Toevoeging (= subsidie) | DOOR1DEUR - Apeldoorn Skip to content

Toevoeging bij mediation bij scheiding

Voor een toevoeging (=subsidie) komt u in aanmerking als én uw inkomen én uw vermogen onder een bepaalde grens liggen. De overheid betaalt dan mee aan de kosten van uw mediator en u betaalt zelf alleen een vaste eigen bijdrage van maximaal € 121,- (en daarnaast eventuele kosten zoals griffierecht). Een mediator die is aangesloten bij de Raad voor Rechtsbijstand zal aan het begin van het mediationtraject altijd voor u checken of u in aanmerking komen voor de toevoeging. En zo ja, deze kosteloos voor u aanvragen.

Met de info op deze pagina kunt u zelf nagaan of u mogelijk in aanmerking komt voor een toevoeging. Dat is eerder het geval dan u misschien denkt.

Zo wordt bijvoorbeeld niet uitgegaan van uw feitelijke inkomen maar van uw fiscale inkomen. Dat is meestal lager, aangezien daarbij allerlei aftrekposten in aanmerking worden genomen zoals de hypotheekrente, alimentatie voor kinderen of ex-partner uit een eerder huwelijk en bij een ondernemer ook nog de zelfstandigenaftrek

Kom ik in aanmerking voor een toevoeging?

Of u voor een toevoeging in aanmerking komt hangt af van vier factoren:

  1. Uw huidige gezinssituatie
  2. Uw inkomen in 2022
  3. Uw vermogen in 2022
  4. Het resultaat van de zaak: De financiële middelen die u aan uw scheiding overhoudt

Peiljaar en inkomensbegrip

Het peiljaar voor uw inkomen en vermogen ligt twee jaar vóór het aanvraagjaar, dus in 2024 is het peiljaar 2022. Hoe hoger uw inkomen in het peiljaar, hoe hoger uw eenmalige eigen bijdrage. Voor het inkomen wordt uitgegaan van uw verzamelinkomen (ook wel belastbaar inkomen genoemd). Dat vindt u op uw aanslag of aangifte Inkomstenbelasting.

Gezinssituatie

Om te bepalen wat uw inkomensgrens is moet eerst uw gezinssituatie worden bepaald:

  • alleenstaand
  • alleenstaand met minderjarig(e) kind(eren)
  • samenwonend met een nieuwe partner

Bij echtscheiding en beëindiging samenwoning wordt u gezien als alleenstaand ook al woont u nog samen met uw ex-partner op één adres. Het inkomen van uw ex-partner wordt dus niet meegeteld. Dit is zo geregeld omdat u bij scheiding uw belangen tegenstrijdig kunnen zijn aan die van uw partner.

U wordt als alleenstaand met minderjarige kinderen beschouwd als u bij de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) op hetzelfde adres staat ingeschreven als uw kind(eren). Dat geldt voor beide partners.

Woont u inmiddels samen met een nieuwe partner? Tel dan zijn of haar inkomen op bij uw eigen inkomen!

Inkomen in 2022

Het peiljaar voor uw inkomen en vermogen ligt twee jaar vóór het aanvraagjaar, dus in 2024 is het peiljaar 2022. Hoe hoger uw inkomen in het peiljaar, hoe hoger uw eenmalige eigen bijdrage. Voor het inkomen wordt uitgegaan van uw verzamelinkomen (ook wel belastbaar inkomen genoemd). Dat vindt u op uw aanslag of aangifte Inkomstenbelasting.

Inkomensnormen en eigen bijdrage per 1 januari 2024 voor mediation

A. Alleenstaand

Verzamelinkomen 2022            t/m € 22.100     € 22.101 t/m € 31.100

Eigen bijdrage tot 4 uur            € 61                    € 61

Eigen bijdrage 4 uur of meer   € 61                    € 121

B. Alleenstaand met minderjarige kinderen*

Verzamelinkomen 2022            t/m € 30.700                  € 30.701 t/m € 44.000

Eigen bijdrage tot 4 uur            € 61                                   € 61

Eigen bijdrage 4 uur of meer   € 61                                   € 121

*Woont u inmiddels samen met een nieuwe partner? Tel dan zijn of haar inkomen op bij uw eigen inkomen!

Vermogen in 2022

Het peiljaar voor uw vermogen ligt twee jaar vóór het aanvraagjaar, dus in 2024 is het peiljaar 2022. U heeft geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand als uw vermogen in box 3 in het peiljaar 2022 meer was dan het op 2022 van toepassing zijnde drempelbedrag:

Drempelbedrag per persoon

2022 (het peiljaar):       € 31.747

Wat als mijn inkomen of vermogen na 2022  sterk is gedaald?

In 2024 wordt uitgegaan van uw inkomen en vermogen in 2022. Maar als uw inkomen nu veel lager is, kunt u een verzoek doen voor peiljaarverlegging naar 2024. Dan wordt er op uw verzoek gekeken uw situatie in 2024 in plaats van die in 2022. Uw mediator kan u hierover inlichten.

Het resultaat van de zaak

Het resultaat van de zaak is het nettobedrag dat u ontvangt na de scheiding, bijvoorbeeld van uw ex-partner wegens overbedeling bij echtscheiding of uit de opbrengst van de verkoop van de echtelijke woning. De maandelijkse alimentatie wordt niet beschouwd als resultaat van de zaak. Ook als u het geldbedrag nog niet ontvangen heeft maar er wel recht op heeft, wordt dit in aanmerking genomen. Dat is bijvoorbeeld het geval als het niet direct lukt om de woning te verkopen of als u pas over enkele jaren het uitkoopbedrag van uw ex-partner zult ontvangen. U heeft dan een vordering op een geldbedrag, en die vordering wordt beschouwd als resultaat van de zaak. Het is niet relevant waaróm u het resultaat van de zaak krijgt.

Het resultaat van de zaak mag niet hoger zijn dan de helft van de vermogensgrens die is gesteld voor het jaar waarin de zaak eindigt.

Stel dat uw zaak eindigt in 2024:  In 2024 is de gestelde vermogensgrens € 36.952 per volwassene. Dan mag u maximaal 50%, dus € 18.476 aan financiële middelen uit de scheiding overhouden. Als na afloop van uw zaak blijkt dat u boven dit bedrag zit dan wordt uw toevoeging door de Raad voor Rechtsbijstand weer ingetrokken en moet u zelf uw mediationkosten betalen.

Een voorbeeld van een resultaatsbeoordeling

U bent een alleenstaande van 45 jaar met 2 kinderen. Uw scheiding eindigt in 2024. De gestelde vermogensgrens voor 2024 bedraagt € 36.952. De helft hiervan is € 18.476. Dit is de voor u geldende resultaatsgrens.

Stel, u ontvangt als resultaat van de zaak € 19.000. In dat geval trekt de Raad voor Rechtsbijstand uw toevoeging met terugwerkende kracht in, omdat het resultaat van de zaak voor u meer bedraagt dan de helft van het heffingsvrije vermogen.

Wat als mijn toevoeging weer wordt ingetrokken?

Het intrekken van de toevoeging betekent dat u met terugwerkende kracht zelf de kosten van de mediator moet betalen. Om niet voor verrassingen te komen staan, wordt door ons kantoor tevoren een duidelijke afspraak met u gemaakt over het tarief voor het geval de toevoeging wordt ingetrokken. Het is verstandig om hiervoor geld opzij te leggen.

Heeft het aanvragen van een toevoeging nut als er een te groot resultaat van de zaak wordt verwacht? 

Is vooraf al duidelijk is dat de toevoeging na resultaatsbeoordeling zal worden ingetrokken? Dan heeft het toch zin om bij de start van de mediation een toevoeging aan te vragen!

Op de eerste plaats is er bijvoorbeeld een (misschien kleine, maar toch) kans dat de echtscheiding niet doorgaat doordat u zich verzoent. Het aanwezige vermogen wordt dan niet beschouwd als resultaat van de zaak en de toevoeging blijft in stand.

Op de tweede plaats ontvangt u van de Rechtbank een korting van ruim 70% op het griffierecht als aan u een toevoeging is verleend. Deze korting wordt niet teruggedraaid als de toevoeging wordt ingetrokken. Bij een mediation echtscheiding of beëindiging samenwoning betaalt u dan voor het griffierecht € 43,50 in plaats van € 160 per persoon. Dit voordeel heeft u bij een toevoeging dus sowieso.

Complexe regelgeving

De regels voor een toevoeging zijn behoorlijk ingewikkeld. Tijdens het eerste gesprek kan direct worden beoordeeld of u mogelijk voor een toevoeging in aanmerking komt en hoe hoog uw eigen bijdrage zal zijn. Brengt u dan wel uw aangifte of aanslag inkomstenbelasting 2022 mee!

Op www.rvr.org  vindt u meer over de regelgeving voor toevoegingen.

Meer informatie?

De mediator van DOOR1DEUR kan u verder informeren. Neem contact op.

– U kunt aan de informatie op deze pagina geen rechten ontlenen. 

Ook een mediator nodig? Of u nu een arbeidsconflict heeft of problemen heeft in de samenwerking: Als u wilt ingrijpen dan sta ik direct voor u klaar.