Een stappenplan scheiding op maat? | DOOR1DEUR - Apeldoorn Skip to content

Stappenplan scheiding

Een flexibel stappenplan bij scheiding.

Iedere scheiding is uniek, dus iedere mediation is uniek. DOOR1DEUR biedt maatwerk passend bij uw persoonlijke situatie en wensen. Over het algemeen geldt het volgende stappenplan bij scheiding:

1. Kennismaking met de mediator

Toelichting op de werkwijze en de mogelijke diensten van DOOR1DEUR. Samen kijken we wat past bij uw situatie en wensen, bijvoorbeeld:

 • Bent u samenwonend, getrouwd, heeft u een geregistreerd partnerschap of bent u al gescheiden?
 • Wilt u begeleiding bij uw gehele scheiding of wilt u alleen hulp bij het opstellen van het ouderschapsplan?
 • Wenst u alleen de praktische afhandeling of wilt u ook aandacht voor de onderlinge verstandhouding en de verwerking van de scheiding?
 • Wilt u zoveel mogelijk zelf doen om kosten te besparen of wilt u juist zoveel mogelijk ontzorgd worden?

De mediator kan dan ook een indicatie van de kosten geven.  De mediator toetst of u mogelijk in aanmerking komt voor toevoeging (subsidie), waarmee u een groot deel van kosten van de echtscheiding vergoed krijgt.

2. Start van de mediation

We bespreken de spelregels van de mediation en tekenen de mediationovereenkomst. Vervolgens is er -afhankelijk van uw behoeften op dat punt- aandacht voor de zogenoemde ‘scheidingsmelding’: we staan stil bij het waarom van de echtscheiding, wat betekent dit voor u beiden, wat heeft u van elkaar nodig om samen tot goede afspraken te komen die voor u beiden een nieuwe start mogelijk maken?

3. Tijdelijke afspraken

Met hulp van de mediator maakt u samen tijdelijke afspraken over de periode totdat de echtscheiding definitief is. O.a. wie woont waar, wie zorgt er wanneer voor de kinderen, financiële regeling etc..

4. Inventarisatie van uw toekomstwensen en uw financiële en juridische situatie

We bespreken wat u ieder nodig heeft om een nieuwe start te kunnen maken, welke toekomstwensen u heeft en binnen welke kaders er moet worden verdeeld (volgens gemeenschap van goederen, huwelijkse voorwaarden etc.).

5. Afspraken over de kinderen

Uw kinderen krijgen uitgebreid de aandacht. Hoe vertelt u hun over de scheiding? Wat betekent de scheiding voor hen? Wat kunt u als ouders doen om uw kinderen zoveel mogelijk te ontlasten? Welke zorgregeling sluit het beste aan bij de leeftijd van uw kinderen en uw persoonlijke situatie? De mediator is op dit vlak zeer deskundig kan u hier uitgebreid in adviseren en bijstaan. Indien gewenst kan er ook een gesprek tussen de kinderen en de mediator plaatsvinden waarin de kinderen kunnen aangeven wat hun behoeften zijn. Beslissingen liggen natuurlijk altijd bij u als ouder en niet bij het kind.

Om tot een ouderschapsplan te komen beantwoorden beide ouders na het eerste mediationgesprek een uitgebreide vragenlijst. De mediator stelt op basis hiervan een eerste versie van het ouderschapsplan op en signaleert daarin de belangrijkste bespreekpunten. Deze eerste versie dient als praatstuk in het tweede mediationgesprek om te komen tot een definitief ouderschapsplan.

6. Financiële afspraken

In de loop van het mediationtraject worden alle bezittingen verdeeld en maken we afspraken over kinderalimentatie, eventuele partneralimentatie, de verdeling van het pensioen, het huis, de inboedel etc..

In de volgende stappen komt u tot financiële afspraken:

 1. Inventarisatie welke financiële gegevens nodig zijn om een vermogensverdeling en een alimentatieberekening te maken. U ontvangt per mail een lijst van de benodigde gegevens zodat u aan de slag kunt met het verzamelen van alle informatie.
 2. Waarde vaststellen van het gemeenschappelijk vermogen:
  • Eigen woning(en)
  • De onderneming
  • Spaargelden en effecten, erfenis, schenking
  • Werknemerstegoeden
  • Kapitaalverzekeringen
  • Lijfrenteverzekeringen / koopsompolissen
  • Stamrechtvoorzieningen
  • Pensioenen
  • Vorderingen
  • Voertuigen (auto, caravan, boot etc.)
  • Inboedel
  • Schulden
 3. Berekening partner – en kinderalimentatie*
  NB De alimentatieberekening geeft ook inzicht in de toekomstige financiële positie van beide partijen: het nieuwe netto-inkomen.
 4. Onderzoek of één van de partners in de echtelijke woning kan blijven wonen*
 5. Onderzoek of vertrekkende partner een eigen woning kan kopen of op zoek moet gaan naar een huurwoning.*
  Indien gewenst/nodig kan de mediator een mediationverklaring opstellen ten behoeve van de urgentieaanvraag voor een huurwoning.
 6. Verdeling van het vermogen
 7. Onderzoek of het pensioeninkomen na echtscheiding voldoende is om van te kunnen wonen en leven. Advies over evt oplossingen.*

Bij de stappen met een ‘*’ is een financieel adviseur betrokken. Dit kan de financieel adviseur zijn waarmee DOOR1DEUR samenwerkt en/of uw eigen financieel- of hypotheekadviseur.

7. Scheidingsconvenant en/of ouderschapsplan

Alle afspraken worden verwoord in een duidelijk en goed leesbaar scheidingsconvenant en/of ouderschapsplan.

8. Juridische afhandeling

DOOR1DEUR regelt uw scheiding van A tot Z, dus ook de juridische afhandeling van uw scheiding.

Hoe de scheidingsprocedure verloopt is afhankelijk van de vorm van uw relatie. Via de volgende links leest u meer hierover:

Hoe lang duurt de scheiding?

Hoe lang de scheiding duurt wordt vooral bepaald door u zelf. U bepaalt hoe lang u de tijd neemt voor het aanleveren van de nodige gegevens, het overdenken van uw wensen voor de toekomst en het nemen van beslissingen. Wat DOOR1DEUR betreft kan een scheiding binnen 1 tot 3 maanden worden afgerond, afhankelijk van de complexiteit en de benodigde procedure.

Nazorg

Als de scheiding rond is ontvangt u van ons ter afsluiting:

 • een pensioenformulier om de door u afgesproken pensioenverdeling door te geven aan uw pensioenverstrekkers (indien voor u van toepassing)
 • een nazorgdocument waarin aandachtspunten staan voor het verder praktisch regelen van zaken die kunnen spelen rondom uw scheiding.

Ongeveer een half jaar nadat de scheiding is afgerond ontvangt u een uitnodiging voor een kosteloos nagesprek. In dit gesprek kijken we samen terug op hoe het scheidingsproces is verlopen, hoe het ouderschapsplan bevalt en of er nog zaken af te ronden of te bespreken zijn.

De financieel adviseur kan u, indien gewenst, helpen met o.a.:

 • uw hypotheek
 • uw aangifte inkomstenbelasting
 • de aanvraag van eventuele kortingen en toeslagen bij de belastingdienst
 • het aanvragen van de voorlopige aanslag
 • belastingaangifte over het jaar dat u nog fiscaal partners en/of gezamenlijk eigenaar van de woning was etc..
 • het doorgeven van uw afspraken over pensioenverdeling aan uw pensioenverstrekkers
 • het afsluiten van eventuele aanvullende pensioenvoorzieningen
 • verzekeringen (WA, ziektekosten, inboedel, alimentatieverzekering etc.)
 • het oversluiten en afsluiten van benodigde verzekeringen zoals WA, ziektekosten, inboedel, alimentatieverzekering etc.)

Ondernemers

Als u samen een onderneming heeft dan kunnen wij u helpen met het maken van afspraken over de wijze van voortzetting daarvan. Zelfstandig ondernemerschap kan de berekening van de alimentatie behoorlijk complex maken. De financieel adviseur van DOOR1DEUR die de alimentatieberekening maakt geeft ook op dit vlak deskundig advies.

Meer informatie over het stappenplan scheiding?

Neem contact op met de mediator van DOOR1DEUR.

Ook een mediator nodig voor uw scheiding?

Belt u vooral de mediator als u vragen heeft over uw scheiding. U bereikt ons via 055 843 45 52 op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur.