenwonen

Heeft u minderjarige kinderen? Dan is een ouderschapsplan verplicht. Het samen ondertekenen van een ouderschapsplan is voldoende. U hoeft daarvoor niet naar een advocaat, rechter of notaris.
De mediator kan u helpen om samen tot afspraken te komen over de inhoud van het ouderschapsplan. Vervolgens stelt zij het ouderschapsplan voor u op. Op deze pagina leest u meer over het ouderschapsplan.

Samenwonend zonder samenlevingscontract

Woont u samen zonder samenlevingscontract? Dan hoeft u uw samenwoning niet formeel te beëindigen. Het ‘bij elkaar weggaan’ op zich is al voldoende. Er is dus geen scheidingsprocedure nodig.

Afspraken over overige zaken, zoals het gebruik van de woning en de verdeling van gezamenlijke bezittingen kunt u onderling maken. Ook hiervoor hoeft u niet naar een advocaat, rechter of notaris. Indien gewenst kan de mediator u helpen om in goed overleg tot afspraken te komen en deze voor u vast te leggen in een aparte overeenkomst, een vaststellingsovereenkomst, maar dat hoeft niet.

Heeft u minderjarige kinderen? Dan is een ouderschapsplan wel verplicht.

 Samenwonend met samenlevingscontract

Woont u samen en heeft u een samenlevingscontract? In vrijwel alle gevallen geldt voor u dan hetzelfde als voor samenwoners zónder contract: de samenwoning hoeft niet formeel te worden beëindigd. Het ‘bij elkaar weggaan’ op zich is al voldoende. In uitzonderlijke gevallen staan in een samenlevingscontract specifieke afspraken vastgelegd over de wijze van beëindiging van de samenwoning. U kunt dit zelf checken aan de hand van uw samenlevingsovereenkomst of dit door uw mediator laten doen. De mediator kan u helpen met de eventueel noodzakelijke scheidingsprocedure. Maar nogmaals: dit is alleen bij hoge uitzondering aan de orde.

Ontbinding geregistreerd partnerschap

Voor de ontbinding van een geregistreerd partnerschap zijn twee verschillende procedures mogelijk:

A. Als er minderjarige kinderen zijn:

Als er minderjarige kinderen zijn dan is de procedure voor ontbinding van het geregistreerd partnerschap precies hetzelfde als de procedure bij echtscheiding. Ook hier zijn een scheidingsconvenant met ouderschapsplan nodig, dient een advocaat de scheiding in bij de rechtbank gevolgd door de akte van berusting en de inschrijving bij de gemeente door de advocaat. Het enige verschil is dat er in de stukken wordt gesproken over ‘beëindiging van geregistreerd partnerschap’ in plaats van over ‘echtscheiding’.

B. Als er géén minderjarige kinderen zijn

Als er géén minderjarige kinderen zijn dan is de scheidingsprocedure als volgt:

  • De mediator legt de afspraken over zaken als de verdeling van bezittingen en schulden, inboedel, alimentatie en pensioen vast in een scheidingsconvenant.
  • U ondertekent de stukken in aanwezigheid van de mediator.
  • De mediator stuurt het ondertekende scheidingsconvenant naar de advocaat. In principe is dit de huisadvocaat van DOOR1DEUR maar u kunt hiervoor ook zelf een advocaat of notaris in de arm nemen.
  • De advocaat stelt vervolgens een overeenkomst van beëindiging op. In de overeenkomst van beëindiging staat minimaalvermeld dat het geregistreerd partnerschap duurzaam ontwricht is én dat u het samen eens bent dat het geregistreerd partnerschap moet worden ontbonden. U kunt naar wens ook afspraken opnemen die normaal ook in een scheidingsconvenant staan, zoals over partneralimentatie en pensioen.
    Heeft u samen alle afspraken duidelijk? Dan kunt u voor een overeenkomst van beëindiging ook rechtsreeks naar een advocaat of notaris in plaats van dat u eerst naar een mediator gaat.
  • De advocaat zorgt ervoor dat de overeenkomst van beëindiging wordt ingeschreven in de registers van de Burgerlijke Stand van de gemeente waar u uw geregistreerd partnerschap heeft afgesloten.
  • U ontvangt van de advocaat per mail de inschrijvingsbrief van de gemeente. De daarop genoemde ‘inschrijfdatum’ is uw formele datum van de beëindiging van uw geregistreerd partnerschap. Vanaf dat moment bent u geen geregistreerd partner meer.

Deze scheidingsprocedure is dus aanzienlijk eenvoudiger dan bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap mét minderjarige kinderen.

Echtscheiding na een huwelijk

Bent u getrouwd en wilt u scheiden? Dan is een gang naar de rechter noodzakelijk. Het maakt daarbij niet uit of u in gemeenschap van goederen bent getrouwd of onder huwelijkse voorwaarden.

1. Scheidingsconvenant opstellen en ondertekenen

De mediator legt afspraken over zaken als de verdeling van bezittingen en schulden, inboedel, alimentatie en pensioen vast in een scheidingsconvenant. Heeft u minderjarige kinderen? Dan is een ouderschapsplan als bijlage bij het scheidingsconvenant verplicht. Deze stelt de mediator ook voor u op. Dit ouderschapsplan vormt een bijlage bij het scheidingsconvenant.

U ondertekent de stukken in aanwezigheid van de mediator.

2. Opstellen verzoekschrift door de advocaat

De mediator stuurt alle benodigde stukken, waaronder het scheidingsconvenant, naar de advocaat. In principe is dit de huisadvocaat van DOOR1DEUR maar u kunt hiervoor ook zelf een advocaat in de arm nemen.

Na ontvangst checkt de advocaat of alle stukken compleet zijn. Vervolgens neemt de advocaat telefonisch contact met u ieder van u op om uw identiteit te verifiëren en om te horen of u alle afspraken in het scheidingsconvenant begrijpt en er ook echt achter staat. U heeft dus alleen telefonisch contact met de advocaat. U hoeft er niet heen.

Vervolgens stelt de advocaat een verzoekschrift op en stuurt deze samen met de stukken naar de rechtbank.

3. Behandeling door de rechtbank

U ontvangt per mail via de advocaat een bevestiging van ontvangst van de rechtbank. Als u minderjarige kinderen heeft van 12 jaar of ouder dan ontvangen zij een brief van de rechtbank waarin de mogelijkheid tot inspraak wordt geboden.
Daarna ontvangt u bericht op welke datum uw zaak behandeld wordt. Dit is puur ter informatie. U hoeft zelf niet naar de rechtbank.

Als de rechter uitspraak heeft gedaan, wordt dit bevestigd in een zogenoemde ‘beschikking’ die naar de advocaat wordt gestuurd.

In zijn totaliteit bedraagt de verwachte behandelingstermijn door de rechtbank circa 1-8 weken. Dat is vanaf het moment van indiening van het scheidingsverzoek.

4. Ondertekenen akte van berusting

U ontvangt van de advocaat de beschikking per mail samen met ‘een akte van berusting’. U print en tekent ieder de akte van berusting en stuurt deze naar de advocaat terug.
Door de akte van berusting te ondertekenen verklaart u:

  1. dat u kennis heeft genomen van het besluit van de rechtbank (de echtscheidingsbeschikking) en
  2. dat u zich neerlegt bij het besluit van de rechtbank en dus akkoord gaat met de scheiding.

5. Inschrijving bij de burgerlijke stand

Na ontvangst van de door u getekende akten van berusting vraagt de advocaat de inschrijving van de echtscheiding in de Burgerlijke Stand van de gemeente waar u getrouwd bent voor u aan.

U ontvangt van de advocaat per mail de inschrijvingsbrief van de gemeente. De daarop genoemde ‘inschrijfdatum’ is uw formele datum van echtscheiding.

Heeft u vragen over de scheidingsprocedure in uw eigen situatie of wilt u een afspraak maken voor mediation? Neem dan contact met ons op.

Ook een mediator nodig voor uw scheiding?

Belt u vooral de mediator als u vragen heeft over uw scheiding. U bereikt ons via 055 843 45 52 op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur.