Wie betaalt bepaalt?

Verdeling kosten bij arbeidsconflict

Hoe worden de kosten van mediation verdeeld bij een arbeidsconflict?
Wie betaalt de kosten van mediation bij een arbeidsconflict? Draaien werkgever en werknemer hier gezamenlijk voor op? En wat doet dat met de onpartijdigheid voor de mediator? In dit artikel leg ik uit hoe dat in de praktijk in zijn werk gaat.

Kosten eerlijk delen bij arbeidsconflict?

De kosten van mediation worden normaal gesproken door beide partijen gedeeld. Denk bijvoorbeeld aan bemiddeling in de relationele sfeer, zoals een echtscheiding of bij een zakelijk conflict tussen twee zakenpartners. Bij een arbeidsconflict ligt dat anders. Vooral als het gaat om een conflict tussen werkgever en werknemer zal in de meeste gevallen de werkgever de kosten op zich nemen. De financiële draagkracht van het bedrijf of instelling is nu eenmaal hoger dan die van een individuele medewerker.

Bemiddeling op advies van derden

Mediation vindt nogal eens plaats op basis van het advies van derden. Bedrijfsartsen bijvoorbeeld adviseren tegenwoordig regelmatig voor professionele bemiddeling wanneer een werknemer medische klachten heeft. Zij komen tot een dergelijk advies omdat ze de indruk hebben dat de medische klachten direct in verband staan met een arbeidsconflict. Dit advies is niet geheel vrijblijvend. Hoewel een bemiddeling altijd plaatsvindt op basis van vrijwilligheid kan het voor zowel de werkgever als de werknemer negatieve gevolgen hebben wanneer zij weigeren om aan een mediationtraject deel te nemen. Lees hierover ook mijn blog  ‘Is deelname aan mediation wel zo vrijwillig?’.

Verdeling kosten vastgelegd in mediationovereenkomst

Wanneer de werkgever en werknemer er beiden mee instemmen om deel te nemen aan een mediationtraject ligt het voor de hand dat er wat betreft de kosten eerder naar de werkgever wordt gekeken dan naar de werknemer. Toch komt het ook voor dat de werknemer er juist zelf voor kiest om bijvoorbeeld 10% van de kosten te betalen. Anderzijds wordt dit soms ook door de werkgever verlangd. De reden hierachter is dat de mediation dan minder vrijblijvend is en de werknemer zich meer betrokken zal voelen.
Wanneer het bemiddelingstraject van start gaat, moet je als mediator dus eerst goed bespreken hoe de kosten worden verdeeld. Daarnaast kan er een maximumbedrag voor de werknemer worden overeengekomen. De gemaakte afspraken hierover worden vastgelegd in een mediationovereenkomst.

Werknemer vreest partijdigheid

Het is voor een werknemer natuurlijk aantrekkelijk wanneer de werknemer de kosten voor zijn rekening neemt. De keerzijde is echter dat een werknemer zich hierdoor ook afhankelijk van de werkgever voelt. Hoe weet je zeker dat degene die betaalt niet ook bepaalt en invloed kan uitoefenen op het mediationtraject? Dat geldt bijvoorbeeld ook wanneer er een conflict is tussen een medewerker en een leidinggevende. Het kan dan voorkomen dat de medewerker zich afvraagt of een mediator wel voor 100% onpartijdig is. Als mediator probeer ik dit wantrouwen weg te nemen door:

  • Dit meteen al in het intakegesprek expliciet aan de orde te stellen
  • Transparant te zijn over mijn relatie met de werkgever
  • Duidelijk aan te geven dat de werknemer ook voor een andere mediator kan kiezen als hij of zij onvoldoende vertrouwen heeft in de mediator
  • Door in de mediationovereenkomst op te nemen dat “De verplichting van de werkgever om de mediationkosten te betalen geldt ongeacht het verloop en het resultaat van de mediation.”

Straks weer DOOR 1 DEUR

Al meer dan 10 jaar houd ik mij bezig met mediation en help ik mensen op weg om weer samen door een deur te kunnen. Of wanneer dit beter is voor beide partijen op een goede manier uit elkaar te gaan. Neem vandaag nog contact op wanneer jij op zoek bent naar een professionele mediator op het gebied van arbeidsconflicten.