Mediation bij zakelijke conflicten | DOOR1DEUR - Apeldoorn Skip to content

Mediation bij zakelijke conflicten

Wat gebeurt er als je niet of te laat een mediator inschakelt?

 • Je riskeert het verlies van een waardevolle zakenrelatie/klant.
 • In het ergste geval kan de toekomst van het bedrijf of die van jezelf op het spel staan.
 • Een kostbare en lang durende rechtszaak met een onzekere uitkomst.
 • Langslepend conflict dat stress geeft en ten koste gaat van belangrijker zaken (je corebusiness).
 • Imagoschade voor je bedrijf of jezelf.

Maak van je conflict geen juridisch probleem, maar een managementvraagstuk!

Bij zakelijke conflicten wordt al snel de juridische weg ingeslagen. Maar dat resulteert altijd in een oplossing gebaseerd op juridische aspecten. Bij mediation ligt de focus juist op persoonlijke en bedrijfsmatige belangen en de toekomst, in plaats van op juridische standpunten en het verleden. Jij mag kiezen. Maak je van je conflict een juridisch probleem? Of een managementvraagstuk?

Mediator Mieke van der Linden

Ik ben Mieke van der Linden, MfN-register business- en arbeidsmediator.

Als businessmediator heb ik een neus voor de persoonlijke factoren en behoeften die bij zakelijke geschillen steevast een rol spelen.

Die liggen vaak verborgen onder een complex geheel van juridische, organisatorische, emotionele en financiële aspecten.

Uiteindelijk zijn we allemaal mens.

Voor een succesvolle mediation vind ik het essentieel dat ik een veilige en gestructureerde omgeving creëer met behulp van:

 • vertrouwelijke intakegesprekken
 • prettig persoonlijk contact
 • helder proces met duidelijke spelregels
 • rust en respect
 • de juiste balans tussen doel- en mensgericht
 • het geven van sturing op natuurlijke wijze

Binnen die omgeving gebruik ik mijn intuïtie, analytisch vermogen, goed kunnen doorvragen en empathisch luisteren om snel tot de kern te komen.

De open houding, die ontstaat bij partijen doordat zij zich weer gezien en gehoord voelen, maakt duurzame oplossingen mogelijk.

Zo heb ik in de afgelopen 12 jaar als mediator honderden conflicten opgelost binnen het bedrijfsleven, de professionele dienstverlening, de zorg- en culturele sector en de (semi) overheid.

Dat doe ik graag. Ik houd namelijk van harmonie en ben een helper. Mensen kunnen enorm lijden onder een conflict. 

Het is mijn missie om dat menselijk lijden te verzachten.

Kies je voor mediation, dan kies je voor:

 • Behoud van de relatie, ook als jullie wegen zich scheiden.
 • Behoud van imago.
 • Zelf controle houden over de oplossing.
 • Inzicht krijgen in het ontstaan en voortduren van het conflict en je eigen rol daarin.
 • Tijd besparen. Een mediationtraject duurt circa 6 weken in plaats van enige maanden tot jaren
 • Kosten besparen. Mediation is sneller en goedkoper dan een rechtszaak.

Het mediationtraject

Vanaf het moment dat je contact met mij opneemt word je door mij ontzorgd. Voor zover je daar zelf behoefte aan hebt.

 • Ik neem het voortouw en onderhoud het contact met beide partijen totdat de mediation is beëindigd.
 • In het intakegesprek geef ik je tips en adviezen die bijdragen aaneen goed verloop van de gesprekken.
 • Van ieder gesprek maak ik een gespreksnotitie. Zo heb je de werkafspraken op een rij, kan je checken of jouw punten goed zijn overgekomen en is een terugkoppeling geven aan je adviseurs of vertrouwenspersonen snel gedaan.

In de mediation verkennen we gezamenlijk de ontstane situatie en bepalen we het gewenste einddoel. Vervolgens werken we actief naar dat einddoel toe, onderhandelen waar nodig en leggen concrete afspraken vast. Als mediator ben ik hierbij geen scheidsrechter, maar een neutraal en onpartijdig gespreksleider.

Intakegesprekken

Voordat de gezamenlijke gesprekken van start gaan, worden intakegesprekken met de betrokkenen gevoerd. Ter kennismaking en om een eerste beeld te krijgen van de wijze waarop partijen in het conflict zitten en de belangen die daarbij een rol spelen. Tijdens de intakegesprekken ontstaat helderheid over de volgende zaken:

 • Wat is de mate van escalatie?
 • Is de zaak geschikt voor mediation?
 • Is er voldoende commitment bij alle partijen om het conflict door middel van mediation op te lossen?
 • Wie zijn partij in het conflict?
 • Wie zijn de aangewezen personen om aan de mediation deel te nemen?
 • Hebben die personen voldoende mandaat?
 • Is er sprake van een achterban? Zo ja, wie vormen de achterban? En heeft de achterban voldoende vertrouwen in hun vertegenwoordiger?

De intakegesprekken zorgen ervoor dat ik als mediator effectiever te werk kan gaan. Uit onderzoek is ook gebleken dat mediation een grotere kans van slagen heeft als er eerst intakegesprekken worden gevoerd.  

Start en doorlooptijd

Je kan binnen drie werkdagen terecht voor een intake. Uitgezonderd schoolvakanties. Gegarandeerd. Ook vervolgafspraken kunnen snel worden ingepland. Gemiddeld duurt een zakelijke mediation 6-8 weken.

Als een zakelijke conflict de bedrijfsvoering stagneert is de tijdsdruk enorm hoog. Je kan dan kiezen voor een mediationdag. We gaan dan samen ‘de hei op’ en doorlopen in één intensieve dag het gehele mediationproces.
Zo kom je in één dag tot een gezamenlijk gedragen oplossing. De organisatie kan weer verder!

Locatie

De mediation vindt in principe plaats in het kantoor van DOOR1DEUR in Apeldoorn. Zit je buiten Apeldoorn met je bedrijf? Dan kan in de buurt een neutrale ruimte gehuurd worden (circa € 40,-/gesprek). Wellicht heb je zelf een locatie waar de gesprekken kunnen plaatsvinden? Als alle partijen akkoord zijn met deze locatie, dan kan de mediation ook daar plaatsvinden. 

Kosten

Ieder mediationtraject is maatwerk en wordt afgestemd op de gezamenlijke wensen en doelstellingen. Een mediationtraject kost gemiddeld € 1.650,- (10 uur à € 165,-) exclusief btw en reiskosten.

Arbeidsconflict of problemen in de samenwerking? Bel me, dan bespreken we samen wat in jouw situatie de beste aanpak is. Niets doen is geen optie.