Wat kost een arbeidsconflict?

Arbeidsconflicten kunnen bedrijven flink op kosten jagen. Het gaat hierbij niet alleen om de proceskosten wanneer er juridische stappen worden ondernomen. Ook ziekteverzuim, minder plezier in het werk en het verlies van ervaren personeel spelen een rol in het kostenplaatje.

Wat betekenen interne conflicten voor een bedrijf?

Wanneer twee of meer werknemers een conflict hebben, heeft dat verregaande gevolgen voor een organisatie. Dit is niet alleen uit te drukken in de ‘harde kosten’, die daadwerkelijk meetbaar zijn, maar ook in de ‘zachte kosten’. Deze zijn niet precies in een geldbedrag uit te drukken, maar hebben wel degelijk een financiële impact. Uit de verschillende onderzoeken die naar deze conflicten zijn gedaan, blijkt onder meer het volgende:

1. Verspilde tijd

Het is moeilijk om precies te achterhalen hoeveel tijd verspild wordt en energie verloren gaat aan een conflict. Feit is wel dat als je dit bij elkaar optelt er heel wat uren in gaan zitten. Deze verspilde arbeidsuren moeten wel gewoon worden doorbetaald door de werkgever.

2. Verminderd plezier in het werk

Het komt vaak voor dat de betrokkenen bij een conflict met minder plezier naar hun werk gaan. Zeker naarmate het conflict langer speelt. De conflictsituatie kan echter ook zijn weerslag hebben op de hele afdeling en de werksfeer negatief beïnvloeden. De ene werknemer zal zich hier beter voor kunnen afsluiten dan de ander. Wie dat niet zo goed kan, zal ook minder werkplezier hebben.

3. Kosten ziekteverzuim

Sommige werknemers hebben zoveel last van de conflictsituatie dat zij te maken krijgen met stress en zich ziek melden. Dat kan variëren van baaldagen of kortstondige ‘griepjes’ tot een langdurig ziekteverzuim. Een ‘ziekmakend’ conflict leidt ook tot meer kosten voor onder meer de bedrijfsarts en ziektekostenpremies.

Uit onderzoek van Kronos (2015) blijkt dat de productiviteit lijdt onder de afwezigheid van een werknemer. Medewerkers zijn 24% minder productief wanneer een collega afwezig is door het opvangen van werkzaamheden. Leidinggevenden zijn 17% minder productief omdat zij vervanging moeten regelen of processen moeten aanpassen. Gemiddeld besteden leidinggevenden ruim 3 uur per week aan het opvangen van afwezigheid door het regelen van vervanging, het aanpassen van de werkzaamheden of het geven van instructies aan de vervangers.

De kosten van een verzuimende werknemer worden geïndiceerd op 405 euro per dag (CPB 2020).
Uitgaande van een modaal jaarinkomen in Nederland van € 36.500,- (cijfers CPB, 2019) bestaat dit bedrag uit de volgende onderdelen:

  • Loondoorbetaling: 153 euro
  • Kosten vervanging: 191 euro
  • Omzetverlies tijdens afwezigheid: 43 euro
  • Kosten arbodienstverlening: 10 euro
  • Interne verzuimbegeleiding: 8 euro

Totaal verzuimkosten: 405 euro per dag.

4. Verlies van ervaren personeel

Verminderd plezier kan ook leiden tot vrijwillig vertrek van een werknemer. Chronische conflicten leiden in de helft van de gevallen tot een dergelijk zelfgekozen vertrek. In 90% procent van de gevallen is het niet de beslissende factor maar wel een onderliggend motief. Investeren in personeel is een dure aangelegenheid, vroegtijdig, vrijwillig vertrek brengt veel extra kosten met zich mee. Dat kan variëren van de kosten voor outplacement tot een sollicitatieprocedure en het inwerken van een nieuwe medewerker.

5. Minder goede beslissingen

Voor het nemen van een weloverwogen beslissing is het van belang dat er sprake is van een optimale uitwisseling van informatie onderling. In een conflictsituatie kan het zijn dat er informatie wordt achtergehouden of dat deze incompleet is.

6. Schade en diefstal

Arbeidsconflicten kunnen oorzaak zijn van schade en diefstal van inventaris en apparatuur.

Kosten van vertrek en verzuim veel hoger dan mediation

Zoals we hebben gezien leiden conflicten in veel gevallen tot een toename van het ziekteverzuim of (vrijwillig) vertrek van sommige werknemer(s). Samen vormen ze de hoogste kostenpost voor ondernemingen. Deze steken schril af bij de kosten van een mediationtraject. Bovendien is het resultaat van mediation in driekwart van de gevallen dat de werknemer wel in dienst blijft. Bedrijven kunnen heel wat kosten besparen wanneer conflicten vroegtijdig worden onderkend en er gericht wordt gewerkt aan een oplossing.

Conflictcoach en mediator bewijzen nut

Het voortschrijdend inzicht dat conflictmanagement integraal onderdeel uit zou moeten maken van het beleid wint de laatste jaren aan terrein. Medewerkers kunnen leren hoe zij beter met conflicten kunnen omgaan. Met behulp van gerichte trainingen van een conflictcoach neemt de conflictvaardigheid toe. Zijn conflicten al verder geëscaleerd dan is de tussenkomst van een mediator zeker geen overbodige luxe. Het bespaart kosten, de doorlooptijd bij arbeidsconflicten is een stuk korter en het (vrijwillig) vertrek van de werknemer(s) zal hier aanmerkelijk door worden beperkt.

Mieke van der Linden

Ik ben een ervaren MfN-registermediator en gespecialiseerd in arbeidsconflicten en samenwerkingsconflicten. Neem gerust contact met mij op voor tips en adviezen m.b.t. conflicten.

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *