Boosheid? Woede? Doe er wat aan want het is niet helpend

Boosheid, woede: als mediator maak ik het dagelijks mee in mediationgesprekken.⁠ Vaak vermindert of verdwijnt het in de loop van de gesprekken door inzicht, begrip en acceptatie. Maar soms is het blijvend en maakt het de eigenaar kapot.⁠ En het verhindert dat een conflict kan worden opgelost en/of een samenwerking kan worden hersteld.
⁠In het boek ‘Niet morgen maar nu’ van dr. Wayne Dyer las ik over boosheid. De inzichten die dat gaf wil ik hier graag met je delen.

 

Wat doet woede met je?

Woede ontstaat als aan een verwachting niet wordt voldaan.⁠ het kan zich uiten in woede-aanvallen, dreigend zwijgen, vijandigheid, uitvallen tegen iemand of een innerlijke oorlog.⁠
⁠Woede werkt verzwakkend. Het kan leiden tot verhoogde bloeddruk, maagzweren, huisuitslag, hartkloppingen, slapeloosheid, oververmoeidheid, hartkwalen, verstoorde communicatie en depressiviteit.⁠

 

Waarom worden we boos?

Woede is een aangeleerde reactie op frustratie. Het is gedrag dat je ooit hebt aangeleerd omdat je er voordeel van had.⁠ Bijvoorbeeld boos worden als kind als iets niet mag en merken dat je dan alsnog je zin krijgt.⁠ Dus dat ga je vaker doen totdat het een gewoonte wordt.⁠
⁠Woede is het resultaat van denken. Het is niet iets wat je overkomt.⁠ Als je in een situatie komt die niet zo verloopt als jij graag wil, dan vertel je jezelf dat dat niet zo hoeft te zijn (frustratie) en dan kies je voor het aangeleerde gedrag dat daarbij hoort: boos worden.⁠

 

Boosheid heeft geen enkele zin

In het leven gaan dingen vaak niet zoals je wilt, mensen gedragen zich vaak niet zoals je wilt.⁠ Elke keer dat je boos wordt kies je er in feite voor om jezelf te laten frustreren door de realiteit.⁠ Eeigenlijk is dat heel dom: boos worden over iets wat je toch niet kunt veranderen.⁠
De enige die daar last van heeft dat ben jezelf (al zal het ook niet prettig zijn voor de mensen om je heen). ⁠

 

Boosheid voorkomen

Je kan voorkomen dat je boos wordt door je mindset te veranderen:⁠

 • Ga anderen zien als mensen die het recht hebben om te zijn zoals ze zijn, zoals jij dat recht ook hebt.⁠ dan vind je gedrag van anderen waarschijnlijk nog steeds niet prettig, maar echt boos worden hoeft dan niet meer. ⁠
 • Bedenk dat je woede geen zin heeft: er verandert niets door en je hebt er alleen maar jezelf mee, want het is niet fijn om je zo opgefokt te voelen. ⁠
 • Geef anderen niet de macht om jou van streek te maken. Weiger je te ergeren aan iemand anders. ⁠
 • Verwacht minder van anderen, dan word je ook niet zo snel teleurgesteld.⁠
 • Ga werken aan zelfliefde: iemand die van zichzelf houdt belast zichzelf niet met woede en frustratie.⁠

 

Je boosheid uitstellen⁠

Soms is het te laat om boosheid te voorkomen, dan voelen we een woedeaanval aankomen of we zitten er al middenin…⁠

Wat als je boosheid voelt opkomen? Hoe kan je daarmee omgaan?⁠ Als je merkt dat je toch boos wordt, probeer dan het boos worden uit te stellen.⁠

Als je in bepaalde omstandigheden normaal boos wordt, stel dan je woede-uitbarsting 15 tellen uit en barst dan los zoals je gewend bent.⁠

Probeer het de volgende keer 30 tellen uit te stellen. Voer het aantal tellen steeds verder op.⁠

Zo krijg je steeds meer zelfbeheersing. Het is als het ware een spier die je kan trainen. Met veel oefening kan je woede helemaal elimineren.⁠

 

En wat als je toch een woede-aanval krijgt?⁠

 1. Ga dan (als het kan) weg uit de situatie en geef lucht aan je woede.⁠
 2. Ga rennen, beuk in je matras, schreeuw keihard onder de douche, ga schelden in een lege kamer… Wat jij lekker vindt, als een ander er maar geen last van heeft.⁠
 3. Ga daarna voor de spiegel staan. Accepteer de woede en het feit dat jij woedend bent.⁠
 4. Zeg 10-15 keer hardop in de spiegel: “ik ben woedend en dat is okay.”⁠ laat er iedere keer ongeveer 10 tellen tussen zitten om echt in je lijf te voelen wat het met je doet als je dit zegt.⁠
 5. Doe dit daarna nog een keer maar dan met deze zin: “ik mag er zijn, ik ben goed zoals ik ben, ook nu ik boos ben.”⁠
  Tegen jezelf praten in de spiegel kan heel onwennig en gek voelen, maar geloof me: het werkt!!⁠
  doordat je je boosheid accepteert en omdat je jezelf inclusief je boosheid accepteert ontstaat er ruimte om te begrijpen waarom je boos bent en er ontstaat ruimte om er anders mee om te gaan.⁠
 6. En wat ook helpt: humor. Het is onmogelijk om te lachen en tegelijkertijd boos te zijn.⁠

Genoeg manieren om met boosheid aan de slag te gaan toch?! Maar… Misschien wil je helemaal niet aan de slag met boosheid. Misschien wil je gewoon boos blijven…

 

Waarom blijven we boos?⁠

Als boosheid geen zin heeft, waarom zou je daar dan, bewust of onbewust, dan toch voor kiezen?⁠ Dat komt doordat boosheid je ook voordelen kan opleveren:⁠

 • Je hoeft geen verantwoordelijkheid te nemen voor je gevoelens. Je gebruikt je woede om een ander of een gebeurtenis de schuld te geven.⁠
 • Met je woede kun je mensen manipuleren. Vooral mensen die jonger, fysiek zwakker of mentaal zwakker zijn.⁠
 • Je krijgt er aandacht door.⁠
 • Woede is een makkelijk excuus: “ik kon me niet beheersen.”⁠
 • Je kan er je zin mee doordrijven omdat andere mensen geen zin hebben in je boze gedrag.⁠
 • Je kan er intimiteit en liefde mee vermijden als iets of iemand te dichtbij komt.⁠
 • Je kan anderen met schuldgevoelens manipuleren doordat ze zich afvragen wat voor ergs ze hebben gedaan dat jou zo kwaad maakte. Dat geeft je macht. ⁠
 • Je kan het gebruiken om uit contact te gaan als een situatie te dreigend voor je wordt.⁠
 • Na een woedeaanval kan je medelijden met jezelf hebben omdat niemand je begrijpt.⁠
 • Als je boos bent verwachten mensen niet van je dat je nog helder kunt nadenken.⁠
 • Je kan je verlies of je slechte prestatie verontschuldigen met een woede-aanval. Misschien laten mensen je zelfs wel winnen.⁠

 

Als boosheid in mediation blijft

Er zijn dus genoeg redenen om boos te blijven. Als ik bemerk in een mediation dat boosheid blijft hangen, ondanks dat er goed met elkaar is gesproken, dan las ik een caucus in. Dat biedt mij de gelegenheid om 1-op-1 met de betreffende partij te praten over het waarom van de boosheid, zonder dat die persoon dan gezichtsverlies lijdt naar de andere partij toe.

Hoe werkt ons brein in conflictsituaties?

Werking van het brein bij conflicten

Het menselijk brein heeft zich gedurende de evolutie ontwikkeld in een drieledig brein. Ieder deel heeft zijn eigen rol. De onderlinge communicatie tussen de verschillende delen verloopt verre van soepel. Dit heeft zo zijn invloed op ons gedrag in conflictsituaties. Hoe kun je als mediator je voordeel doen met de huidige kennis uit de neurowetenschappen?

Ons brein is drieledig

 • Het oudste deel van het menselijk brein is bekend onder de naam reptielenbrein. Dit oude hersendeel waartoe ook de hersenschors behoort, is verantwoordelijk voor onder meer het ademhalen en de hartslag. Het is ook het deel waar onze overlevingsmechanismen en de agressie zit.
 • Het zoogdierenbrein, beter bekend als het limbische systeem, is de plek waar emoties, sociaal gedrag, motivatie en emotioneel geheugen een belangrijke rol spelen. Hierin bevindt zich ook de amygdala. Deze amandelkern koppelt de informatie van diverse zintuigen aan emoties en legt het vast in het geheugen. Je onthoudt de plezierige en de nare dingen. Het ene wil je graag herhalen, het andere wil je juist vermijden.
 • Het limbische systeem is goed verbonden met de neocortex, het meest jonge deel van ons brein. Hier vindt cognitie, het interpreteren van gevoelens en bewust denken plaats. Deze neocortex is zowel bij de mens als bij hogere zoogdieren goed ontwikkeld.

Van deze drie onderdelen is het reptielenbrein het meest dominant. Dat is nuttig als het gaat om het overleven van de soort, maar voor een conflictsituatie een stuk minder handig.

De invloed van ons brein op hoe we omgaan met conflicten

Zonder hier nu een te diepgaand neurowetenschappelijk verhaal van te maken, kun je stellen dat de mens meestal op situaties reageert vanuit zijn verschillende hersendelen. Zou de mens louter de neocortex gebruiken, dan waren we rationele mensen die weloverwogen beslissingen nemen en altijd bewust nadenken over situaties. Zo zitten we echter niet in elkaar. Het gevoel van gevaar bijvoorbeeld wordt ons rechtstreeks doorgeseind vanuit het reptielenbrein. En zoals we hebben gezien, kan dit onderdeel van ons brein behoorlijk dominant zijn. Het zijn dan ook gevoelens die je niet zomaar kunt negeren.

Emoties niet negeren

Dat geldt ook voor de emoties uit het limbische systeem. Wanneer betrokkenen bij een conflict hun verhaal doen, kan dit heftige emotionele reacties oproepen. Dat is zowel mogelijk bij de persoon die het verhaal vertelt, als degene die het aanhoort. Toch is dat geen reden om er maar van af te zien en het conflict op een puur rationele wijze te benaderen. Stoom afblazen en emoties vrijmaken, kan uiteindelijk voor veel opluchting zorgen en de weg vrijmaken voor een rationelere aanpak.

Hoe kan je deze kennis over het brein toepassen in mediation?

Als mediator kan je bovenstaande inzichten als volgt toepassen:

 • Door de oorzaak van emoties te bespreken, kun je de perceptie van dreiging of gevaar verminderen. Als mediator moet ik over een antenne beschikken om de gevoelens van dreiging en angst bij betrokkenen te onderkennen. Ik ga empathisch met deze gevoelens om, maar ik waak ervoor dat ik mij laat meeslepen door de emoties van de betrokkenen.
 • Een gevoel van veiligheid creëer je ook door duidelijk te zijn over het mediationproces. Het is belangrijk dat mensen van tevoren weten waar ze aan toe zijn. Daarnaast moet je ervoor zorgen dat je tijdens de gesprekken een sfeer weet te scheppen waarin mensen op een respectvolle manier met elkaar omgaan. Ik geef daarin zelf zoveel mogelijk positieve feedback aan de verschillende deelnemers van het gesprek.
 • Je kunt het beloningscentrum stimuleren. Een van de manieren om dat te bereiken is dat er sprake is van eerlijkheid en gelijkwaardigheid. Dit is alleen mogelijk wanneer beide partijen het gevoel hebben dat ze fair behandeld worden. Op die manier zijn mensen ook eerder bereid om met elkaar samen te werken. Het is daarom belangrijk dat beide partijen evenveel ruimte krijgen om hun verhaal te vertellen en evenveel invloed hebben op het proces en het bedenken van oplossingen. Tenslotte moeten de betrokkenen ook helder voor ogen hebben wat hun gezamenlijke belangen zijn.

Nog veel winst te behalen: conflict- management

Wat is conflictmanagement?

Conflictmanagement heeft als doel om conflicten vroegtijdig te herkennen waardoor je escalatie kunt voorkomen en de negatieve gevolgen kunt beperken. Daarnaast is het er ook op gericht om de positieve mogelijkheden van een conflict juist te benutten.

Risicomanagement

Ondernemingen die te maken hebben met conflicten zijn daar over het algemeen niet blij mee. Ze kosten een hoop tijd, energie en geld. Conflicten vormen een risico voor iedere organisatie. Conflictmanagement wordt daarom wel gezien als een van de belangrijke bouwstenen van risicomanagement. Een conflict managen betekent dat je continu bezig bent met het evalueren van een geschiloplossingstraject. Is dit de beste manier om tot een oplossing te komen of moeten we overstappen op een andere strategie?

Integraal conflictmanagement

Vooral grote multinationals hebben conflictmanagement tot een integraal onderdeel van hun beleid gemaakt. Voor het merendeel van het bedrijfsleven is dit echter nog niet het geval. De gangbare handelswijze in veel bedrijven is nog altijd: ‘kunnen we er samen niet uitkomen, dan stappen we naar de rechter.’ De macht der gewoonte en onbekendheid met mediation spelen hierin meestal een doorslaggevende rol.

Weerbarstige praktijk

De wil is er soms wel, maar om dat vervolgens ook toe te passen, is vaak nog een brug te ver, zo luidde de conclusie van een onderzoek dat in 2005 onder Duitse ondernemingen werd uitgevoerd. Veel van deze ondernemingen gaven te kennen dat mediation en onderhandelen methoden zijn die de meeste voordelen kunnen opleveren, maar dat de praktijk weerbarstig is. Bijvoorbeeld omdat de wederpartij het niet ziet zitten of zelf al juridische stappen heeft gezet. Het zijn vooral de bedrijven die al een mediationclausule in hun contract hebben, waar mediation de geëigende weg is om naar een oplossing van een conflict te zoeken. Dat gaat ook steeds vaker op voor ondernemingen waar er bij de juridische afdeling al voldoende kennis is over mediation.

Wat zijn de voordelen van conflictmanagement?

Als een conflict niet goed gemanaged wordt kan dat behoorlijk wat gevolgen hebben voor een onderneming. Los van de financiële gevolgen, moet je ook denken aan beschadigde relaties, onrust bij het personeel, minder motivatie en een groter verloop. Daarnaast gaan conflicten vaak gepaard met schade aan het imago. Het leidt onherroepelijk tot gemiste kansen en verloren klanten. Er is dus veel voor te zeggen om een conflict met behulp van mediation op te lossen. Niet alleen is dat een stuk goedkoper en neemt het minder tijd in beslag dan wanneer je als bedrijf naar de rechter stapt, het leidt in veel gevallen ook tot minder verlies van kansen, klanten en personeel.

Lees hier hoe DOOR1DEUR een zakelijke conflict voor u in goede banen leidt.