Waarom mediation?

Mediation is een goede oplossing als:

 • beide partijen wel van goede wil zijn, maar communicatieproblemen hebben. U praat niet meer met elkaar, maar wilt wél graag het conflict oplossen. Of u praat nog wel, maar kunt het niet samen eens worden.
 • partijen de bereidheid hebben om er samen uit te komen.
 • partijen het belangrijk vinden om de relatie met de andere betrokkenen in stand te houden of niet nog slechter te maken.
 • partijen verwachten dat procederen geen echte oplossing biedt voor het werkelijke conflict.

Als u er met mediation toch niet uitkomt, dan kan alsnog een juridische procedure worden gevolgd.

Mediation is niet zinvol als:

 • een van de partijen belang heeft bij vertragingstactiek.
 • er geen enkele onderhandelingsruimte te vinden is.
 • er een openbare uitspraak van de rechter gewenst is.
 • er een (te) grote machtsongelijkheid bestaat.

Ook als het conflict al flink is geëscaleerd kan mediation een oplossing bieden. Juist door de kwestie terug te brengen naar de zaak waar het echt om draait.

Als u twijfelt of mediation in uw geval zinvol is, kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen voor advies. Wij staan u graag te woord.

Voor- en nadelen mediation

Voordelen van mediation (boven de gang naar de rechter)

 • korte doorlooptijd (meestal binnen 1 maand)
 • goedkoop
 • geheimhouding (de zaak ligt niet op straat)
 • eigen invloed op de oplossing
 • een duurzamere oplossing (mensen houden zich beter aan afspraken waar ze zelf aan hebben meegewerkt)
 • beter voor de onderlinge relatie
 • win – win situatie (er is geen verliezer)

Nadeel van mediation

Een nadeel van mediation is dat, als het mislukt en u alsnog naar de rechter wilt, u min of meer opnieuw moet beginnen.  Bij de rechter kunt u namelijk niet teruggrijpen op wat tijdens de mediation besproken is. Dat blijft strikt vertrouwelijk. Die vertrouwelijkheid is logisch, omdat u anders tijdens de mediation niet meer vrijuit kunt onderhandelen.

Succesfactoren mediation

Mediation kan alleen succesvol worden ingezet als:

 • beide partijen een oplossing willen zoeken en deze oplossing graag in eigen hand willen houden.
 • Er een geheimhoudingsplicht geldt.  Alles wat tijdens de mediation is besproken is vertrouwelijk. Zo kunt u vrijuit spreken. En kan niets van wat u zegt op straat komen te liggen of  tegen u worden gebruikt in een juridische procedure. De afspraken over geheimhouding staan in de mediationovereenkomst, die door de deelnemers wordt getekend voordat de mediation start.
 • de partijen die aan tafel zitten ook bevoegd zijn om een oplossingsovereenkomst aan te gaan.