Verschillende soorten conflicten 

Als mediator heb ik te maken met verschillende soorten conflicten. Ze kunnen ‘koud’ of ‘warm’ zijn, zakelijk, organisatorisch, sociaal-emotioneel en relationeel. De verschillende type conflicten en oorzaken vragen telkens om een specifieke benadering en aanpak. In dit blogartikel ga ik uitgebreid in op de manieren waarop een conflict tot uiting komt.

Warme en koude conflicten

Wanneer mensen aan het schreeuwen zijn, driftig met hun handen zwaaien of zelfs handtastelijk worden, dan kun je maar een ding concluderen: Er is hier sprake van een warm conflict. De spanning laait in korte tijd op en je bent geneigd te denken dat er een fikse ruzie gaande is. Dit hoeft overigens niet te betekenen dat de conflictpartners het ook altijd zo kwaad menen. Sommige mensen uiten zich nu eenmaal op een meer expressieve manier dan anderen. Maar dat er sprake is van een conflict, dat is duidelijk.

Koude conflicten zijn in tegenstelling tot warme conflicten een stuk moeilijker waar te nemen. Ze zijn veel subtieler en kunnen jaren voortwoekeren zonder dat iemand er iets van merkt. Dat komt ook omdat de betrokkenen zelf meestal doen alsof er niets aan de hand is. Koude conflicten worden vaak gekenmerkt door beleefd, maar ook afstandelijk en cynisch gedrag en een grote mate van geloof in het eigen gelijk. Dit soort conflicten kunnen uiteindelijk veel meer gevolgen hebben dan de warme variant. Vooral wanneer ze al een lange tijd sluimeren, is de kans groot dat het op een gegeven moment tot een uitbarsting komt. Als conflictcoach kun je wanneer je merkt dat er een dergelijke ‘koude oorlog’ aan de gang is, het vuurtje een beetje opstoken en bewust wat provoceren. Dit heeft als doel dat er meer emoties loskomen en het conflict in een stroomversnelling geraakt.

Zakelijke en sociaal-emotionele conflicten

Je kunt een belangrijk onderscheid maken tussen conflicten waarbij het interpersoonlijke contact een rol speelt en conflicten waarbij de relatie tussen personen niet van invloed is. Dat wil overigens niet zeggen dat de twee soorten conflicten altijd strikt van elkaar zijn gescheiden. Naarmate het conflict verder escaleert, komen er steeds meer interpersoonlijke elementen naar boven.

  • Taakinhoudelijke conflicten kun je vrij goed managen. Het is hierbij van belang dat collega’s de ruimte krijgen om samen te werken en op een constructieve manier ideeën en informatie kunnen uitwisselen. Dit soort conflicten ontstaan onder meer wanneer er onduidelijkheid bestaat over de taakverdeling. Wie is verantwoordelijk voor wat? Ook kunnen er conflicten ontstaan over hoe een proces moet worden aangepakt en wat nu precies de doelstellingen zijn. Door hierover duidelijke afspraken te maken tijdens het overleg kun je een hoop problemen voorkomen.
  • Schaarsteconflicten hebben te maken met de verdeling van de middelen. Deze zijn maar beperkt aanwezig. Hoe wordt de koek verdeelt? Je kunt hier onderhandelen en tot een compromis zien te komen waarbij iedereen water bij de wijn doet of zoeken naar creatieve oplossingen die iedereen in zijn voordeel kan uitleggen. Dat laatste is natuurlijk het meest bevredigend, maar ook lastiger om te realiseren.
  • Relationele conflicten zijn veel gecompliceerder. Het gaat hier om de mens en zijn emoties. En die zijn vaak niet eenduidig. Mensen kunnen soms heel verschillend over een conflictsituatie denken. Wat de één als een groot probleem ervaart, kan voor de ander minder relevantie hebben. Dit soort conflicten hebben vaak betrekking op normen en waarden, verschillende meningen en inzichten en tegengestelde belangen. Ook op de werkvloer komen relationele conflicten voor. Wil je een dergelijk conflict oplossen dan zul je eerst de emoties moeten reguleren, zodat de betrokkenen weer meer taakinhoudelijk gaan denken.

Meer weten over conflictcoaching en mediation? Neem contact op met DOOR1DEUR

 

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *