Wat is de toegevoegde waarde van een mediator?

Mediator Mieke van der Linden

Wanneer mensen geen ervaring hebben met mediation, willen ze nog wel eens twijfelen aan de toegevoegde waarde. “Als twee partijen te ver uit elkaar staan en er samen niet uitkomen, wat kan een mediator daar dan nog aan doen?” Hoog tijd om aan die toegevoegde waarde eens een blogartikel te wijden.

Orde in de chaos

Je zou een conflict kunnen omschrijven als chaos. De toegevoegde waarde van een mediator is om daarin orde te brengen. Dit houdt in dat je het proces op een duidelijke en professionele manier moet sturen, de communicatie en denkprocessen structureert en de emoties reguleert. Omdat je spelregels introduceert, creëer je duidelijkheid en voorspelbaarheid. Je zorgt er bijvoorbeeld voor dat mensen zich aan de afspraken houden, onderling respect tonen en elkaar laten uitpraten. Daarnaast waak je ervoor dat je alle partijen evenveel invloed geeft op het proces. Zo creëer je een situatie waarin er sprake is van een evenwichtige machtsbalans.

Kijken naar de toekomst

In een conflictsituatie zijn mensen vaak geneigd om te blijven hangen in het verleden. De toegevoegde waarde van een mediator is nu juist om conflictpartners te wijzen op de toekomst. Ik wijs ze er dan ook op dat het gaat om de gezamenlijke belangen en niet om de verschillen. Dat vergt niet alleen dat je toekomstgericht denkt en doet. Je moet ook inhoud van emotie kunnen onderscheiden. Dat is voor de betrokkenen meestal niet zo eenvoudig. Als onafhankelijk en onpartijdig bemiddelaar die tussen de partijen instaat, kan ik de betrokkenen helpen om de emotie los te koppelen van de inhoud. Het kan daarbij nuttig zijn om verder te kijken dan het conflict zelf en zaken te onderzoeken die daarbuiten staan, maar wel van invloed kunnen zijn bij het vinden van een oplossing.

Beide partijen apart spreken

De toegevoegde waarde van een mediator komt ook tot uiting in individuele gesprekken met beide conflictpartners. Het voordeel van aparte gesprekken is dat je in vertrouwen de mogelijke oplossingen kunt onderzoeken. Het biedt mij daarnaast de mogelijkheid om vertrouwelijke onderwerpen te bespreken. Zo krijg ik een beter inzicht in de werkelijke belangen, maar ook in de blokkades die ervoor zorgen dat de betrokkenen het conflict niet zelf kunnen oplossen. Vaak heeft dit te maken met emoties, conflictpartners willen geen gezichtsverlies leiden, eisen excuses, hebben geen vertrouwen in de ander of zijn van mening dat deze te kwader trouw handelt. Wanneer je meer inzicht hebt in deze blocking issues en deze vervolgens bespreekbaar kunt maken, open je de wegen om uit het conflict te komen.

Ruime ervaring in het begeleiden van gesprekken

Als mediator kan ik bogen op een jarenlange ervaring. Ik weet hoe ik gesprekken het beste kan begeleiden en welke vraagtechnieken en interventiemethoden ik moet gebruiken. Ik zorg ervoor dat de discussie evenwichtig verloopt en dat de betrokkenen evenveel aan het woord komen. Met een bovengemiddeld slagingspercentage, ontvang ik regelmatig lovende reacties op mijn manier van werken. DOOR1DEUR mediation is zonder meer een toegevoegde waarde, aldus mijn klanten.

 

 

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.