Wat is mediation?

Bij mediation lost u samen met de andere partij uw conflict op met de hulp van een mediator.

Gemiddeld zijn 2 à 4 gesprekken nodig van elk ongeveer 2 uur.  86% van de zakelijke en 73% van de arbeidsmediations slaagt, vaak binnen een looptijd van minder dan 1 maand. Hoeveel gesprekken er in uw geval nodig zijn en over welke periode hangt af van de aard van het conflict en de partijen zelf. Er geldt een geheimhoudingsplicht.

De mediator

  • is onafhankelijk en kiest geen partij.
  • neemt geen beslissingen en zoekt ook geen oplossingen. Dit moeten de partijen namelijk zelf doen onder begeleiding van de mediator.
  • geeft beide partijen de gelegenheid hun verhaal te doen.
  • stelt confronterende vragen om zo te komen tot de achtergrond van de standpunten.
  • zorgt ervoor dat er geen oude koeien uit de sloot worden gehaald
  • houdt de snelheid in het proces.

Beide partijen komen zo tot de kern van hun probleem. Vervolgens begeleidt de mediator de partijen naar goede oplossingen. Deze oplossingen worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst en door beide partijen ondertekend. Deze overeenkomst is een juridisch geldig document dat beide partijen bindt.

 

Mediation werkt bij allerlei conflicten

Naast de meest voorkomende conflicten (echtscheidingen, arbeidsconflicten en zakelijke conflicten) zijn er nog vele andere soorten conflicten waarbij DOOR1DEUR u kan bijstaan:

Overheid en Burgerzaken
Belastingen, justitie en politie, dader-slachtoffer, buurt of stad, ruimtelijke ordening

Gezondheidszorg
Behandeling, letselschade

Bedrijfsleven
Bedrijfsovername, opvolging, consumenten transacties, contracten, samenwerking

Familie
Erven, familieverhoudingen, omgangsregelingen

Werk en arbeid
Arbeidsvoorwaarden, bestuursconflicten, ontslag, ziekteverzuim

Onderwijs
Examens, toelating

Particulier
Aankoop en verkoop, buurt, buren, bouwen en verbouwen

Hoe verloopt een mediation?

Kennismaking

Bij de eerste kennismaking legt de mediator u uit hoe de mediation in zijn werk gaat. Ook toetst de mediator  of mediation de beste aanpak is van het probleem en of beide partijen inderdaad bereid zijn om via mediation hun geschil op te lossen.

De kennismaking is gratis en vrijblijvend. Op basis van dit gesprek kunt u beoordelen of u wel of niet gebruik wilt maken van  de diensten van DOOR1DEUR.

Het eerste gesprek In dit gesprek worden eerst de spelregels uitgelegd.  Bijvoorbeeld dat er vertrouwelijk met gegevens moet worden omgegaan en wat de kosten zijn.  Alle afspraken staan in de mediationovereenkomst, die beide partijen vervolgens ondertekenen. Daarna start de mediation.

Oplossingen
De mediator brengt van beide partijen alle belangen in kaart. In de gesprekken wordt stapsgewijs gezocht naar oplossingen waarmee beide partijen vrede kunnen hebben. De oplossingen kunnen puur praktisch zijn, maar ze kunnen ook gericht zijn op verbetering van de onderlinge communicatie.

De gevonden oplossingen worden aan het eind van de mediation gecontroleerd op haalbaarheid. Hierbij wordt zo nodig een externe deskundige (bijvoorbeeld een jurist of een accountant) ingeschakeld.

Het vastleggen van de afspraken

Afspraken worden schriftelijk vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst en door partijen ondertekend. Deze overeenkomst is een juridisch geldig document dat beide partijen bindt.