Mediation bij zakelijke conflicten | DOOR1DEUR - Apeldoorn Skip to content

Mediation bij zakelijke conflicten

Maak van je conflict geen juridisch probleem, maar een managementvraagstuk!

Bij zakelijke conflicten wordt al snel de juridische weg ingeslagen. Maar dat resulteert altijd in een oplossing gebaseerd op juridische aspecten. Bij mediation ligt de focus juist op persoonlijke en bedrijfsmatige belangen en de toekomst, in plaats van op juridische standpunten en het verleden. Jij mag kiezen. Maak je van je conflict een juridisch probleem? Of een managementvraagstuk?

In de mediation verkennen we gezamenlijk de ontstane situatie en bepalen we het gewenste einddoel. Vervolgens werken we actief naar dat einddoel toe, onderhandelen waar nodig en worden concrete afspraken vastgelegd. De mediator is hierbij geen scheidsrechter, maar een neutraal en onpartijdig gespreksleider.

Intakegesprekken

Voordat de gezamenlijke gesprekken van start gaan, worden intakegesprekken met de betrokkenen gevoerd – ter kennismaking en om een eerste beeld te krijgen van de wijze waarop alle partijen in het conflict zitten en de belangen die daarbij een rol spelen. Tijdens de intakegesprekken ontstaat helderheid over de volgende zaken:

 • Wat is de mate van escalatie?
 • Is de zaak geschikt voor mediation?
 • Is er voldoende commitment bij alle partijen om het conflict door middel van mediation op te lossen?
 • Wie zijn partij in het conflict?
 • Wie zijn de aangewezen personen om aan de mediation deel te nemen?
 • Hebben die personen voldoende mandaat?
 • Is er sprake van een achterban? Zo ja, wie vormen de achterban? En heeft de achterban voldoende vertrouwen in hun vertegenwoordiger?

De intakegesprekken zorgen ervoor dat de mediator effectiever te werk kan gaan. Sowieso word je vanaf het moment dat je contact opneemt met DOOR1DEUR ontzorgd voor zover je daar zelf behoefte aan hebt. Ik neem als mediator contact op met de andere partij(en) over de mediation en onderhoud dit contact totdat de mediation is beëindigd.

Alle partijen blijven betrokken

Ook als bij een mediation meerdere partijen betrokken zijn, bijvoorbeeld de directeur-eigenaar, de direct betrokken manager, de functioneel verantwoordelijke manager, de bedrijfsjurist, financiële manager en externe accountant of advocaat, worden alle partijen op de hoogte gehouden door mij als mediator. Ook advies over wat men kan doen om het conflict niet verder te laten escaleren hoort daarbij.

Als directeur/eigenaar van een klein tot middelgroot bedrijf of familiebedrijf heb je behoefte aan een professionele partij, die deskundig en betrokken is. Die begrijpt dat zakelijkheid toch gepaard gaat met onderhuidse emotie. Het gaat immers vaak om je eigen toekomst en de toekomst van het bedrijf!

Wat gebeurt er als je geen of te laat een mediator inschakelt?

 • Je riskeert het verlies van een waardevolle zakenrelatie/klant.
 • In het ergste geval kan de toekomst van het bedrijf of die van jezelf op het spel staan.
 • Een kostbare en lang durende rechtszaak met een onzekere uitkomst.
 • Langslepend conflict dat stress geeft en ten koste gaat van belangrijker zaken (je corebusiness).
 • Imagoschade voor je bedrijf of jezelf.

Kies je voor mediation, dan kies je voor:

 • Behoud van de relatie met de wederpartij, ook als jullie wegen zich scheiden
 • Behoud van imago.
 • Je houdt zelf controle over de oplossing.
 • Je krijgt inzicht in het ontstaan en voortduren van het conflict en de eigen rol daarin.
 • Het bespaart tijd: een mediationtraject duurt circa 6 weken in plaats van enige maanden tot jaren
 • Sneller en goedkoper dan een rechtszaak, dus je bespaart kosten.

De mediator: Mieke van der Linden

Mediator Mieke van der Linden is ruim 10 jaar fulltime mediator en zeer ervaren. Mieke realiseert dankzij haar prettige, rustige en stevige persoonlijkheid een bovengemiddeld slagingspercentage (94% sinds 1 januari 2016). Dankzij vele tevreden klanten werkt Mieke voornamelijk op basis van doorverwijzing en aanbeveling. Zo is zij werkzaam voor diverse grote bedrijven en maatschappelijke instellingen en preferred provider van een grote landelijk werkende arbodienst.

Mieke heeft veel ervaring met complexe juridische, organisatorische, emotionele en financiële aspecten. Als mediator is zij goed ingevoerd in de zakelijke en commerciële belangen van partijen en biedt zij oplossingsgerichte begeleiding op hoog niveau.

Vanuit haar kennis van de dynamiek van het conflict, houdt zij steeds oog voor de communicatie en de persoonlijke aspecten die bij zakelijke geschillen eveneens een rol spelen. Zij geeft duidelijk, met gezag, maar op prettige wijze sturing vanuit haar inhoudelijke expertise, waarbij zij de autonomie van partijen respecteert.

Professionaliteit, onafhankelijkheid, kennis van zaken en betrokkenheid zijn wel kernwoorden die van toepassing zijn op de manier van werken van Mieke. Haar ervaring in het bedrijfsleven, de professionele dienstverlening, de zorg- en culturele sector en de (semi) publieke sector maakt haar een uitstekend mediator voor het oplossen van een zakelijk conflict.

“Je zult ervaren dat je, vanaf het moment dat je het traject in mijn handen legt, steeds meer grip krijgt op de situatie. Wat de uitkomst ook zal zijn, er komt in ieder geval een eind aan veel onzekerheid. Je weet waar je aan toe bent en welke stappen je moet nemen.”

De mediation

De mediation vindt in principe plaats in het kantoor van DOOR1DEUR in Apeldoorn. Zit je buiten Apeldoorn met je bedrijf? Dan kan in de buurt een neutrale ruimte gehuurd worden (circa € 40,-/gesprek). Wellicht heb je zelf een locatie waar de gesprekken kunnen plaatsvinden? Als alle partijen akkoord zijn met deze locatie, dan kan de mediation ook daar plaatsvinden. Je kan in de regel binnen drie werkdagen terecht voor een intake.

 

Kosten

Ieder mediationtraject is maatwerk en wordt afgestemd op de gezamenlijke wensen en doelstellingen. Een mediationtraject kost gemiddeld € 1.650,- (10 uur à € 165,-) exclusief btw en reiskosten.

“Het vraagt moed om in gesprek te gaan en naar de ander te luisteren, ook al is het ongemakkelijk en het laatste waar je zin in hebt. “

Heb je ook te maken met een zakelijk conflict? Neem dan nu contact op. Wij helpen je graag.

Ook een mediator nodig? Of je nu een arbeidsconflict hebt of problemen heeft in de samenwerking: Als je wilt werken aan een oplossing dan sta ik direct voor jullie klaar.